Hjelp oss å hjelpe og Cynthia Trydal vant årets frivillighetspris

Søndag 3. desember sørget kommunen for en storslagen festkonsert der vi hedret og feiret våre lokale helter. Frivillighetsprisen ble utdelt i en fullspekket sal på Kilden med frivillige fra over 100 organisasjoner.

Frivillighetsprisen.png

Frivillighetsprisen for året 2023 ble utdelt under en festkonsert for de frivillige i Kilden søndag ettermiddag. Det ble delt ut frivillighetspris for organisasjon og for person. Leder Elisabeth Thoresen tok imot prisen på vegne av organisasjonen Hjelp oss å hjelpe, og Cynthia Trydal fikk prisen for enkeltperson. Fra venstre: juryleder Tom Løchen, Cynthia Trydal, ordfører Mathias Bernander og Elisabeth Thoresen. Foto: Kristiansand kommune

Kristiansand kommunes frivillighetspris ble opprettet av bystyret og første gang delt ut i 1998. Det er et utvalg av kommunens folkevalgte som utgjør juryen og deler ut prisen, som består av 25 000 kroner og et diplom. Årets jury har bestått av Charlotte Beckmann Finnestad på vegne av by- og stedsutvalget, Arve Stokkelien på vegne av oppvekstutvalget, Vidar Kleppe på vegne av helseutvalget og Tom Løchen som sitter i kulturutvalget og har vært leder av juryen for frivillighetsprisen i fire år.

Hensikten med frivillighetsprisen er å berømme en person og en organisasjon i Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet.

En stemme for de som ikke blir hørt

Hjelp oss å hjelpe ble tildelt frivillighetsprisen for organisasjon. Juryen skriver at «organisasjonen driver et stort og viktig arbeid for sårbare grupper i Kristiansand. Hver dag jobber de frivillig for å bekjempe de negative konsekvensene av økte levekostnader, dårlig familieøkonomi og rusmisbruk».

— Hjelp oss å hjelpe ser mulighetene i mennesker som selv har fått hjelp av organisasjonen, og rekrutterer gjerne frivillige fra dem som tidligere har fått hjelp selv. Organisasjonen er en av de kanskje tydeligste stemmene for mennesker som ofte ikke får sin stemme hørt. Det er nok en av mange grunner til at de har en så stor tilhengerskare og heiagjeng, sa leder av juryen, Tom Løchen, under prisutdelingen.

Prisvinnerhjelpossåhjelpe.png

Fra venstre: Tom Løchen, Elisabeth Thoresen og Mathias Bernander. Foto: Kristiansand kommune

Viser fram ulike kulturer i lokalsamfunnet

Initiativtaker, festivalsjef og primus motor for den internasjonale kulturfestivalen, Cynthia Trydal, fikk frivillighetsprisen for enkeltperson. Juryen skriver at Cynthia Trydal «har et imponerende stort nettverk og gjennomslagskraft for sine prosjekter. Hun har startet den internasjonale kulturfestivalen som viser fram de ulike kulturene som finnes i kommunen». 

— Den internasjonale kulturfestivalen samler mennesker på tvers gjennom mat, musikk, litteratur, dans og filminnslag fra scenen. I år deltok 123 nasjonaliteter på festivalen med opptredener, og slike initiativer til brobygging trenger vi flere av, sa Løchen under prisutdelingen.

Prisvinnerenkeltperson.png

Fra venstre: Tom Løchen, Cynthia Trydal og Mathias Bernander. Foto: Kristiansand kommune

—  Dere berører alle deler av samfunnet

Ordfører Mathias Bernander hadde gleden av å åpne arrangementet.  

— I kveld vil vi feire og hylle alle frivillige ildsjeler som gjør lokalsamfunnet vårt bedre hver eneste dag, sa Bernander under åpningen. 

Ordførerbernander.png

Ordfører Mathias Bernander åpnet arrangementet. Foto: Kristiansand kommune

— Hver og en av dere som er her i dag utgjør en stor forskjell for mennesker i vår kommune. Det er innenfor fattigdomsfeltet, idrett, rus, kroniske sykdommer, nærmiljø, korps og mange flere felt, sa han under prisutdelingen. 

Salen2.png

Søndag 3. desember sørget kommunen for en storslagen festkonsert der vi hedret og feiret våre lokale helter. Foto: Kristiansand kommune

Ordføreren løftet også frem at det offentlige ikke kan løse alle oppgaver, og at frivilligheten er en forlenget arm der det offentlige ikke strekker til. De gode fellesskapene som de frivillige tilbyr er en motvekt til splittelse, uro og avmakt. 

— Alle dere på frivillighetsfeltet vet at det å følge opp frivillige er en kjempeviktig oppgave. Vi skal ha respekt og forståelse for at det til tider kan være utfordrende å drive foreningsarbeid, Frivillige trenger både oppmuntring, takk og faglig støtte for å oppleve at det er verdt tiden og innsatsen deres, sa Bernander og tilføyde: 

— Og det er nettopp derfor vi er samlet her i kveld. For å takke, hylle og gi et lite bidrag tilbake til dere. 

Salen.png

Fullspekket sal med frivillige ildsjeler fra over 100 organisasjoner. Foto: Kristiansand kommune