Samarbeid mellom skole, næringsliv og Ungt Entreprenørskap

Denne høsten starter et nytt og spennende samarbeidsprosjekt mellom skole, næringsliv og Ungt Entreprenørskap.

Mandag 28. august ble mer enn 20 elever på 10. trinn ved Oddemarka skole invitert til Kick-off. Elevene tar valgfaget «Utvikling av produkter og tjenester», og det var Ungt entreprenørskap som hadde ansvaret for arrangementet.

Faget skal gi elevene erfaring i hvordan det er å starte, drive og avslutte en næringsvirksomhet. Her vil elevene få med seg viktige erfaringer, som de vil ha nytte av i sitt fremtidige yrkesliv.

Kick-off

Varaordfører Eirik Rostoft innledet samlingen og delte sine erfaringer fra næringslivet, samt et par tips til ungdommen.

– Entreprenørskap er svært viktig å få inn i skolen. Dette forløser både kreativitet og mestring hos elevene.

UE elevbedrift Rostoft.jpg

Varaordfører Erik Rostoft deler sine erfaringer med ungdommen. Foto: Kristiansand kommune.

Før Ungt Entreprenørskap forklarte hva det vil si å drive en bedrift, og hvordan elevene starter denne prosessen, fikk de høre fra bedriftseier Reidar Dahlmann. Dahlmann jobber blant annet med ombruk og redesign av brukte kontormøbler, og stiller sine lokaler i Nye Tegleverksvei på Lund til disposisjon for elevene på Oddemarka.

Han har allsidig erfaring innen gründervirksomhet, og vil bidra med inspirasjon og praktisk kunnskap i det å starte og drive en næringsvirksomhet. Ønsket er at lokalet skal bli en «hub» for flere elevbedrifter, som drives på et autentisk sted, side om side med ordinært næringsliv.

– Samarbeid og tenk kreativt!

Richard Ekhaugen og Karianne Harrendran fra Ungt Entreprenørskap ledet kick-off-arrangementet, hvor elevene fikk oppleve verdien av å samarbeide og tenke kreativt. De oppfordrer elevene til å ta risiko, lage noe de har lyst til, og noe som de selv har troen på.

UE 1.jpg

Rådgiver fra Ungt Entreprenørskap, Karianne Harrendran, leder en oppgave blant elevene. Foto: Kristiansand kommune.

Ungt Entreprenørskap skal bidra med støtte til elevbedriftene gjennom hele året. Blant annet får hver bedrift en egen bankkonto i Sparebanken Sør og en oppstartskapital på 500 kroner. Lærer Therese Fuglestad gleder seg til å ta fatt, og synes det er spennende at elevene får undervisning i andre lokaler enn i klasserommet.

UE 2.jpg

Rådiver i Ungt Entreprenørskap, Richard Ekhaugen, forteller om ideer fra tidligere elevbedrifter. Foto: Kristiansand kommune.

Vil ha faget inn i skolen

Piloten er en del av programmet Flere i arbeid sitt satsningsområde “Yrkesrettede utdanningsvalg”, hvor ett av flere mål er gjøre undervisningen mer praktisk og få mer entreprenørskap inn i skolen. Marianne Stray Aas, rådgiver i Kristiansand kommune sier at kommunen er svært glade for samarbeidet med Ungt Entreprenørskap og næringslivet.

– Her har vi en unik mulighet til å gi elevene gode mestringsopplevelser og praktiske erfaringer som de har bruk for i et fremtidig yrkesliv, avslutter Stray Aas.