Aktuelt

 • Klart om treningssentre
  Det har vært noe uklart hvilke regler som gjelder for treningssentre i Kristiansand, som er vedtatt stengt med noen unntak.
  25.02.2021
 • Ekstraordinært formannskapsmøte 1. mars
  Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte mandag 1. mars.
  25.02.2021
 • Kirken venter med utvidelse
  Den norske kirke venter med å åpne for flere deltagere i Kristiansand til tidligst søndag 7. mars grunnet smittepresset.
  24.02.2021
 • Hvordan skal vi utvikle Kristiansand fremover?
  Ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunalplanleggerne inviterer til digitale folkemøter om arbeidet med ny kommuneplan for Kristiansand den 4. mars 2021 kl.09.00 og kl.18.00. 
  24.02.2021
 • Local guidelines for Kristiansand updated 24. February 2021
  The corona guidelines in Kristiansand are based on the national ones, with local adaptations. Here is an overview of corona guidelines for Kristiansand municipality applicable from 24. February 2021.
  05.01.2021
 • Munnbind på kollektivtransport
  Fra 25. februar deles munnbind ut på AKTs kundesenter og kommunens innbyggertorg som en oppfølging av formannskapets vedtak om at alle skal bruke munnbind på buss.
  24.02.2021
 • Gi dine innspill til ny folkehelsestrategi
  Hvordan skal kommunen jobbe strategisk med å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme god helse i hele befolkningen? Dette kan du være med å svare på ved å sende inn dine innspill til ny folkehelsestrategi.
  24.02.2021
 • Formannskapsmøte 3. mars
  Formannskapet har fjernmøte onsdag 3. mars klokken 09.00. Møtet sendes direkte via kommunens nett-TV.
  24.02.2021
 • Strengere smittevern
  Formannskapet i Kristiansand stenger treningssentre og svømmehaller, innfører forbud mot skjenking av alkohol og vil at alle skal bruke munnbind på buss og i butikk.
  23.02.2021
 • Ønsker en god dialog med nytt kontrollteam
  Kristiansand kommunes nye kontrollteam skal være et bindeledd mellom kommunen og bybildet.
  23.02.2021
 • Nå får du brev om takst og eiendomsskatt
  Informasjon om takst og eiendomsskatt for 2021 sendes nå ut til tinglyste eiere og festere av eiendom i Kristiansand kommune. Innen 1. mars skal alle ha mottatt denne informasjonen.
  23.02.2021
 • Ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 23. februar
  På grunn av smittesituasjonen i Kristiansand kaller kommunen inn til ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 23. februar kl 12.00.
  22.02.2021
 • BUA stenger for utlevering av utstyr
  Grunnet høyt smittetrykk i Kristiansand,  og at det meste av utstyret er utlånt, vil BUA Kristiansand være stengt for utlevering av utstyr fra mandag 22. februar og frem til mandag 1. mars.
  22.02.2021
 • Smitte på Burger Bordello og Scandic hotell Bystranda
  Det er oppdaget smitte på Scandic hotell Bystranda og Burger Bordello i Kristiansand sentrum.
  19.02.2021
 • Vil ha innspill til klima- og miljøstrategi
  Kristiansand kommune skal lage ny miljøstrategi og ønsker innspill og medvirkning fra deg som bor i kommunen vår. Kom med dine innspill innen 25. mars.
  19.02.2021
 • Hvordan påvirker vedfyring luftkvaliteten i Kristiansand?
  Det kalde vinterværet har satt sitt preg på Kristiansand. I periodene med uvanlige lave temperaturer over flere dager har den kalde luften ført til uvanlig høye luftforurensnings-nivåer i noen områder.
  19.02.2021
 • Nå må vi stoppe smitten før den stopper oss
  Smitten øker i Kristiansand og oppfordringen fra ordfører, kommunedirektør og assisterende kommuneoverlege er klar: Nå må vi alle gjøre en innsats for å følge smittevernreglene.
  19.02.2021
 • Pressekonferanse om koronasituasjonen
  I dag fredag 19. februar kl. 10.00 holder vi pressekonferanse om koronasituasjonen i Kristiansand. Pressekonferansen sendes direkte på vår Facebook-side.
  19.02.2021
 • Vil du bli en av våre valgmedarbeidere?
  Kristiansand kommune har et stort behov for valgmedarbeidere til årets stortings- og sametingsvalg 13. september.
  18.02.2021
 • Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Kristiansand
  Onsdag 17. februar vedtok formannskapet i Kristiansand kommune en midlertidig forskrift om smitteverntiltak som skal gjelde til 4. mars. Tiltakene skyldes at covid-19-smitten er økende.
  17.02.2021
 • Klemskade i barnehage
  Et barn ble brakt til sykehus etter at en fot kom i klem i en snøfreser ved Tinnstua barnehage på Tinnheia i dag morges. Det står etter forholdene bra til med barnet.
  17.02.2021
 • KulturRullatoren har startet opp igjen
  Årets KulturRullator-produksjoner er allerede godt i gang og eldre i Kristiansand kan se frem til et variert og spennende vårprogram.
  17.02.2021
 • Anbefaler ikke påbud om munnbind
  Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik anbefaler ikke påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom slik smittesituasjonen i Kristiansand er nå. Her forklarer han hvorfor.
  16.02.2021
 • Haraldvigen feriekoloni for barn mellom 7 og 13 år
  Kristiansand kommune har åpnet for søknader til årets feriekoloni.
  15.02.2021
 • Søk sommerjobb i kommunen
  Vi utlyser 10 ledige stillinger som passer for deg som er ungdom, elev, student og for deg som er ferdig utdannet. Stillingene er innen helse og mestring, ingeniørvesenet og parkvesenet.
  12.02.2021
 • Nye anbefalinger
  Kommuneoverlegen i Kristiansand sender nå ut nye anbefalinger til serveringssteder og treningssentre i kommunen. Årsaken er utviklingen i smitte.
  12.02.2021
 • Gjester på Skagen Pub må i karantene
  Det er nå registrert smitte hos fire personer som har vært på Skagen Pub i Kristiansand sentrum.
  11.02.2021
 • Bystyret har møte 17. februar
  Bystyret har digitalt møte onsdag 17. februar klokka 17.00. Publikum kan følge møtet på kommunens nett-TV.
  11.02.2021
 • Husk å søke læreplass innen 1. mars
  Kristiansand kommune er en av Agders største lærebedrifter med ca. 140 lærlinger. Vi tilbyr læreplasser i mange ulike fag og det er fortsatt mulig å søke læreplass hos oss. Frist er 1. mars.
  11.02.2021
 • Dødsfall med korona
  En beboer ved Grimtunet omsorgssenter som var smittet korona, døde av sykdommen natt til i dag, 10. februar.
  10.02.2021
 • Det graves på Tangvall
  Arbeidet med å legge om og skifte ut hovedstrukturen for vann og avløp på Tangvall er godt i gang.
  10.02.2021
 • Flott åpning av En by for alle
  Ordfører Jan Oddvar Skisland sto for den offisielle åpningen av En by for alle-uka på Teateret mandag formiddag. En åpning som ble krydret med flotte musikalske innslag.
  08.02.2021
 • Alarmtelefonen med årsrapport
  Bruk av nye metoder møter et behov hos barn og unge, og det er kraftig økning i antall henvendelser.
  08.02.2021
 • Sykling om vinteren
  Sykkelbruken økte kraftig i 2020. Dessverre er det mange som dropper syklingen når vinteren kommer, men må det være sånn?
  08.02.2021
 • Øker oppfølging i rusmiljø
  Kommunen øker innsatsen i rusmiljøet på grunn av økt smitte. Den øvrige befolkningen skal fortsette å følge gode smittevernregler.
  05.02.2021
 • Barnehagene markerer mangfold
  Mange av barnehagene i Kristiansand har i flere år benyttet uke 6, En by for alle-uka, til å sette søkelyset på inkludering, likestilling og mangfold. Slik er det i år også.
  05.02.2021
 • Søk barnehageplass før 1. mars
  Siste frist for å søke barnehageplass er 1. mars. Du søker om plass via Foreldreportalen på kommunens nettside.
  04.02.2021
 • Dialogmøte for Justvik/Ålefjær
  Formannskapets neste dialogmøte blir også digitalt. Onsdag 3. februar skal politikerne bli bedre kjent med bydelene Justvik og Ålefjær. Strømmingen skjer fra Havlimyra skole kl. 17.00-19.30.
  03.02.2021
 • Arbeid i Ravnedalen
  I februar og frem til våren 2021 skal det utføres tre prosjekter i Ravnedalen. De består av fjellsikring av en sti, fornyelse av muren i hovedbassenget og rensing av hovedbassenget.
  02.02.2021
 • Navnekonkurranse for bærekraftsenteret
  Vi er på jakt etter et godt navn som dekker formålet og aktiviteten i bygget. Kom med dine innspill innen 1. mars.
  01.02.2021
 • Foreslå kandidater til kulturprisen
  Nå kan du sende inn forslag på hvem du mener fortjener å motta årets kulturpris. Fristen for innsending av forslag er 1. mars.
  29.01.2021
 • Utlyser tre tilskuddsordninger
  Nå utlyses tilskuddsordningene Kristiansand kommunes samlelegat, integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og tilskudd til utendørsaktiviteter i nærmiljøet. Søknadsfrist 1. mars.
  29.01.2021
 • Lager nye isbaner i Kristiansand
  Fra fredag 29. januar står fire nye isbaner klare til bruk. Disse finner du ved Vardåsen skole, Langenes skole, Nygård skole og på parkeringsplassen ved Flekkerøyhallen.
  28.01.2021
 • Gratis busskort for studenter
  Studenter som har meldt flytting til Kristiansand etter 1. mai 2020, kan nå søke om gratis busskort for vårsemesteret 2021.
  28.01.2021
 • Tekniske problemer med streaming
  Leverandøren av TV-overføring fra bystyremøtet har for øyeblikket tekniske problemer.
  27.01.2021
 • Anmelder for brudd på karantenereglene
  Kristiansand  kommune anmelder en spiller på IK Start for brudd på karanteneregler.
  27.01.2021
 • Er du klar for En by for alle?
  Det blir En by for alle 8.-14. februar til tross for at koronasituasjonen gir arrangørene ekstra utfordringer i år. Det forsikrer koordinator Toril Hogstad fra sitt hjemmekontor.
  27.01.2021
 • Får millionstøtte til KartAI-prosjekt
  Kristiansand kommune får 2,5 millioner kroner i støtte fra Regionale forskningsfond Agder til et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av eiendomsregisteret ved hjelp av kunstig intelligens (AI).
  27.01.2021
 • Høring: Hvordan vil vi utvikle Kristiansand?
  Vi ønsker dine innspill til hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Planprogrammet for kommuneplanens arealdel er ute på høring til 19. mars 2021.
  26.01.2021
 • Livsmestring med nytt pårørendetilbud
  Nina Tanggaard Lomeland fra Livsmestring skal sammen med ATROP og NKS Veiledningssenteret for pårørende i gang med nytt mestringskurs.
  26.01.2021
 • Ber tilreisende med symptomer fra østlandskommuner om å teste seg
  Kristiansand kommune anmoder tilreisende fra østlandskommuner om å teste seg dersom de har selv lette symptomer på Covid-19. Dette gjelder de ti østlandskommunene som er sterkest rammet av den muterte utgaven av koronaviruset, samt de 15 kommunene som grenser til disse.
  23.01.2021
 • Kulturskolen satser på kortkurs
  I vinterferien 2021 arrangerer Knuden - Kristiansand kulturskole kortkurs for første gang. Kursene er åpne for alle på 5.-10. trinn og man trenger ikke å være elev for å delta.
  21.01.2021
 • Kan du være med å vaksinere?
  Kristiansand kommune er godt i gang med forberedelsene til vaksinering for kommunens befolkning. Vi er i gang med vaksineringen, og følger FHIs prioriteringsrekkefølge.
  21.01.2021
 • Åpner opp for alkoholservering 22. januar
  Fra fredag 22. januar åpnes det for alkoholservering i forbindelse med matservering i Kristiansand. Man kan ikke gå inn på et serveringssted etter kl. 22.00 og skjenking stenger ved midnatt.
  20.01.2021
 • 200 fulgte dialogmøtet
  13.  januar gjennomførte formannskapet sitt andre dialogmøte i Søgne. På grunn av koronasituasjonen ble møtet direktesendt via Facebook og Teams. Drøyt 200 fulgte møtet.
  20.01.2021
 • Si din mening om innbygger-appen
  Har du lastet ned Kristiansand kommune sin innbygger-app? Da ønsker bachelorstudenter ved Universitetet i Agder din hjelp til å svare på en kort brukerundersøkelse om appen.
  19.01.2021
 • Kringsjå skolen offisielt åpnet
  – Alle involverte er stolte over det vi har fått til med dette prosjektet. Det er to vakre og funksjonelle bygg som er tatt i bruk, sier rektor Oddbjørn S. Egeland.
  18.01.2021
 • Graver i krysset Marviksveien/Østre ringvei
  Mandag 18. januar starter vi graving i krysset Marviksveien / Østre ringvei på Lund. Det medfører at to fotgjengeroverganger og Østre ringvei retning sør, blir stengt.
  14.01.2021
 • Innskriving i skolen
  Barn som er født i 2015 skal begynne på skolen høsten 2021. Foreldre eller foresatte har nå fått brev fra kommunen, der det står hvilken skole deres barn skal gå på.
  15.01.2021
 • Borettslag kan nå søke tilskudd til solceller
  Nå kan alle borettslag i Kristiansand søke om tilskudd til solceller. To millioner kroner per år er avsatt til ordningen frem til 2023.
  14.01.2021
 • Strømmer dialogmøtet
  På grunn av koronasituasjonen vil formannskapet i Kristiansand gjennomføre et digitalt dialogmøte fra det tidligere rådhuset på Tangvall onsdag 13. januar kl. 17.
  12.01.2021
 • Brannsjefen advarer om utrygg is
  Kuldegradene de siste dagene medfører at isen nå legger seg på vannene helt fra kysten og oppover. Isen frister til ferdsel og skøytegåing, men brannsjef Jan Røilid advarer om utrygg is.
  12.01.2021
 • Åpner testing på havna
  Kristiansand kommune åpner en teststasjon for Covid-19 på havna i kveld, og det vil være mulig å få testet seg ved hver fergeankomst fremover. Kristiansand Røde Kors har en nøkkelrolle i det nye tilbudet.
  11.01.2021
 • Last ned Smittestopp-appen
  Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik oppfordre kommunens befolkning til å laste ned og ta i bruk Smittestopp-appen.
  11.01.2021
 • Høye smittetall - god kontroll
  Smittetallene i Kristiansand har vært høye denne uka, men det er god kontroll over smitteveiene og lite smitte med ukjent opphav. Derfor betegner kommuneoverlegen situasjonen som alvorlig men under kontroll.
  10.01.2021
 • Smitte på restaurant i Kristiansand
  Det er i dag lørdag påvist smitte hos gjester og ansatte på restauranten «Bellini» i Markens gate i Kristiansand.
  09.01.2021
 • Vaksineringen er i gang!
  Arvid Bjørn Hempel på Ternevig omsorgssenter var blant de første kristiansanderne til å få koronavaksinen. Sykepleier Monica Reinertsen satte stikket rett før klokka 10 i dag, og det skal bli tusenvis av vaksinestikk i ukene og månedene som kommer.
  06.01.2021
 • Starter vaksinering i morgen
  I morgen onsdag 6. januar starter vaksineringen ved åtte omsorgssentre i Kristiansand.
  05.01.2021
 • Lokale retningslinjer for Kristiansand oppdatert 6. januar kl 12.45
  Korona-retningslinjene i Kristiansand følger de nasjonale. For detaljer i lokale retningslinjer for ungdomsskolene, bes foresatte sjekke skolenes hjemmesider.
  04.01.2021
 • Lokale retningslinjer kommer mandag 4. januar
  Regjeringen har kommet med nye tiltak for å For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte. Disse er gjeldende fra 4. januar 2021.
  03.01.2021
 • Smitteutbrudd etter arrangement
  I forbindelse med at seks gjester er smittet etter et arrangement på utestedet «Bakgården Både Og» mandag 28. desember, bes alle som var til stede på musikkbingo mandag 28. desember om å kontakte Koronasenteret for å bestille time til test mandag 4. januar.
  03.01.2021
 • Lokale retningslinjer kommer mandag 4. januar
  Regjeringen har kommet med nye tiltak for å For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte. Disse er gjeldende fra 4. januar 2021.
  03.01.2021
 • smitteutbrudd etter arrangement
  I forbindelse med at seks gjester er smittet etter et arrangement på utestedet «Bakgården Både Og» mandag 28. desember, bes alle som var til stede på musikkbingo mandag 28. desember om å kontakte Koronasenteret for å bestille time til test mandag 4. januar.
  03.01.2021
 • Første leveranse med Covid-19 vaksine til Kristiansand
  Første leveranse med vaksine mot Covid-19 kommer til Kristiansand kommune onsdag 6. januar kl 0800.
  30.12.2020
 • Undergangen ved Brennåsen er stengt
  Oppdatering 30.12: Undergangen er åpnet igjen.
  28.12.2020
 • Gratis svømming for tredje trinn
  Prosjektet Svømmeglede medfører at alle elever i Kristiansand kommune som går nå i tredje trinn får gratis adgang i Aquarama Bad i hele 2021.
  23.12.2020
 • Takk til frivillige
  Ordfører i Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland, takker alle frivillige for innsatsen i året som har gått.
  23.12.2020
 • Batterifabrikken blir lagt til Arendal
  Morrow Batteries bekrefter at de har valgt Arendal som lokasjon for den planlagte batterifabrikken sin.
  22.12.2020
 • Fyrverkeri fra Odderøya
  Fellesfyrverkeriet på nyttårsaften blir også i år sendt opp fra toppen av Odderøya. Med hensyn til smittevernregler oppfordres innbyggere til å ikke samles i Tresse i år, men heller se fyrverkeriet fra andre steder i byen.
  22.12.2020
 • - Ikke glem håndvasken
  Av nær 2000 som ble testet for covid-19 på koronasenteret i Kristiansand sist uke, var bare 15 positive. Kommuneoverlegen har noen oppfordringer til folk flest, og en spesiell oppfordring til deg som har vært i Storbritannia.
  21.12.2020
 • Premier til vinnerne av Jeg kjører grønt 2020
  Gå, sykle og bruk kollektivtransport i stedet for bilen! Det er «Jeg kjører grønt» sitt budskap. Årets vinnere er kåret, men du kan fortsatt vinne premier.
  21.12.2020
 • Planlegger vaksinering
  Det ligger til rette for at vi får tilsendt vaksine mot covid-19 etter nyttår. - Planleggingen av vaksinasjonen er et stort prosjekt, men vi har alt på plass til å gjennomføre dette trygt, sier assisterende kommuneoverlege.
  18.12.2020
 • Neste generasjons parkeringsautomater er her
  De første 12 av de nye automatene er snart på plass i bybildet. Bruker du en av dem slipper du å legge billetten i frontruta. Alt registreres automatisk.
  18.12.2020
 • Portforbud for fjørfe
  Er du fjørfeprodusent, har høner eller andre tamme fugler i hagen? Da må du holde de innendørs eller under tak. Dette på grunn av påvist fugleinfluensa i Norge. Det er også innført jaktforbud på fugl.
  17.12.2020
 • Julestengt på byggesak
  Byggesak på innbyggertorget i Rådhuskvartalet holder stengt fra og med julaften til og med nyttårsaften. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.
  17.12.2020
 • For høy regning for hjemmehjelp
  Det har oppstått en feil i satsen for hjemmehjelp. Det har ført til at regninger som er sendt ut til brukerne av hjemmehjelp i mange tilfeller har blitt for høy.
  16.12.2020
 • Utdeling av kunstner- og toppidrettsstipend for 2020
  Onsdag 16. desember ble det arrangert en felles utdeling i bystyresalen der ti kunstnere, fire utøvere og en trener ble tildelt stipender til videreutvikling av arbeider og som anerkjennelse.
  16.12.2020
 • Nå streames bystyresendingen på Facebook
  Leverandøren av kommune-TV (streaming) har dessverre hatt problemer med kvaliteten på streamingen. Dette skyldes overbelastning av systemet.
  16.12.2020
 • - Unngå karantene i jula!
  Smittesporerne på koronasenteret Kløvertun ber folk være ekstra oppmerksomme på smittevernet nå som jula nærmer seg.
  15.12.2020
 • Christian Quartbroa åpnes torsdag
  Det blir korpsmusikk og bløtkake når den nye Christian Quart-broa over Otra åpner torsdag 17. desember. Broa går fra Rådhusgata til Kjøita og er en gang- og sykkelbro.
  15.12.2020
 • Gratis utlån av skøyter ved isbanen
  Lørdager og søndager fra kl. 12.00 til 16.00 tilbyr DNT Sør gratis utlån av skøyter ved isbanen "Kompis" som ligger på Torvet.
  15.12.2020
 • – Dette er drømmestillingen!
  Hanne Kro Sørborg har blitt ansatt som LIM-koordinator hvor hun skal jobbe med inkludering, likestilling og mangfold. Sørborg gleder seg til å starte i jobben i april.
  14.12.2020
 • Turstien gjennom Trangdalen er åpnet
  Parkvesenet har de siste ukene hatt inne maskiner og utstyr for å åpne opp igjen Hertzbergs løype i Trangdalen, etter et større ras.
  14.12.2020
 • Tildeling av kunstner- og toppidrettsstipend for 2020
  Onsdag 16. desember skal 10 kunstnerstipend og 5 toppidrettsstipend bli tildelt kunstnere, idrettsutøvere og en trener. Stipendutdelingene blir streamet på Kristiansand kommunes nett-TV.
  14.12.2020
 • Julebesøk og sykehjem
  Lurer du på hvordan Kristiansand kommune legger opp til besøk i sykehjem, og hvordan vi legger opp til at beboere på sykehjem kan komme på julebesøk?
  11.12.2020
 • Knuden lanserer promoteringsfilm
  I høst har 150 elever og ansatte på Knuden – Kristiansand kulturskole produsert en promoteringsfilm som viser kulturskolens bredde.
  10.12.2020
 • Vi søker gode forslag til klimatiltak
  Vi ønsker innspill fra næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunale foretak om klimatiltak vi kan søke støtte  til via Klimasats 2021.
  10.12.2020
 • Og lenge gikk vi uten lys
  Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand kunsthall presenterer gruppeutstillingen Og lenge gikk vi uten lys som består av ulike verk laget av 16 kunstnere. Utstillingen varer frem til 31. desember.
  09.12.2020
 • Tid for avlesning av vannmåleren!
  Oppdatert 5. januar 2021: Avlesing via nett og telefon er fortsatt åpent i noen dager til.
  09.12.2020
 • Hvordan varmer du opp boligen din?
  Kristiansand kommune ønsker å få bedre oversikt over luftforurensning som skyldes oppvarming av boliger og finne ut hvordan det påvirker luftkvaliteten i kommunen vår.
  08.12.2020
 • Smitteverntiltak i kollektivtrafikken
  AKT i samråd med kommuneoverlegen i Kristiansand kommune presiserer reiseråd for kollektivtrafikken. Hensikten er å begrense smitterisiko.
  07.12.2020
 • Mottok Frivillighetsprisen
  På frivillighetsdagen lørdag 5. desember fikk privatpersonen Steinar Monsen og organisasjonen Søgne Turgruppe overrakt Kristiansand kommunes frivillighetspris 2020.
  06.12.2020
 • Får til mye – til tross for stram økonomi
  Onsdag 28. oktober kl. 17.00 la kommunedirektør Camilla B. Dunsæd frem budsjettforslaget for perioden 2021-2024 i bystyret i Kristiansand.
  04.12.2020
 • Direktesendt prisutdeling
  Kristiansand kommune feirer frivillighetsdagen 5. desember med digital utdeling av Frivillighetsprisen 2020 til privatpersonen Steinar Monsen og organisasjonen Søgne Turgruppe.
  04.12.2020
 • Høring: Atferdsregler etter friluftsloven
  Det er særlig problemstillinger knyttet til telting, ridning i friluftsområder og bålbrenning det er aktuelt å regulere gjennom revisjon av atferdsreglene.
  03.12.2020
 • Ingen koronatesting lørdag 5. desember
  På grunn av vedlikehold av teltduk blir det ingen koronatesting på Kløvertun koronasenter lørdag 5. desember. Telefonen er fortsatt betjent, og smittesporing pågår som normalt.
  03.12.2020
 • Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2021-2024
  Formannskapet har vedtatt innstilling til budsjett og økonomiplan for 2021-2024 i formannskapsmøte 2. desember.
  03.12.2020
 • Klare for vinterveiene
  90 brøytemannskaper er klare for å holde de kommunale vinterveiene i farbar stand når kulda og snøen kommer. De vil gjerne ha litt hjelp fra deg.
  02.12.2020
 • Velkommen til julemarked på Torvet
  Fra 28. november til 22. desember blir det julemarkedet på Torvet. Her finner du fullt program for alt som skjer i adventstiden.
  27.11.2020
 • Gir nytt liv til brukte bøker
  Kunne du tenke deg å plukke med deg en pent brukt bok helt gratis? Nå har du muligheten til akkurat det neste gang du er i byen.
  26.11.2020
 • Anrop nummer 1 million
  Gjengen på responssenteret feiret med kake i morgentimene i går da de fikk alarmanrop nummer en million. – Det har vært knallgøy å være med på utviklinga, sier avdelingsleder Renate Neteland Olstad.
  26.11.2020
 • KOMPIS skøytebane
  Kunstisbanen KOMPIS åpner for fjerde året på rad på Torvet. Førstkommende lørdag kl 10.00 kan du ta frem skøytene og bryne deg ut på isen.
  24.11.2020
 • Kåret Agders fineste juletre
  Agders fineste juletre ble kåret fredag 20. november i Rådhuskvartalet. To trær ble kåret: folkets favoritt og fagjuryens favoritt. Vi kan røpe at fjelledelgran er et populært tre.
  24.11.2020
 • Økt bruk av munnbind
  Store grupper av ansatte i helse- og omsorgstjenester skal fra i dag bruke munnbind forebyggende. Det vil si at ansatte kommer til å øke bruk av munnbind i hjemmetjenesten og på omsorgssentre.
  24.11.2020
 • En by for alle 2021
  – En by for alle arrangeres som planlagt i februar 2021, forsikrer Toril Hogstad. Hun er koordinator for uka som samler et univers av arrangementer under samme paraply.
  23.11.2020
 • Er med og kårer årets reparatør
  – Tingene våre har ofte en affeksjonsverdi og det føles godt å ta vare på dem, mener Anne Linge Gangså Tørresen. Hun sitter i juryen som skal kåre årets reparatør i Kristiansand.
  19.11.2020
 • Spyler ledningsnettet
  Kommunens spylebil er i disse dager i hånesområdet og spyler vann- og avløpsnettet.
  19.11.2020
 • Flytter busstopp i Henrik Wergelands gate
  Graving i krysset mellom Vestre Strandgate og Henrik Wergelands gate medfører at bussholdeplasser og fotgjengeroverganger flyttes midlertidig.
  19.11.2020
 • Stem på Agders fineste juletre
  Frem til fredag 20. november kan du stemme på det fineste juletreet i landsdelen. Ved å stemme kan du bli med i trekningen av et gavekort på et juletre av typen edelgran.
  16.11.2020
 • Avlyser dialogmøte
  Formannskapets dialogmøtet som etter planen skulle holdes for bydelene Fagerholdt, Justvik og Ålefjær på Justvik skole 9. desember, er avlyst på grunn av koronasituasjonen.
  16.11.2020
 • Skifter dekk på 550 biler
  For tre år siden overtok ingeniørvesenet all service og drift av Kristiansand kommunes bilpark. Det har spart ansatte for mye hodebry og gitt mer tid til tjenestene. Ikke minst i helse- og mestring.
  13.11.2020
 • Ber busspassasjerer være obs
  Kommuneoverlegen i Kristiansand ber passasjerer på seks konkrete bussavganger i forrige uke være ekstra oppmerksomme dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon.
  11.11.2020
 • Ny politivedtekt har trådt i kraft
  Ny politivedtekt for Kristiansand kommune trådte i kraft fra 5. november 2020.
  11.11.2020
 • Vår nye byantikvar
  Jorunn Monrad, den nye byantikvaren i Kristiansand, har som en av sine hjertesaker at hun vil være antikvar for hele kommunen. Hun ser fram til å samarbeide med ildsjeler, lokalkjente, foreninger og fagfolk.
  11.11.2020
 • Hva skjer bak vinduene i Skippergata 35?
  Fra 13. til 15. november kan du se anarkistisk blomsterbinding utfolde seg bak vinduene i Skippergata 35, som siste del av kunstprosjektet SNART KRISTIANSAND.
  10.11.2020
 • Gode muligheter på Støleheia Sør
  – Det er mange som er spente på hvor Morrow Batteries bestemmer seg for å legge den planlagte batterifabrikken sin. Det viktigste er at den blir værende på Agder, sier kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland.
  05.11.2020
 • Integrering som fungerer
  «Vi gjør livet sammen» er mottoet til er integreringssenteret Åpent Hus som ligger i Tomtebo Barnehage på Lundeveien i Søgne.
  05.11.2020
 • Innspillsmøter til kulturstrategi
  Treffer kommunen riktig med de ordningene vi har eller bør vi prioritere annerledes? Dette kan du være med å svare på når kommunen arrangerer innspillsmøter til ny kulturstrategi i høst.
  30.10.2020
 • Høring: Forskrift om bosoneparkering
  Bosoneparkering mot avgift er en lokal forskrift som vedtas av bystyret. Høringsfristen er satt til mandag 11. desember 2020.
  29.10.2020
 • Står på stand for frivilligheten
  Har du lyst til å engasjere deg i frivillig innsats eller ønsker din organisasjon bistand fra kommunen? Da kan Irene Kaspersen i frivillighetsenheten hjelpe deg.
  29.10.2020
 • Hjelper barnefamilier i Søgne og Songdalen
  Tre familiekoordinatorer fra NAV jobber i Familiens hus vest på Nodeland. De er med i prosjektet Nye mønstre, og ønsker å tilby sine tjenester til flere barnefamilier fra Søgne og Songdalen.
  29.10.2020
 • Klassetrinn tas ut i karantene
  Hele 8. trinn ved Fiskå skole og berørte lærere tas ut i karantene som følge av at en elev har testet positivt for korona.
  28.10.2020
 • Kemneren blir historie
  1. november går skatteoppkrevingen til Skatteetaten og dermed blir det kommunale kemnerkontoret historie.
  28.10.2020
 • Formannskapet til Hånes
  Formannskapet fortsetter sine dialogmøter med innbyggerne i de forskjellige bydelene. Onsdag 4. november står Hånes og Lauvåsen for tur. Dialogmøtet er lagt til Brattbakken skole (bildet) kl. 17.00-19.30.
  27.10.2020
 • Syv tilskudd til frivilligheten
  Nå utlyses syv tilskuddsordninger innen helse-, kultur- og oppvekstfeltet. Søknadsfrist 22. november. Det arrangeres også søknadskurs for organisasjoner.
  26.10.2020
 • Vinner Kristiansand Plastutfordringen i år?
  Det gjenstår å se, men 10. trinn på Lindebøskauen skole har sammen med 12 husholdninger fra Kristiansand, gjort en stor innsats i kampen om å bli beste kommune i år.
  26.10.2020
 • Halloween-råd
  Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt. Her får du noen knask eller knep-råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.
  23.10.2020
 • Høring: Ny forskrift om båndtvang
  Søgne, Songdalen og Kristiansand har blitt én kommune, og da er det nødvendig med nye felles bestemmelser (forskrift) om båndtvang. Forskriften er nå på høring frem til 21. november.
  22.10.2020
 • Inviterer 3000 tilflyttere - AVLYST
  Velkomstsamlingen den 11. november må dessverre avlyses på grunn av nye restriksjoner for Covid-19.
  16.10.2020
 • Er du engasjert i miljøutfordringene lokalt?
  Da vil vi inviterer deg til å være med på å løse miljøutfordringer i Kristiansand og bli med i NordicPATH-nettverket.
  16.10.2020
 • Redusert tilbud på innbyggertorg
  Byggesaksavdelingen på innbyggertorg i Rådhuskvartalet er stengt fredag 16. oktober 2020 (hele dagen).
  15.10.2020
 • Kunstsykkelparade på Torvet
  Lørdag 17. oktober kl. 12–13 inviterer Miljøuka i Kristiansand til sykkelparade med kunstsykler, og studentorkesteret Blæsen. I Rådhuskvartalet er det også syv flotte utstillinger og aktiviteter for barn.
  15.10.2020
 • Bli med på TV-aksjonen!
  Søndag 18. oktober går TV-aksjonen 2020 mot plastsøppel i havet av stabelen. Kristiansands innsamlingsleder Torunn Sandvand og varaordfører Erik Rostoft oppfordrer deg til å bli med.
  14.10.2020
 • Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen
  Overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene skjer 1. november.
  13.10.2020
 • Miljøprisen 2020 til Miljøfyrtårn!
  Miljøfyrtårn, Norges mest brukte ordning for miljøsertifisering, ble hedret med Kristiansand kommunes miljøpris under åpningen av Miljøuka mandag kveld.
  12.10.2020
 • Høring: offentlige uterom til arrangementer
  I forbindelse med sammenslåing av tre kommuner er det nødvendig å etablere nye retningslinjer som inkluderer alle arenaene.
  12.10.2020
 • Miljøuka  med 40 arrangementer 12.- 18. oktober!
  Miljøuka for et bærekraftig Kristiansand er snart i gang, med over 40 arrangementer! Vi inviterer til kurs, utstillinger, bruktboksalg, seminarer, debatter, byttemarkeder og mer.
  08.10.2020
 • Inngår samarbeid for å styrke hjelpen til sårbare barn og unge
  Onsdag 7. oktober inngår Alarmtelefonen og Blå Kors Chat-senter formelt samarbeid for å gi enda bedre hjelp til unge som har behov for å chatte med trygge, voksne fagpersoner.
  07.10.2020
 • Skoleelever i karantene
  To nye smittede fra Kristiansand er i isolasjon på hytte i annen kommune. To andre medlemmer av samme familie befinner seg i Kristiansand. Begge er testet, svar på testen er tirsdag ettermiddag ikke klart.
  06.10.2020
 • Akson - tryggere og bedre helsetjenester
  Akson skal gi én felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling for å knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbyggerne tryggere og bedre helsetjenester.
  06.10.2020
 • Kvadraturen siste stopp for ENTER
  Lørdag 10. oktober kl. 15 kan du utforske kunstinstallasjonen ENTER av Signe Solberg og Åsmund Solberg mens Ole Mofjell spiller fletta av byen
  06.10.2020
 • Fredning av hummer
  Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune er et av ti områder langs kysten som Fiskeridirektoratet har fredet for hummerfiske fra 1. oktober i år.
  30.09.2020
 • Rådhusene på Tangvall og Nodeland
  Lurer du på hva de tidligere rådhusene på Tangvall og Nodeland inneholder?  Her får du en oversikt over hva du nå finner av tjenester i byggene.
  30.09.2020
 • Feil på Min side er rettet
  Problemene på Min side er rettet. Min side er siden der du får du oversikt over dine saker, fakturaer, eiendommer og post fra kommunen.
  29.09.2020
 • Etterlyser kapital og krav for grønne satsinger
  Undersøkelse viser at bedre tilgang til risikokapital og økte krav i offentlige innkjøp må til for å styrke grønne satsinger i næringslivet.
  29.09.2020
 • Formannskapet til Randesund
  Formannskapet fortsetter sine dialogmøter med innbyggerne i de forskjellige bydelene. Onsdag 7. oktober står Randesund for tur. Dialogmøtet er lagt til Strømme skole kl. 17.00-19.30.
  28.09.2020
 • Ekstramidler til kunstnerstipend i år
  I år utdeles 600 000,- i kunstnerstipend i Kristiansand kommune. Søknadsfrist er 15. oktober.
  28.09.2020
 • Innovativt samarbeid om sosial bærekraft
  Hvordan kan nye metoder for utvikling og mobilisering av innbyggere og utbyggere bidra til å skape gode lokalsamfunn? Dette skal et nytt samarbeidsprosjekt bidra til å finne svar på.
  21.09.2020
 • Marviksletta tilrettelegges for myke trafikanter
  Marviksletta er i ferd med å endres fra å være industriområde til å bli et bynært senterområde med boliger, forretninger, kontor og håndverkertjenester.
  18.09.2020
 • Avtal koronatesting på nett
  Det er nå mulig å avtale time for koronatesting på kommunens nettsider. Dette skal gjøre det lettere for innbyggerne og det skal avlaste helsepersonellet.
  17.09.2020
 • Solveig Nilsen skal drive senter for bærekraft !
  Solveig Nilsen er vinner av Kristiansand kommunes konkurranse om å drive et nytt senter for bærekraft i Dronningens gate 2/2A i Kvadraturen.
  17.09.2020
 • Endring i vann- og avløpsgebyret
  I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter og den pågående omtakseringen av eiendommer, har det kommet spørsmål om beregningsgrunnlaget for vann- og avløpsgebyr.
  17.09.2020
 • Vellykket sykkeldag på Torvet
  Sykkeldagen på Torvet lørdag 12. september ble svært vellykket. 40-50 barn syklet ferdighetsløype og fikk medalje og arrangørene går inn for en årlig sykkeldag i Kristiansand.
  16.09.2020
 • Engasjerende innspillsmøte med næringslivet
  Raushet, åpenhet og tillit var ord som gikk igjen da representanter fra næringslivet ble bedt om å definere hvordan en regionhovedstad skal være. 
  14.09.2020
 • Derfor får du to fakturaer i september
  Faktura for barnehage og SFO har to forfallsdatoer i september, 10.- og 30. september. Årsaken er at den ene gjaldt for august og den andre for denne måneden.
  14.09.2020
 • Signerte kontrakt for Tangvall skolesenter
  Fredag 11.september ble kontrakten mellom entreprenør BRG AS, Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune for Tangvall skolesenter og idrettsbygg signert.
  11.09.2020
 • Inviterer alle frivillige i Søgne
  Enhet for frivillighet i Kristiansand kommune er like ny som kommunen er ny. Enheten tar på alvor å komme i bedre dialog med det omfattende frivillige arbeidet i Kristiansand – ikke minst i Søgne og Songdalen.
  11.09.2020
 • Tilskudd til næringsutvikling
  Kristiansand kommune fått 8,8 mill. kr. av Kommunal- og moderniserings-departementet. Næringsaktører kan nå søke tilskudd til prosjekter som kan bidra til økt aktivitet og sysselsetting.
  11.09.2020
 • Sykkeldag på Torvet lørdag
  Lørdag 12. september fra kl. 11–16 kan du teste el-sykkel og prøve deg i en testløype på Torvet. Det blir også sykkelkonkurranse  med premier for barna,. Ordføreren kommer også innom.
  10.09.2020
 • Fortsetter døgnåpen alarmtelefon
  Alarmtelefonen for barn og unge viderefører sin døgnåpne chat- og telefontjeneste ut neste år. Det er klart etter at det er kommet løfte om statlig støtte på i alt 18 millioner kroner ut 2021.
  09.09.2020
 • Ny virksomhet søkes til "Kommandantboligen"
  Kristiansand kommune søker ny spennende virksomhet til "Kommandantboligen" på Odderøya.
  09.09.2020
 • Snart begynner omtakseringen
  I begynnelsen av januar 2020 starter arbeidet med å befare de snaut 53 000 eiendommene som skal omtakseres for å finne riktig grunnlag for ny eiendomsskatt fra 2021.
  30.12.2019
 • Fyrverkeri fra Odderøya
  Kristiansand kommune markerer inngangen til 2020 med et stort fellesfyrverkeri fra toppen av Odderøya på nyttårsaften.
  30.12.2019
 • En by for alle i uke 6
  – En by for alle i uke 6 har kommet for å bli. Det lover Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i nye Kristiansand.
  16.12.2019