Lysløyper klare – nytt tre felt i parken

Lysløypene i Jegersberg og Baneheia er ferdig ryddet for trær og kvister. Tirsdag klokka 12.00 ble nok et tre felt i Wergelandsparken.

Lysløypa i Voie blir klar senest onsdag. Det gjelder sannsynligvis også de andre lysløypene.

– Folk kan begynne å bruke lysløypene i Jegersberg og Baneheia igjen. Men publikum må være klar over at lysene ikke virker. Entreprenører er i gang med å fikse lysene, men får ikke gjort alt før vi har ryddet ferdig. Nå kan de slippe til med utstyr og biler med lift som de trenger for å sette opp veltede lysstolper og reparere lamper, sier produksjonssjef i Parkvesenet, Kurt Tange Jensen.

Arbeidet i lysløypene fortsetter til alt er ryddet vekk fra løypedekket. Samtidig blir det ryddet for veltede trær og kvister i alle tilførelsesveiene til selve lysløypene. Det er svært mange små turveier inn til de lyssatte løypene.

Fire lag i sving

Parkvesenet har fire arbeidslag ute, alle lagene jobber for fullt med å rydde trær og kvister vekk. Ett av lagene jobber i lysløypene, mens to lag er i sving med å rydde uteområder ved skoler, barnehager og omsorgssentre. Det siste laget rydder og fjerner rester av uværet på kommunens gravplasser.

– Jeg vil gjerne takke alle de ansatte som er ute og rydder for at det skal bli pent igjen både ved skolene, omsorgssentrene, lysløypene og på gravplassene. Vi regner med å ha tatt hånd om de store tingene på gravplassene i løpet av tirsdag, sier Tange Jensen.  

Nytt tre felt i parken

I helga ble to svære trær i Wergelandsparken slått i bakken av det forrykende uværet. Midt på dagen tirsdag røyk nok tre nummer tre i parken. Denne gangen i kontrollerte former. Parkvesenets folk måtte felle treet fordi vindkastene hadde påført treet en sprekk. Skaden ville ha ført til at treet veltet, derfor var det viktig å være føre var.

Tre som felles

sprekk.jpeg

Treet måtte felles på grunn av denne sprekken.

Spør først – kanskje får du ja

Mange henvender seg til Parkvesenet fordi de ønsker å hjelpe til med rydding, samtidig som de kan få med seg hjem veden de kapper.

– Det er veldig krevende å jobbe med trær som har rotveltet, og det kan oppstå farlige situasjoner. Vi ønsker heller ikke at folk skal gå for nærme de store trærne som har veltet på rot. Derfor vil vi aldri svare ja når folk ringer og spør om de kappe veden. Vi må først ut og sjekke om det er trygt å slippe til andre. Derfor må folk ta kontakt med oss på Meld fra eller ved å sende e-post med bilde fra stedet de ønsker å rydde på, sier Kurt Tange Jensen.

Vekk fra veiene

Ingeniørvesenet har ryddet trær vekk fra kommunale veier, men er fortsatt i sving med motorsag for å ta seg av trær som har falt andre steder.

– Tirsdag holder vi på med 12 svære trær som har veltet bak sykehuset. Vi ser også etter veltede trær ved dammer og andre steder, forteller assisterende produksjonssjef i Ingeniørvesenet, Torfinn Jore.

Veltet tre bak sykehuset.

 

Dette treet var veltet i området bak sykehuset.