Kongsgård bobilparkering midlertidig stengt

Kongsgård bobilparkering i Ægirs vei 12 på Lund er midlertidig stengt i forbindelse med gravearbeid for å skifte ut gamle vann- og avløpsrør.

Velkomstskiltet på Kongsgård bobilparkering

Velkomstskiltet på Kongsgård bobilparkering, som er midlertidig stengt.

Vann- og avløpsrørene i området er i dårlig forfatning og har for liten kapasitet.
– Dette er et ledd i å kunne lede vekk mer overvann fra Lund og unngå oversvømmelser, slik vi har hatt den siste tiden, forklarer prosjektleder Jørund Haugland i Ingeniørvesenet, Vann- og avløpsenheten, Kristiansand kommune.
Anleggsarbeidet er allerede i gang og vil pågå gjennom vinteren.

Kontaktperson i kommunen

Jørund Haugland
E-post: Jorund.Haugland@kristiansand.kommune.no

 

Dronefoto over området hvor det skal graves.
Den gule linjen viser hvor det skal graves i denne omgang.