Aktuelt

 • Fortsatt smittevern-fokus
  Når de fleste ansatte i Kristiansand kommune etter hvert er tilbake på jobb etter ferien, vil kommuneledelsen at alle følger smittevernreglene minst like nøye som i vår.
  05.08.2020
 • Skolestart i Kristiansand kommune
  Vi ønsker alle velkommen til skolestart i Kristiansand mandag 17. august 2020.
  05.08.2020
 • Betalingsfrist er endret på kommunale avgifter
  Forfallsfrist for kommunale avgifter 3. termin 2020 er endret fra 5. august til 15. september.
  04.08.2020
 • Åpning av kunstprosjektet ENTER
  Velkommen til offisiell åpning av ENTER, en skulpturell og omreisende installasjon inspirert av labyrinten. Åpningen finner sted i Kilen på Finsland lørdag 8. august klokka 14.00.
  03.08.2020
 • Får du besøk fra utlandet i sommer?
  I år er det annerledes å få besøk fra utlandet. For at dine gjester, du og lokalsamfunnet skal være trygge, er det viktig at besøket ikke fører til smittespredning.
  30.07.2020
 • Gratis busskort for studenter
  Er du student og har meldt flytting til Kristiansand etter 1. mai 2020, kan du fra 10. august søke om gratis busskort for høstsemesteret 2020.
  15.07.2020
 • Sjekk badetempen på nett!
  Nå kan du sjekke temperaturen i vannet på Bystranda på nett når du vil. – Dette er et etterlengtet tilbud, og vi håper å få tilsvarende målinger på flere steder, sier Kurt Tange Jensen i parkvesenet.
  14.07.2020
 • Står på i sommer!
  Jonas Dib (16) er strålende fornøyd med at han får vist hva han kan gjennom sommerjobbprosjektet. 56 unge mennesker får i år en fot innenfor arbeidslivet på denne måten i sommer.
  10.07.2020
 • Har du fått purring fra oss?
  Ved en systemfeil er det beklageligvis gått ut to like inkassovarsler/purringer den 02.07.20 på kommunale eiendomsgebyr som hadde forfall 15.06.20.
  09.07.2020
 • Kulturprisen til Terje Formoe
  Visesangeren, skuespilleren og skaperen av et mangfold av historier for barn, Terje Formoe, ble fredag tildelt Kristiansand kommunes kulturpris i Kaptein Sabeltanns verden i dyreparken.
  03.07.2020
 • 54 har blitt tildelt stimuleringsmidler
  18. juni utlyste kommunen at aktører i kulturlivet kunne søke om stimuleringsmidler til kulturaktiviteter i sommer. Totalt 119 søknader kom inn hvorav 54 ble tildelt tilskudd.
  02.07.2020
 • Plan for utvidelse av havn er godkjent
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente den 25. juni kommunedelplan for havneområdet nord, Kongsgård–Vige.
  30.06.2020
 • Ord for Gaden
  I Markens i Kristiansand har folk de fire siste årene møtt på ulike varianter av Ord for Gaden. Det er Deconform og Arne Vilhelm Tellefsen som står bak disse hengende diktene sammen med ulike forfattere.
  29.06.2020
 • Søk tilskudd mot marin forsøpling
  Nå kan du søke om tilskudd for tiltak mot marin forsøpling.  Formålet med ordningen er å redusere marin forsøpling og bevare skjærgården. Søknadsfristen er forlenget til 02. juli.
  29.06.2020
 • Mener alvor med satsing på bærekraft
  Kristiansand skal være et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Dette er det første målet i kommuneplanens samfunnsdel som er sendt på høring fram til mandag 29. juni.
  26.06.2020
 • Første hel-elektriske renovasjonsbil i Kristiansand
  Kristiansand kommune får 1,8 millioner kroner fra Miljødirektoratet til hel-elektrisk renovasjonsbil.
  26.06.2020
 • Overrakte ordførerportrett
  Torsdag 25. juni ble portrettet av tidligere ordfører Harald Furre avduket og overrakt av kunstneren Per Fronth i hans atelier i Kristiansand.
  25.06.2020
 • Ny og forbedret Olav Vs plass
  Et samarbeid mellom Kristiansand kommune og utbygger ved Kongens har resultert i en ny og forbedret utgave av Olav Vs plass mellom Kongens senter og tidligere Kongensgate skole.
  25.06.2020
 • TV-aksjonen «Et hav av muligheter»
  Årets TV-aksjon 18. oktober dreier seg om noe som angår oss alle, nemlig plastforsøpling i havet. Kristiansands aksjonskomité har allerede startet arbeidet sitt.
  25.06.2020
 • Gratis utlån av kano i Songdalselva
  Gira på en padletur, men har ikke egen kano? Da kan du låne gratis kano og farte ned Songdalselva i sommer.
  25.06.2020
 • Presthåla er første stopp i STEDSFORTELLINGER
  Presthåla på Drangsholt har fått en midlertidig attraksjon i form av et utsnittsvindu som er en del av kunstutstillingen STEDSFORTELLINGER.
  24.06.2020
 • Bli med på Miljøuka 12. - 18. oktober!
  - Det blir miljøuke til høsten, 12. - 18. oktober, jubler prosjektleder Elizabeth Rojas i Kristiansand kommune.
  24.06.2020
 • Får 15 millioner til innovasjonspartnerskap
  Det offentlige kan ikke løse samfunnsflokene alene. Nå er det behov for å tenke innovativt og bredt, og dette må gjøres sammen med næringslivet og innbyggere.
  24.06.2020
 • Kurses for å hjelpe koronasyke
  Daniel Kirubi Njuguna og 12 andre arbeidssøkende er i gang med kurs for å bli dyktiggjort som personell til bemanning av koronamottak. Alle er rekruttert av NAV.
  23.06.2020
 • Prosjekt for helsehjelp til barn og unge
  Åtte kommuner på Agder deltar i prosjektet Godt begynt som skal gi rask og effektiv helsehjelp til barn og unge.
  22.06.2020
 • Sykkelparkering gjenåpnet
  Fredag 19. juni ble de ti smarte sykkelskapene ved Slottet øverst i Markens gate gjenåpnet av ordfører Jan Oddvar Skisland.
  22.06.2020
 • Natteravnene fikk nye sykler
  Etter en raus gave i forbindelse med en privat 50-årsdagsfeiring, kunne Natteravnene i Kristiansand gå å kjøpe seg tre nye el-sykler. Den ene med vogn.
  19.06.2020
 • Det handler om identitet
  Og det er med på å definere oss som mennesker. Hva snakker vi om? Kunst og kultur! Disse viktige bærebjelkene som binder oss sammen på tvers av generasjoner.
  18.06.2020
 • Stimuleringsmidler til kulturlivet
  Bystyret har bevilget penger for å få kulturlivet i gang igjen innenfor smittevernregler. Er du aktør i kulturlivet kan du nå søke om tilskudd til kulturaktiviteter i sommer. Fristen for å søke er 28. juni.
  18.06.2020
 • Hvordan vil vi ha det i kommunen vår?
  Dette er spørsmålet planforslaget ‘Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030’ gir flere konkrete svar på.
  17.06.2020
 • Har du hørt om Kommune-Kari?
  Kommune-Kari er kommunens digitale medarbeider og er på jobb hele døgnet for å svare på innbyggeres spørsmål.
  16.06.2020
 • Slik kan du påvirke arealstrategien
  Frem til 29. juni er kommuneplanforslaget ‘Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030’ ute på høring. I forslaget finner du et kapittel om arealstrategi, forløperen til arealdelen av kommuneplanen vår.
  16.06.2020
 • Flytter innfartsparkeringen
  Innfartsparkeringen i Rona er stengt og skal tilbakeføres til et dyrkbart jorde. Arbeidet med nedrigging startet mandag 15. juni. Ny åpner ca. 1. juli i Håneskrysset.
  16.06.2020
 • Gjenåpner sykkelskap ved Slottet
  Gode sykkelparkeringsløsninger vil gjøre Kvadraturen mer attraktiv for syklister. Fredag 19. juni kl. 15.30 gjenåpnes de ti smarte sykkelskapene fra SafeBikely ved Slottet.
  15.06.2020
 • Resultater fra boligundersøkelsen
  1 892 innbyggere svarte på boligundersøkelsen for tidligere Søgne og Songdalen kommuner. Undersøkelsen ble sendt ut via SMS i februar i år.
  15.06.2020
 • Sankthansfeiring med en vri
  I år blir det Sankthansfeiring, men på grunn av korona blir den litt annerledes. Den tradisjonsrike folkefesten utgår, men det blir båtkortesje med Fullriggeren Sørlandet, og konsert og bål for båtfolket på Tangen.
  15.06.2020
 • Politivedtekt på høring
  Kristiansand kommune sender forslag til ny politivedtekt på høring. Høringsfrist er 10. august 2020. Bystyret behandler saken i september.
  12.06.2020
 • Live-sending, Kristiansand mot 2030
  Politikerne skal stake ut kursen for Kristiansand frem mot 2030. Hva slags samfunn ønsker vi at Kristiansand skal være? Hvilke grep må kommunen ta for å utvikle byen og lokalsamfunnet i ønsket retning?
  12.06.2020
 • To Knuden-elever fikk Drømmestipendet i år
  Katrine Lislevand Pavljuk og Tiril Metveit Beisland ved Knuden – Kristiansand kulturskole har blitt tildelt hvert sitt Drømmestipend.
  10.06.2020
 • Teknisk feil på kommune-app
  Vi hadde en teknisk feil på kommune-appen som forårsaket push-varsler ut til alle brukere av appen. Vi beklager den ulempen det har medført. Leverandøren har nå rettet feilen.
  10.06.2020
 • Tester varslingsanlegg
  Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i Kristiansand og alle andre kommuner der det er montert varslingsanlegg.
  10.06.2020
 • – Mer synlig frivillighetspris
  Frivillighetsprisutvalget og jury har konstituert seg og valgt Tom Løchen(H) som leder. Han ønsker mer synlighet rundt Kristiansand kommunes frivillighetspris.
  09.06.2020
 • Møte i bystyret 17. juni
  Bystyret har møte onsdag 17. juni klokka 12.00. Publikum kan følge møtet på kommunens nett-TV.
  09.06.2020
 • Plan for felles korona-mottak
  Kristiansand kommune og NAV har fått ansvar for å bemanne et interkommunalt korona-mottak om pandemien øker kraftig. Arbeidssøkende utfordres nå til helsefag-kurs.
  05.06.2020
 • Signerer intensjonsavtale om fremtidsrettet journalløsning
  Kristiansand kommune er en av flere Sørlandskommuner som har signert en intensjonsavtale om å være med i Akson-prosjektet, et statlig og kommunalt prosjekt som arbeider for å etablere én felles nasjonal pasientjournalløsning for norske kommuner.
  04.06.2020
 • Setter Norge på kartet med «En by for alle»
  Tirsdag 2. juni bidro Kristiansand på et direktesendt webinar med Nordic Safe Cities, et internasjonalt kriminalitets-forebyggende nettverk som byen vår er en sentral del av.
  03.06.2020
 • Sentral i bærekraftnettverket
  26. mai ble bærekraftnettverket av 12 norske kommuner og fylkeskommuner etablert. Kristiansand er en av de fem kommunene som leder nettverket som skal hjelpe kommunal sektor å nå FNs bærekraftmål.
  03.06.2020
 • Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak
  Lite smittespredning gjør at regjeringen nå har annonsert at barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltakene. Samtidig innføres et system med «trafikklys» - rødt, gult og grønt nivå.
  29.05.2020
 • Mulig å besøke sykehjem
  Det åpnes for besøk til sykehjem og omsorgsboliger, men det er viktige restriksjoner og alle besøkende må ta kontakt på forhånd.
  28.05.2020
 • Historisk øyeblikk
  Tre generasjoner lærere og elever på kulturskolen i Kristiansand tok de første spadetakene for den nye Knuden - Kristiansand kulturskole på Silokaia tirsdag 26. mai. 
  27.05.2020
 • Restriksjoner på hagevanning
  Vi minner om at kommunen har restriksjoner på hagevanning hver vår og sommer for å sikre vannforsyning til alle, og for å håndtere eventuelle akutte hendelser.
  26.05.2020
 • Den alternative 17. mai-festen
  Som erstatning til avlyste skole- og borgertog ble både bil- og båtkortesjene populære innslag. Folk fulgte oppfordringen med å feire nasjonaldagen hjemme med familie, venner og naboer.
  25.05.2020
 • Tilskudd til næringslivsprosjekter
  Kristiansand kommune lyser nå ut tilskudd til prosjekter og tiltak som er rettet mot næringsliv og som styrker regionens konkurransekraft. Søknadsbehandlingen starter 2. juni.
  25.05.2020
 • Alle bibliotekene åpne fra 2. juni
  Mandag 25. mai gjenåpnes tre nye bibliotek. 2. juni er det klart for åpningen av det siste biblioteket.
  22.05.2020
 • Brudd på vannrør
  15-20 husstander får vannforsyning fra en vannvogn etter at et vannrør i Østre ringvei sprang lekk natt til fredag 22. mai.
  22.05.2020
 • Trygt på sykehjem
  - Det er synd at noen takker nei til opphold på sykehjem grunnet bekymring for koronasmitte. Alle kommunens sykehjem er trygge, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.
  20.05.2020
 • Gikk du glipp av Europakonferansen?
  Nå kan du se opptak fra konferansen som fant sted 5. mai i anledning 70-årsjubileet for Den europeiske menneskeretts-konvensjonen.
  20.05.2020
 • Hvem fortjener frivillighetsprisen?
  Kristiansand kommune etterlyser kandidater til Frivillighetsprisen 2020. Frivillighetsleder Anne Grete Widding håper mange vil sende inn forslag på både enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner.
  19.05.2020
 • Møter kreftpasienter igjen
  Kreftkoordinatorene i Kristiansand er tilgjengelige for å møte pasienter og pårørende igjen. Den 12. mars førte restriksjoner til at hjelpen i flere uker bare kunne bli gitt på telefon.
  19.05.2020
 • Meld fra om du finner plastpellets langs strendene
  Kommer du over slike plastpellets som bildet viser, vil Kystverket at du melder funnet til dem.
  18.05.2020
 • Si din mening om kommuneplanen
  En viktig del av arbeidet kommunen gjør er å legge gode planer for et samfunn der vi både tar vare på menneskene, på miljøet og på økonomien vår.
  15.05.2020
 • Østre ringvei stenges for gjennomkjøring fra 18. mai
  Veien blir stengt for gjennomkjøring i cirka to uker fra 18. mai klokken 08.00. Omkjøring vil bli skiltet via Industrigata.
  14.05.2020
 • Åpner idrettshallene 18. mai
  18. mai åpnes alle idrettshallene.
  14.05.2020
 • Familiens hus vest åpner på Nodeland 19. mai
  Store deler av det tidligere rådhuset på Nodeland og lokalene som Nav holdt til i, vil fremover romme Familiens hus vest.
  14.05.2020
 • Barnehage- og SFO-faktura
  Faktura for barnehage og SFO gjelder betaling fra gjenåpningen i april og ut mai.
  14.05.2020
 • Plantet ny Kristiansands-furu
  Ordfører Jan Oddvar Skisland og Halfdan Tangen plantet mandag Kristiansands nye byfuru i Wergelandsparken ved Torvet.
  13.05.2020
 • Sesongparkering i Høllen
  Mellom 15. mai og 15. september er det sesongparkering mot avgift i Høllen, som er et populært utfartssted i tidligere Søgne kommune. 
  12.05.2020
 • Nå kan du låne film fra biblioteket direkte fra sofaen
  Kristiansand folkebibliotek har inngått et samarbeid med Norgesfilm om den nye strømmetjenesten Filmoteket som gjør det mulig å låne film digitalt.
  12.05.2020
 • Beroliger før skoleåpning
  Assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton sier det er trygt å sende barna til skole og barnehage.
  08.05.2020
 • Følg markering av 8. mai
  De planlagte folkearrangementene på frigjørings- og veterandagen 8. mai er som kjent avlyst. Men dagen blir likevel markert. Her kan du følge markeringer direkte på PC, nettbrett eller mobil klokka 16.45.
  07.05.2020
 • Åpner skolene fra 11. mai
  Alle landets grunnskoler kan åpnes mandag 11. mai.  De skal være åpnet senest fredag 15. mai.
  07.05.2020
 • 17. mai-programmet 2020
  Koronaviruset sørger for en annerledes 17. mai i Kristiansand i år. De tradisjonelle folketogene faller ut, men det blir musikkorps, fest og tog – både med bil og båt. Her finner du programmet for dagen.
  07.05.2020
 • Helsesykepleiere på skolene igjen
  Helsesykepleierne er tilbake på skolene, etter en lang periode med korona-hjemmekontor.
  07.05.2020
 • Tilbyr 440 mill. i belønningsavtale
  Samferdselsdepartementet tilbyr Kristiansandsregionen en avtale som vil innebære 360 mill. kr i belønningsmidler og 80 mill. kr i særskilte midler til å redusere prisen på bussbilletter.
  06.05.2020
 • Finsland bibliotek åpner 6. mai
  Finsland bibliotek er det første biblioteket i Kristiansand som åpnes opp for offentligheten etter koronastengingen 13. mars.
  06.05.2020
 • Korona-film om Familiens hus
  Helsestasjonene og de andre tjenestene på Familiens hus har vært nødt til å gjøre noen praktiske endringer under korona-pandemien.
  05.05.2020
 • Eg sykehusområde – plan- og bygningssjefen informerer
  Kristiansand kommune ønsker med dette å opplyse om at det foreligger mange fagutredninger om de ulike temaene opprop «Ja til jordvern – nei til videre nedbygging av Egsjordene» legger til grunn for oppropet.
  04.05.2020
 • Alkoholpolitisk høringsnotat
  Kristiansand kommune sender forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan, retningslinjer og forskrifter på høring. Høringsfrist er 12. juni.
  04.05.2020
 • – Det er 16. juni som gjelder for russefeiringa!
  Kristiansand kommune og russen vil samarbeide om å lage et større arrangement for russen 16. juni og oppfordrer alle russ til å avvente feiringa til den datoen.
  30.04.2020
 • Fartsgrenser til sjøs som i fjor
  Det er samme fartsgrenser til sjøs i den nye kommunen, som det det var i gamle Søgne og gamle Kristiansand kommune i fjor.
  30.04.2020
 • Takeaway-bibliotek
  Takeaway-biblioteket er tilgjengelig på hovedbiblioteket, Vågsbygd, Tangvall, Nodeland, Finsland, Hellemyr og Flekkerøy. Nå kan du også levere det du har lånt.
  30.04.2020
 • Digitalt bystyremøte 29. april
  Bystyremøtet kan følges på kommunens nett-TV fra klokka 17.00. Representantene sitter partivis i møterom i Rådhuskvartalet og deltar via storskjerm i hvert rom.
  29.04.2020
 • Hvem vil utvikle og drive nytt bærekraftsenter i Kristiansand?
  Kristiansand kommune inviterer til konkurranse om kommunal støtte til utvikling og drift av et spennende nytt bærekraftsenter i Dronningens gate 2 i Kvadraturen. Konkurransen lanseres 29. april, med søknadsfrist 29. mai.
  29.04.2020
 • Europakonferanse om menneskerettighetene
  5. mai inviterer Kristiansand kommune til dypdykk og diskusjon på nett om betydningen av menneskerettighetene og demokrati i anledning 70-årsjubileet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
  28.04.2020
 • Få ber om hjemmeundervisning
  De aller fleste elevene fra 1. til 4. trinn var tilbake på skolen 27. april.
  27.04.2020
 • Slik vil de få flere i arbeid
  Utvalgte ressurspersoner har hatt i oppdrag å finne ut å hvordan Kristiansand kan jobbe bedre med å få flere i arbeid. Nå foreligger rapporten.
  27.04.2020
 • - Presiserer bruk av munnbind
  Kristiansand kommune følger rådene fra Folkehelseinstituttet. Det betyr at ansatte ikke bruker munnbind som forebyggende tiltak i hjemmetjenester, i boliger og på institusjoner.
  27.04.2020
 • Ordføreren informerer 24. april
  I dagens informasjonsfilm snakker ordføreren om hvordan åpningen av barnehagene har gått og om hvordan kommunen forbereder åpningen av 1. – 4. trinn som skjer mandag 27. april.
  24.04.2020
 • Trolig kortere åpningstider
  De fleste barnehager og en del SFO-er kommer trolig til å ha kortere åpningstid enn normalt fra mandag 27. april.
  23.04.2020
 • Veileder om smittevern i skoler
  Den nasjonale veilederen om smittevern i skoler ble presentert på regjeringens pressekonferanse 20. april.
  20.04.2020
 • Vårfeiingen er godt i gang
  Feiingen startet i uke 12 og vil vare ut mai måned. Du kan sjekke status for ditt område på et eget kart som viser hvor feiebilene har vært.
  20.04.2020
 • Vårstemning i gartneriet
  I parkvesenets gartneri i Eivind Jarlsgate på Lund er våren for lengst i full gang og det produseres mengder av både krydderplanter og sommerblomster som skal pryde hele Kristiansand.
  20.04.2020
 • Vaktmesteren hjelper med renholdet
  Allen Elle jobber til daglig med vaktmestertjenester i kommunen. Nå har han fått opplæring i renhold og desinfeksjon av berøringspunkter og er klar for daglig innsats på Solstrålen barnehage.
  20.04.2020
 • Nytt dødsfall med korona
  En beboer ved Presteheia omsorgssenter døde natt til i dag, mandag 20. april. Vedkommende var en av to beboere med kjent smitte på omsorgssenteret.
  20.04.2020
 • Tilbake til normale åpningstider
  Skjenkestedene i Kristiansand har siden 16. mars måttet stenge kl. 21 på grunn av korona-smittefaren. Med to meter mellom gjestene kan utestedene holde åpent til kl. 02.
  17.04.2020
 • En annerledes 17. mai-fest
  Koronaviruset sørger for en annerledes 17. mai i Kristiansand i år. De tradisjonelle folketogene faller ut, men det skal bli fest og tog – både med bil og båt.
  17.04.2020
 • Tre av fire i barnehagen
  74 prosent av barna kommer tilbake til sine barnehager når disse åpner mandag 20. april.
  17.04.2020
 • Skifter vann- og avløpsrør for de neste 100 år
  Prosjekt «Vestre Strandgate» starter 20. april og vil vare i godt over et år. Vann- og avløpsnettet skal fornyes fra Havnegata ved Tolletaten, over Vestre Strandgate og videre opp til Tordenskjolds gate. De nye rørene skal vare i minst 100 år.
  17.04.2020
 • – Følg smittevern-reglene!
  Kommuneoverlege Dagfinn Haarr advarer mot en mer avslappet holdning til korona-smitte nå når barnehagene og småskolen åpner igjen.
  16.04.2020
 • Ordføreren informerer 16. april
  I dagens informasjonsfilm snakker ordføreren om åpningen av barnehager og 1.-4. trinn. Han informerer også om veilederen som kommer fra sentralt hold og om Kristiansand kommunes supplement.
  16.04.2020
 • Snart begynner omtakseringen
  I begynnelsen av januar 2020 starter arbeidet med å befare de snaut 53 000 eiendommene som skal omtakseres for å finne riktig grunnlag for ny eiendomsskatt fra 2021.
  30.12.2019
 • Fyrverkeri fra Odderøya
  Kristiansand kommune markerer inngangen til 2020 med et stort fellesfyrverkeri fra toppen av Odderøya på nyttårsaften.
  30.12.2019
 • En by for alle i uke 6
  – En by for alle i uke 6 har kommet for å bli. Det lover Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i nye Kristiansand.
  16.12.2019