Kulturminneplan på høring

Forslag til temaplan for kulturmiljøer, kulturminner og landskap for Kristiansand kommune 2022–2023 er på høring fram til 20. oktober.

URN_NBN_no-nb_foto_NF_WL_02143_C (1).jpg

Seilskip trenger store mengder tau. De ble produsert av repslagere i lange, smale bygninger som het reperbaner. I Kristiansand lå det en reperbane nord for Kvadraturen, og heiene ovenfor fikk derfor navnet Baneheia. Bildet, fra side 79 i kulturminneplanen, viser reperbanen i 1880. De siste tauene ble produsert i årene før annen verdenskrig. Bildet er tatt av Axel Lindahl (1841–1906). Han bygde etter hvert opp et arkiv med ca. 3500 norske landskapsbilder. Mange bilder av Lindahl er å finne på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Forteller viktige historier

Det var formannskapet som 30. august som vedtok høring av planen (sak 103/23). 

Planens undertittel – engasjement, bærekraft og mangfold – er basert på regjeringens nye kulturmiljøpolitikk, samtidig som at disse nøkkelordene reflekterer kommunens egne målsettinger og innbyggernes engasjement.

Kulturminner forteller viktige historier om kommunens historie, samfunnsforhold og livsgrunnlag, og de bidrar til lokalt særpreg og identitet. Formålet med en kulturminneplan er å få en god og oppdatert oversikt over verneverdige kulturminner i kommunen, identifisere spesielt viktige bygninger, miljøer og elementer og planlegge tiltak slik at de kan bevares, og ikke minst formidle kunnskap om våre kulturminner.

Kommunen har mange, dyktige og engasjerte frivillige som gjør en uvurderlig innsats. Det legges opp til utstrakt samarbeid med de frivillige, basert på en klar rolleforståelse der det offentlige er tilrettelegger og rådgiver, mens frivilligheten er uavhengig.

Kulturminneplanen er publisert på kristiansand.kommune.no/byantikvaren.

Innspill til planen kan sendes fra denne siden eller på e-post til post@kristiansand.kommune.no