Nå haster det med å ta vaksiner!

Nå ventes smittebølger, derfor haster det for risikogruppene å ta influensa- og koronavaksine. Det tar 10-14 dager etter vaksinering før kroppen utvikler nok motstandskraft til å gi en solid beskyttelse.

Priscilla_Hilton.jpg

Smittevernoverlege Priscilla Hilton oppfordrer sterkt de som er over 65 år,  eller voksne og barn i risikogrupper, til å vaksinere seg.  

Øker merkbart

Antall tilfeller av influensa har økt betydelig. En slik brå stigning av influensatilfeller kommer vanligvis 2-3 uker før influensaen er i utbrudd. Folkehelseintituttet (FHI) mener nå at det er sannsynlig at vi får et tidlig utbrudd av influensa, og samtidig med den kraftige økningen av koronatilfeller.

– For de som er over 65 år eller i risikogrupper, voksne og barn, haster det derfor å vaksinere seg. Da kan kroppen rekke å utvikle antistoffnivåer som gir god beskyttelse mot infeksjonene før smittebølgene kommer, sier smittevernoverlege Priscilla Hilton.

Les lenger ned i teksten når det er minst kø for vaksinering.

Mange har allerede vaksinert seg, men Hilton retter en oppfordring mot de i risikogruppene og de over 65 år som ikke har vaksinert seg, til å ta vaksinen mot både korona og influensa snarest mulig.

Bra dekning - fortsatt nødvendig med flere

Hilton peker på at en betydelig del av den eldre aldersgruppen har tatt steget for å beskytte seg, med 55 prosent som har fått influensavaksine og 40,5 prosent som har tatt koronavaksinen i vår kommune. Dette er lovende tall, men vi trenger å øke disse tallene for å opprettholde en robust beskyttelse mot disse infeksjonene.

Per 5. november 2023 ligger Kristiansand foran de nasjonale tallene som er en dekning på 44 prosent for influensa- og 30 prosent for koronavaksinering, for aldersgruppen over 65 år.  

– Dette viser at vi allerede har gjort betydelige fremskritt, men utfordringene er fortsatt til stede, sier Hilton.

Det er spesielt god kapasitet for koronavaksinering på vaksineklinikken Sørover i Kirkegata 22 på følgende tidspunkter:

  • Tirsdag og onsdag fra 17-20 med drop-in-muligheter.

Influensavaksine får man også hos fastlegene og på vaksinasjonskontoret i Gyldensløves gate 23.

– Vi oppfordrer alle i risikogruppen til å benytte seg av disse tilbudene for å være best mulig beskyttet i høst og vinter. Sammen kan vi bidra til å redusere sykdomsbyrden og beskytte vårt fellesskap. Ta vaksinen, beskytt deg selv og andre, sier Hilton.

Mer informasjon

Vaksineklinikken Sørover

Influensa

FHI