Tiendeklassinger får teste videregående skoler

Nylig fikk 1800 tiendeklassinger tre dager til å hospitere, det vil si besøke forskjellige linjer på videregående skoler i Kristiansand. Dette gjør det lettere for mange å velge neste høst.

Oppvekstrådgiver i Kristiansand kommune Marianne Stray Aas er storfornøyd med ordningen. Den er nå utvidet fra to til tre dager.

Bildet viser Marianne Stray Aas

Oppvekstrådgiver Marianne Stray Aas

– Hospitering er noe vi har hatt i flere år. Det startet som en dag. I fjor økte vi til to dager, og nå får elevene hele tre muligheter til å teste ut mulige valg for neste år, sier hun.

Hun legger til at det er mange av de praktiske fagene det ble venteliste på: linjene Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Salg, service og reiseliv, Innovatørlinja og Musikk ble alle sammen fulltegnet.

VGS-elevene bidrar

Elever fra VG1 og VG2 (første og andre trinn på videregående skole) hjelper til med hospiteringen. Maren og Sara er to av de elevene fra videregående skole som deltok på Tangvall skolesenter i forrige uke. De var med å legge til rette for gjestene, og har selv erfart at det var fint med hospitering.

– Det var nyttig å kunne hospitere, og jeg valgte noe annet enn det jeg hadde tenkt før hospiteringen, sier Sara.

Maren hadde allerede bestemt seg.

– Jeg var sikker i min sak, men hospiteringen hjalp meg å utelukke andre studieretninger.

Noen av de andre elevene vi snakket med hadde lyst til å gå idrett, men valgte likevel å teste ut byggfag også.

 

Bildet viser  hendene til en elev

Elevene prøver seg på grunnleggende byggteknikk

Lærer Espen Try gjorde sitt ytterste for å vise elevene hvordan man lager en gesims (øverste del av et tak). Elevene fulgte nøye med mens han demonstrerte, og jobbet godt individuelt for å prøve å etterligne hans original. I løpet av timen fikk de blant annet en grundig innføring i kunsten å sage.

Lærer Espen Try 2.JPG

Motiverer: Lærer Espen Try i det han skal til å demonstrere hvordan man sager

Mer saging.JPG

Slik holder man sagen støtt

Tør å prøve andre linjer

– Det fine med å øke fra to til tre dager er at vi får pirret nysgjerrigheten til elevene. Tidligere turte de bare å velge det de hadde aller mest lyst til. Nå får de enda en mulighet til å prøve noe helt nytt, sier Stray Aas, og legger til at andre kommuner blir imponert når de hører om mulighetene i Kristiansand.

Elevene kan også besøke videregående skole, enten alene eller sammen med foresatte, hver høst. Da er det åpen skole og de kan bli kjent med alle de 15 programområdene som finnes.

Her finner du en oversikt over programområdene på videregående skoler.


Stray Aas legger til at hun er imponert over hvordan skolene har stått på for å få dette til.

– Bare på Tangen videregående skole hadde de 1600 elever på besøk i løpet av fire dager. Og Kvadraturen og KKG tok imot ca. 1200 elever på tre dager. Det er 400 – 500 flere hver dag enn elevene som allerede går der fra før. Skolene gjør en utmerket jobb, og vi er veldig takknemlige for ekstrainnsatsen de legger ned disse dagene.

Unikt

Rektor ved Søgne videregående skole, Anita Ingebrigtsen Fredriksen er også veldig fornøyd med ordningen:

– Ordningen er veldig positiv. Jeg sier til både foresatte og ungdom at de har en unik mulighet her i Kristiansand. Vi har jo seks ulike videregående skoler å velge mellom, og jeg oppfordrer ungdommene til å bli kjent med skolene og ta et valg basert på det de erfarer der.

Hun forteller videre at ungdommene gir positive tilbakemeldinger på hospiteringen, både muntlig og gjennom et digitalt spørreskjema:

– De blir kjent med skolen, får sett hva som tilbys og treffer nye ungdommer, sier Ingebrigtsen Fredriksen. – Kanskje de også får seg noen nye venner, smiler hun der hun står i verkstedhallen på Søgne Videregående skole på Tangvall. Skolen ble innviet tidligere i år og kan skilte med imponerende lokaler.

Rektor ved Søgne videregående skole.JPG

Rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen

Relevante lenker

Informasjon om byggeprosjektet Søgne skole- og idrettssenter

Nyhetssak om Søgne skole og idrettssenter

Et viktig ledd i «Flere i arbeid»

Programmet Flere i arbeid jobber blant annet med å få flere ungdommer til å velge utdanninger som leder dem til arbeid.

– Vi ønsker både å bidra til at flest mulig gjennomfører videregående utdanninger, og vi har et ekstra fokus på yrkesrettede utdanningsvalg og de mulighetene som ligger i å la elevene velge noe som de er interessert og motivert for, sier Stray Aas.

Du kan lese mer om satsingen på yrkesrettede utdanningsvalg her.

(Samtlige foto i artikkelen: Kristiansand kommune)