Kristiansand fortsatt høyt i kommunemåling

Endelig versjon av Kommunebarometeret for 2023 ble nylig lansert, og Kristiansand havnet på 28. plass av 356 kommuner.

Ifølge Kommunal Rapport regnes det som veldig bra å være på listen blant de 30 beste kommunene. I tillegg er vi nest beste storby.

Tallene for de andre storbyene er: Oslo på 109. plass, Bergen på 81. plass, Stavanger på 78. plass, Drammen på 45. plass og Trondheim på 26. plass.

Kommunebarometeret utarbeides av Kommunal Rapport hvert år, og indikerer hvor gode tjenester kommunene har for sine innbyggere. Rapporten måler en lang rekke ulike punkter, og summerer til slutt hvordan kommunene rangerer totalt sett. Hensikten med kommunebarometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen drives.

Takker de ansatte

Resultatet er en indikasjon på at vi gjør noe som er positivt på en rekke områder. Kristiansand har ligget bra an på kommunebarometeret i flere år, og det er fint å se at vi fortsatt gjør det. Jeg tenker det først og fremst skyldes summen av godt lagarbeid, og jeg vil rette en takk til alle våre ansatte som står på for å levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne våre, sier kommunedirektør i Kristiansand, Camilla B. Dunsæd.

Bilde av Camilla B. Dunsæd, kommunedirektør

Camilla B. Dunsæd (Foto: Anne Lise Norheim)

Litt av et regnestykke

Selve utregningen kan være komplisert å forstå for menigmann, og det er en rekke faktorer som spiller inn. Ta for eksempel Barnehage - ett av områdene som har hatt en svært positiv utvikling fra i år til i fjor. Der scorer vi høyt på antall barnehager som oppfyller pedagognormen og andel ansatte som er menn. Samtidig scorer vi mindre høyt på leke- og oppholdsareal og antall barn per årsverk. Det er totalt 13 nøkkeltall som er med på å fastsette rangeringen på området Barnehage, og her har vi klatret fra 118 i 2022 til 79 i 2023.

barnehage- Anders martinsen.jpg

Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen Fotografer 

Andre områder der vi klatrer oppover på resultatlistene sammenlignet med 2022-tallene er pleie og omsorg og kultur.

Vi scorer lavere i år enn i fjor blant annet på enkelte av de økonomiske barometrene.

– Resultatene fra målingen skal brukes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet og det krever god styring fremover for å holde oss i toppen blant norske kommuner, konkluderer Dunsæd.

Du kan lese flere detaljer i sammendraget for Kristiansand kommune her 

Om kommunebarometeret

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 155 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.

De tolv sektorene vektes forskjellig: Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet. 

Barometeret skal prøve å gi en troverdig beskrivelse av tilstanden i kommune-Norge. Det er ikke presist, og representerer én av flere tilnærminger til virkeligheten. Innsamlede data kommer fra for eksempel Kostra, Kommunehelsa, Miljøregnskapet, Vann-Nett, Grunnskolens informasjonssystem og mange flere.

(Artikkelfoto forsiden: Kjell Inge Søreide)