Nest beste storkommune på boligvennlighet

Kristiansand kommune er nest best på boligvennlighet av de 20 største kommunene i landet. Beste storkommune er Stavanger, men best av alle er Levanger.

Randesund med boligområdene Dvergsnes og Holte, samt Tømmerstø og Håneskrysset

Randesund med boligområdene Dvergsnes og Holte, samt Tømmerstø og Håneskrysset september 2020. Foto: Tor Erik Schrøder

Det går fram av Boligvennlighetskåringen i regi av NBBL (Norske boligbyggelag), hvor 119 kommuner vurderes på hvordan de tilrettelegger for boligbygging. Kommunene måles på blant annet antall byggeklare tomter, saksbehandlingstid, størrelsen på gebyrer og om det bygges nok til å fange opp befolkningsveksten. Indikatorene er samlet i hovedtemaene tilrettelegging og boligbygging.

Det er analysefirmaet Samfunnsøkonomisk analyse som har utviklet verktøyet som benyttes til å rangere kommunene. En god plassering betyr at boligbyggingen kan holdes oppe og prisene nede. Med i kåringen er alle norske kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, samt ti mindre kommuner med boligbyggelag.

9. plass totalt

Årets kåring, som ble offentliggjort 8. november på Grand Hotel i Oslo, er basert på 2022-tall. De viser at Kristiansand kommune i fjor var 10. beste kommune i landet på boligbygging og 25. beste på tilrettelegging. Det gir en 9. plass totalt blant de 119 vurderte kommunene og altså 2. plass blant de 20 største.

I 2020 var Kristiansand beste storkommune, foran Sandnes og Bergen. Da var det Vestre Toten som stakk av med tittelen «Beste boligkommune». I 2021 gikk Sandefjord til topps blant storkommunene, med Bergen og Kristiansand på de neste plassene, mens Levanger også da var landets beste boligkommune totalt sett.

Ordfører Mathias Bernander

Ordfører Mathias Bernander håper Kristiansand kommune holder seg helt i toppen blant de beste boligkommunene i landet også i årene som kommer.

Både by og bygd

– Vi ønsker å kunne bygge nye boliger i både by og bygd. Det gjør at vi fortetter der det er mulig, styrker kollektivknutepunktene der vi kan, men også aksepterer at noen områder får en noe mer spredt boligbygging. Dette sikrer muligheten for å kunne bo i samme bydel hele livet, framholder Bernander.

Han påpeker at Kristiansand har vært et «kjøpers marked» som har medført at kommunen har hatt en mer stabil boligprisutvikling enn andre kommuner.

– Vi skal ta i bruk hele kommunen, og vi håper dette vil fortsette, avslutter ordføreren.

Best på digitalisering

Indikatoren Kristiansand skårer best på i 2022-kåringen er digitalisering, det vil si hvor stor andel av byggesakene som er sendt inn via den digitale fellestjenesten BYGG. Her er kommunen nest best i landet.

Kristiansand skårer også høyt på boligproduksjon, noe som forteller at det i løpet av året er ferdigstilt et høyt antall nye boliger i forhold til antall boliger som allerede finnes i kommunen. Det betyr også at det er gitt mange igangsettingstillatelser i forhold til endringen i folketall. Her havner Kristiansand på 15. plass blant alle de 119 vurderte kommunene.

På dette området ligger Kristiansand godt an også i år, med i overkant av 700 fullførte boliger ved utgangen av tredje kvartal. Det er nest best av landets 20 største kommuner, dersom man sammenligner antall fullførte boliger med total boligmengde i kommunen.

Kan bli bedre på tilrettelegging

Størst forbedringspotensial har Kristiansand på «Tilrettelegging for boligproduksjon», som måler antall private planforslag kommunen avviser, antall innvilgede byggesøknader og boligreserve, det vil si hvor mange boenheter som er regulert til boformål – men ikke bygd – i forhold til befolkningsveksten. Innen denne kategorien plasserer Kristiansand seg på en beskjeden 96. plass av de 119 vurderte kommunene.


Les mer om Boligvennlighetskåringen her