Tøffinger graver ny gang- og sykkelvei – i fulldigital løsning

Når Isabell sitter bak spakene i gravemaskinen på den nye gang- og sykkelveien til Justvik skole, bruker hun kun en pc som styringsverktøy.

Isabell i gravemaskinen.

Maskinfører Isabell Svendsen i sitt rette element. Alle foto og filmklipp: Kristiansand kommune

Samarbeid

Maskinkjører Isabell Svendsen i Frustøl AS har i flere måneder, sammen med kommunens egne fagarbeidere, bidratt med gravemaskin, så den digre fyllinga som nå danner den nye gang- og sykkelveien mellom Justvik skole og Jærnesheia, kan bli klar til bruk i desember 2023.

Pc'en viser hvor og hvordan Isabell skal grave.

Pc’en har overtatt for papirtegninger.

Pc og minnepenn

Isabel benytter kun 3D-modell fra Trimble Connect model på gravemaskinens egen datamaskin når hun graver. Det er en modell der ingeniører i ingeniørvesenet selv produserer og gir modellunderlaget på minnepenn til Isabel.

Den digitale løsningen betyr også at det ikke trengs stikker for høyde og plassering av trasé. Papirtegninger er også overflødig. Alt vises i den digitale løsningen på skjermen i gravemaskinen.

Pc'en viser hvor og hvordan Isabell skal grave.

Skuffas posisjon vises i forhold til veiprofilen.

28 meter høy

Fyllingen som kommunen nå har anlagt, er cirka 28 meter høy. Det tilsvarer omtrent høyden fra havoverflaten til Varoddbrua. Nå skal fyllingen få sette seg frem til våren, før slitelaget med asfalt kan legges. Det er forventet at en slik stor fylling faktisk synker hele 14 centimeter på den tiden.

Noe annet som du kanskje ikke visste, er at det er så mange bittesmå hulrom inne i den digre fyllinga at det kan ta mange år før stikkrenner som nå er montert vil få en funksjon.

Hele 1800 lass med fyllmasse er fraktet fra Vågsbygdsporten og ligger nå på Jærnesheia. Arbeidet startet i mars 2023 og er ferdig nesten to år før estimert ferdigstillelsesdato.

Gang- og sykkelveien ned til skolen.

Gang- og sykkelveien ned mot skolen er 380 meter lang.

Veiingeniør Rune Stray inspiserer arbeidet som er gjort.

Veiingeniør Rune Stray er fornøyd med utførelsen.

Se filmklipp av Isabell i aksjon bak gravemaskinspakene