Skjemaer

Her finner du en alfabetisk oversikt over kommunens skjemaer. Noen skjemaer er elektroniske slik at du kan sende dem direkte over nettet 24 timer i døgnet.

Elektroniske skjemaer

Elektroniske skjema blir sendt kryptert gjennom sikker forbindelse til oss. Personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt og personvernet ditt blir ivaretatt. Søkere som sender inn elektroniske skjema får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at søknaden er sendt inn.

Ønsker du en utskrift av et elektronisk skjema før du har fyllt det ut? Klikk på lenken til det aktuelle skjemaet. Velg «Jeg samtykker». Klikk på «Til skjemaet». Klikk på utskriftsymbolet øverst til høyre.

PDF/Word skjemaer

En del skjemaer krever fortsatt Word eller nyere versjoner av Acrobat Reader. Klikk her for å installere Acrobat Reader.

Forfatter: Zoran Teofilovic
Publisert: 26.11.2014 08:47
Sist endret: 25.05.2016 12:29