Tilskudd til brannsikring i Ny-Hellesund

Ny-Hellesund, en av de best bevarte uthavnene langs Sørlandskysten, ble fredet av Riksantikvaren i 2016. Kristiansand kommune kan nå tilby huseiere i dette området tilskudd til installasjon av brannalarmer.

Bildet viser gammel trehusbebyggelse i Ny-Hellesund.

Ny-Hellesund er en av de best bevarte uthavnene langs Sørlandskysten, og ble fredet av Riksantikvaren i 2016. (FOTO: Kristiansand kommune)

Områdebranner i tett trehusbebyggelse kan føre til tap av uerstattelige verdier. Riksantikvaren ved Agder fylkeskommune har derfor gitt kommunen tilskudd til en brannsikringsplan for Ny-Hellesund i 2021, og til installasjon av alarmer i 2022.

Populær ordning i Posebyen

Kommunen har allerede en lignende løsning for Posebyen. Her kan huseiere få tilskudd til installasjon av alarmer koblet til alarmsentral. Arbeidet med brannsikring av Posebyen begynte i 2007, og i dag har 80 % av boligene i Posebyen fått installert alarm.

Frivillig

Ordningen er frivillig, men kommunen og brannvesenet håper naturligvis at mange i Ny-Hellesund vil benytte seg av dette tilbudet.

Store konsekvenser

At branner i en uthavn kan få store konsekvenser ble åpenbart da Havbukta, huset etter dikteren Vilhelm Krag, ble totalskadet i 2013. Huset sto tomt da brannen oppstod og ble først oppdaget da røyken veltet opp. Det er sannsynlig at brannvesenet ville kunnet stanse brannen tidsnok til å berge huset dersom en alarm hadde vært installert.

Åpent møte

Kommunen inviterer til et åpent møte på Søgne gamle prestegård 16. november 2023 kl. 18.00. Her vil Byantikvaren fortelle om arbeidet med brannsikring av Ny-Hellesund, leverandøren av alarmer vil beskrive alarmene og tjenesten de leverer, og brannsikringskonsulenten vil gi en mer overordnet beskrivelse av planen. Deltakere kan stille spørsmål under selve presentasjonen, eller ta en prat med alarmleverandøren i kaffepausen hvis de foretrekker det. Kommunen byr på kaffe og kaker.

Kontaktperson i kommunen

Jorunn Monrad
byantikvar
Mobil: (+47) 480 52 201 Sentralbord (+47) 38 07 50
E-post: byantikvaren@kristiansand.kommune.no

Oversiktskartet viser området som omfattes av tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen gjelder eiendommer innenfor det markerte området. Kommunen vil bidra med 50 % av kostnadene, slik at huseierne får installert alarmer til halv pris.