Fyrverkeri – husk forbudssonene!

Gleder du deg til å skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften? KBR og Kristiansand kommune minner om at vi har seks forbudssoner i kommunen. I tillegg gir vi gode råd om varsomhet ved oppskyting.

Hvor er det ikke lov å sende opp fyrverkeri?

I Kristiansand kommune er det seks forbudssoner for fyrverkeri. Disse ble vedtatt i 2022.

Forbudssonene er i områdene:

 • Høllen i Søgne
 • Kvadraturen
 • Vest-Agder fylkesmuseum
 • Ny-Hellesund
 • Lunde-området i Søgne
 • Kuholmen/Lahelle

Her finner du mer informasjon og kart over forbudssonene


I tillegg til forbudssonene er det ikke tillatt å bruke fyrverkeri eller annen pyroteknisk vare i tettbebyggelse, i nærheten av tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra brannvesenet. Bor du i et boligfelt bør du finne en åpen plass til oppskytingen. 

Husk at politiet følger opp ulovlig bruk av fyrverkeri, og du kan bli bøtelagt med mellom 5 000 og 10 000 kroner.

Når er det lov å sende opp fyrverkeri?

I utgangspunktet er all bruk av fyrverkeri forbudt uten tillatelse fra politi og brannvesen. På nyttårsaften er det gitt en generell tillatelse til å bruke godkjent fyrverkeri mellom kl. 18.00 og 02.00.

Et lite, men godt, tips er kommunens tradisjonelle fyrverkeri nyttårsaften. For å få den beste utsikten til fyrverkeriet, som skytes opp fra toppen av Odderøya, anbefaler vi å se det fra Tangen, Tresse eller Gravane.

Skal du selv skyte opp fyrverkeri, er det viktig at du følger de ti fyrverkerireglene.

Fyrverkerireglene
 1. Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid
  Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.

 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
  Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrense. Barn som bruker stjerneskudd, skal passes på av en voksen.

 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.
 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.

 5. Bruk tennstav
  Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte.

 6. Bruk beskyttelsesbriller
  For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri.

 7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent
  Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

 8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
  Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn ofte samler opp fyrverkeri, så husk å rydde opp etter deg.

 9. Hold god avstand fra oppskytingen
  Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader.

 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen
  Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.

Husk – det er du som tenner på som har ansvaret!

Strenge regler for kjøp, salg og bruk av fyrverkeri har resultert i nedgang i ulykker med pyroteknisk vare i Norge. All håndtering av eksplosiver, inklusive fyrverkeri, er underlagt streng regulering for å gi størst mulig sikkerhet.

KBR og Kristiansand kommune ønsker alle en hyggelig og forsvarlig nyttårsfeiring.