Ordfører Skisland takket frivillige

Ordfører Jan Oddvar Skisland møtte 29. august noen av de frivillige som har bistått Kristiansand kommune i Ukrainainnsatsen.

Representanter fra Røde Kors i Kristiansand, Søgne og Songdalen, Kristiansand Sanitetsforening, Åpent hus i Søgne, Hjelp oss å Hjelpe Vest-Agder, Norsk-Ukrainsk organisasjon, Redd Barna og Den norske kirke var invitert til samling på Thon Hotell Parken. Organisasjonene ble invitert fordi de samarbeidet med kommunen om aktivitet på Åros mottak og på akuttinnkvarteringen på Thon Hotell Parken.

Samling med frivillige på Thon Hotell Parken

Representanter fra frivillige organisasjoner samlet på Ton Hotell Parken. Foto: Kristiansand kommune

Ordføreren var imponert over all den aktiviteten som organisasjonene har gjort så langt i Kristiansand.

– Vi har et enormt frivillig engasjement i Kristiansand. Det så vi ikke minst når Ukraina-krigen startet. Jeg var imponert over hvor raskt frivilligheten var på banen da flyktningene begynte å komme. Innsatsviljen er formidabel, sier Skisland.

Ordforer_Jan_Oddvar_Skisland_KRT_17658.JPG

Ordfører Jan Oddvar Skisland. Foto: Kristiansand kommune. 

Formannskapet i Kristiansand kommune har nettopp vedtatt å bosette 595 flyktninger i 2023, hvorav flesteparten vil komme fra Ukraina. Ordføreren oppfordret til fortsatt innsats.

– For så lenge krigen pågår, skal Norge fortsette å hjelpe våre venner i Ukraina, avsluttet Ordføreren.  
 
Direktør for Helse og mestring, Brede Skaalerud fortalte at arbeidet med mottak av ukrainere begynte med mange løse tråder, men at frivilligheten bidro til å få løsninger raskt på plass. Kommunen kunne ikke klart seg uten samarbeidet med frivilligheten, og Skaalerud avsluttet med å takke dem for innsatsen.

Cecilie Dahle, nestleder ved Mottak og Retur ved UDIs regionskontor Sør orienterte om ankomst av flyktninger til Agder og Kristiansand. Dahle understreket at UDI forventer et jevnt tilsig av ukrainske flyktninger til Norge fremover.

– Frivilligheten er viktig for god mottakelse av flyktninger og at UDI ønsker at samarbeidet skal fortsette, understreket Dahle.

Organisasjonene som var til stede fikk anledning til å dele sine erfaringer om Ukrainainnsatsen og fortalte at det i starten, når flyktningene ankom Kristiansand opplevdes kaotisk. Lag og foreninger bidro med alt fra praktisk bistand, psykosial støtte, klesutdelinger, sosiale aktiviteter, språktreninger og tolking. Flere av disse oppgavene jobber de frivillige organisasjonene fortsatt med i Kristiansand.

– Ukrainere i Norge har et høyt stressnivå og har fortsatt behov for mye informasjon, støtte og aktivitet, fortalte leder for Norsk- Ukrainsk organisasjon i Agder, Olena Vorontsova.

Elever på kulturskolen åpner samlingen med sang

Xander Skeie Huitfeldt og Mons Lindebø Skeie fra Knuden Kulturskole åpnet samlingen med sang og musikk, akkompagnert av lærer ved Kulturskolen Martin Andersen på piano. Foto: Kristiansand kommune