Åpen høring: Lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Kristiansand kommune

Bystyret vedtok i møtet 22.11.23, sak 83/23 forslag til lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Kristiansand kommune og videre at den blir lagt ut på høring i to måneder fra bystyrets vedtaksdato.

I etterkant av møtet er kommunedirektøren blitt gjort oppmerksom på at følgende tekst i forskriften er i strid med rundskriv H-2097 Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte:

"Det dekkes utgifter mellom folkeregistrert adresse i kommunen og til møtested. Unntak er studenter som studerer utenfor kommunen, men har folkeregistrert adresse i Kristiansand."

Teksten er tatt ut i forslaget som legges ut på høring.

Se forslag til lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte i Kristiansand kommune.

Høringsinnspill

Høringen er åpen for alle. Høringsfrist settes til 21. februar 2024.

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send inn ditt forslag her.

Alternativt kan forslaget sendes inn skriftlig per post til: Kristiansand kommune, Postboks 4, 4685 Nodeland. Brevet merkes med ID 2023031151.