Unge sørlandsstemmer fikk gi innspill til regjeringen

Nylig fikk en delegasjon unge fra Kristiansand reise til Oslo for å gi innspill på en konferanse om ungt utenforskap. Konferansen er en del av et samfunnsoppdrag iverksatt av regjeringen.

Samfunnsoppdraget kan sammenlignes med en nasjonal dugnad der gode krefter bidrar fra sitt ståsted for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Oppdraget henger tett sammen med en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet.

Blant de utvalgte

– Det er fint å se at Sørlandet er satt på kartet og at den regionale mobiliseringen for å gjøre noe med utenforskap blir lagt merke til nasjonalt sier Philip Lyding som er rådgiver i NAV Kristiansand og som hadde med seg en delegasjon unge til Oslo.

– I forrige uke merket vi det ekstra godt, da vi fikk direkte invitasjon til å delta med unge stemmer på Krafttak for inkludering, en viktig og spennende konferanse om ungt utenforskap. Våre ungdommer var blant de utvalgte som fikk muligheten til å møte statsråder, samfunnstopper og forskningsmiljøer.

Det var en gjeng spente og motiverte ungdommer som reiste inn til Oslo sammen med Phillip Lyding (rådgiver Jobbskolen) og Elin Rødsåsen (ungdomsveileder Jobbskolen og leder UNG-rådet i Ungdomstjenesten)

Foto av unge deltakere på konferansen

Bildet viser samtlige unge deltakere på konferansen (Foto: Guro Røberg, ERA AS)


– Det var ca. 15 workshopgrupper med fagfolk og ungdommer som sammen skulle diskutere rundt bordene. I tillegg var det en paneldebatt på scenen, forteller Elin Rødsåsen. – Det kunne med fordel vært enda flere unge til stede, slik at det var nok ungdommer til alle bordene. Det kan oppleves vanskelig å være den eneste unge til stede på et bord med mange voksne fagfolk.

Ungdommene var kalt inn for å «justere, oppklare og sikre» at gruppen som jobber med samfunnsoppdraget er på rett spor.

Unge på scenen.jpg

Paneldebatten (Foto: Guro Røberg, ERA AS)

Nasjonale utfordringer

Noe av det som kom frem i diskusjonene rundt bordene var at det finnes mange gode tilbud rundt omkring i landet, slik som Jobbskolen i Kristiansand, med samarbeid mellom flere ulike instanser. Utfordringen er å få slike løsninger "opp og frem", ikke minst på et nasjonalt plan.

Vil være med å definere utfordringene

– Ungdommene var glade for å være til stede, men sa tydelig ifra om at det er et paradoks at utfordringene de unge står i defineres av voksne, ressurssterke mennesker. De skulle ønske det var flere unge som står utenfor som fikk være med å definere utfordringene, understreket Philip Lyding fra NAV Kristiansand. De unges stemme var opptatt av at alle deler av samfunnslivet må gå sammen om å løse utfordringer knyttet til å inkludere, og at det samtidig er viktig at ansvaret fordeles slik at det ikke blir pulverisert.

Phillip Lyding og Elin Rødsåsen foran til venstre i salen i salen.jpg

Phillip Lyding og Elin Rødåsen foran til venstre i salen (Foto: Guro Røberg, ERA AS)

Andre viktige ting som kom fram under konferansen var:

  • Ungdommer trenger trygge rammer og forutsigbarhet
  • Hjelp og støtte over lengre tid, er grobunn for mestring
  • Jobbskolen som mestringsarena fungerer bra fordi man likestiller mestring i skole, arbeidsliv og hverdagsliv
  • Ordninger som sørger for at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes inntekt er bra
  • Unge trenger fritidsaktiviteter som ikke alltid er prestasjonsbasert. Mange ungdommer «faller fra» fordi de ikke er «flinke nok»
  • Det trengs mer individuelle løp og flere veier til mål: Hva vil DU? Hva er DU opptatt av?
  • De unge ønsker forenkling i antall ledd, for eksempel fjerne kartleggingsavdelinger
  • Det er dumt å sykeliggjøre unge for at de skal få rett til hjelp og tilrettelegging
  • De unge ønsker også flere arenaer og muligheter for å komme med innspill og tilbakemeldinger til "systemet" og regjeringen
  • Det er viktig å inkludere arbeidsrettet undervisning og mer praktiske alternativer til læring i skolen, slik at man ikke må innom NAV for å lære om f.eks. krav og rettigheter i arbeidslivet. 

Finne løsninger sammen

– Ellers synes ungdommene at det var interessant å diskutere i gruppene. Det de ønsker er at de unge og de voksne skal forstå hverandre, lære av hverandre og få til gode løsninger sammen.

– Jeg har mer håp nå enn da jeg kom hit, men det er vanskelig å ha tillit til at endringer vil skje før vi ser de i praksis, avsluttet Eline Eidså Helle (20) fra Kristiansand.

Bakgrunn for arbeidet:

Regjeringen har i sin langtidsplan for forskning og utdanning definert et målrettet samfunnsoppdrag på vegne av oss alle.

Samfunnsoppdraget er: Inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeids-, og samfunnsliv.

Les mer om oppdraget til operativ gruppe her: Mandat for operativ gruppe (forskningsradet.no)

Les mer om hva målrettet samfunnsoppdrag er her: NIFU Open Access Archive: Målrettede samfunnsoppdrag i Norge (unit.no)

Her finner du en film om Jobbskolen som hadde sendt representanter til Oslo:

Jobbskolen Jobbes.mp4.crdownload