Kunngjøringer

KORT FORTALT

Her finner du:

  • Kunngjøringene som annonseres i Fædrelandsvennen hver lørdag.
  • Oversikt over reguleringsplaner som er under arbeid og planer til offentlig ettersyn eller høring.
  • Oversikt over kommunedelplaner og utbyggingsavtaler til høring.

Kunngjøringer

Kunngjøringer annonseres i Fædrelandsvennen hver lørdag (tidligere fredager). Du finner tidligere ukers kunngjøringer ved å velge dato i kalenderen.

Kunngjøringer – kalender – nettversjon

 

Planer og forskrifter på høring 

Endring av gebyrforskrift for områdereguleringer for kraftproduksjon

I henhold til delegert myndighet sender Plan- og bygningssjefen ut på høring endringer i gebyrforskriften for områdereguleringer for kraftproduksjon.

Forslaget til endret gebyrforskrift omhandler kun anledningen til å ta gebyr for områdereguleringsplaner for vindkraftanlegg, og eventuelt solkraftanlegg som fremmes av private. Øvrige deler av gebyrforskriften endres ikke. Forslaget til endret gebyrforskrift er lagt ut på kommunens hjemmeside kristiansand.kommune.no/reguleringsplan 

Uttalelse i saken merkes 2024012924 og sendes Kristiansand kommune på post.byutvikling@kristiansand.kommunne.no eller til Postboks 4, 4685 Nodeland.

Frist for å avgi uttalelse er 1. juli 2024.

Les mer

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, vil den som utarbeider planforslaget varsle om oppstart. Alle kan komme med innspill innen fristen, som er på minst fire uker.

Her finner du reguleringsplaner som er under oppstart

 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn eller høring er den formelle høringen av et planforslag. Alle kan komme med innspill innen fristen, som er på minst seks uker.

Her finner du reguleringsplaner til offentlig ettersyn

 

Liste over reguleringsplaner under arbeid

Her finner du  en alfabetisk liste over alle reguleringsplaner som er under arbeid

 

Kommunedelplaner

Her finner du kommunedelplaner under arbeid.

 

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av bystyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven klage på vedtaket innen tre uker.

Her finner du oversikt over planer som nylig er vedtatt av bystyret

 

Utbyggingsavtaler

Her finner du utbyggingsavtaler som er til offentlig ettersyn.
Siden har også generell informasjon om utbyggingsavtaler og utbyggingsprogram.