Kunngjøringer, høringer og offentlig ettersyn

KORT FORTALT

Her finner du:

  • Kunngjøringene som annonseres i Fædrelandsvennen hver lørdag.
  • Oversikt over reguleringsplaner som er under arbeid og planer til offentlig ettersyn eller høring.
  • Oversikt over kommunedelplaner og utbyggingsavtaler til høring.

Kunngjøringer

Kunngjøringer annonseres i Fædrelandsvennen hver lørdag. Du finner tidligere ukers kunngjøringer ved å velge dato i kalenderen.

Kunngjøringer – kalender – nettversjon

Planer og forskrifter på høring 

Planer og forskrifter på høring legges ut her. Alkoholpolitisk handlingsplan - høring

Andre høringer

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, vil den som utarbeider planforslaget varsle om oppstart. Alle kan komme med innspill innen fristen, som er på minst fire uker.

Her finner du reguleringsplaner som er under oppstart

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn eller høring er den formelle høringen av et planforslag. Alle kan komme med innspill innen fristen, som er på minst seks uker.

Her finner du reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Liste over reguleringsplaner under arbeid

Her finner du  en alfabetisk liste over alle reguleringsplaner som er under arbeid

Kommunedelplaner

Her finner du vedtatte kommunedelplaner

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av bystyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven klage på vedtaket innen tre uker.

Her finner du oversikt over planer som nylig er vedtatt av bystyret

Utbyggingsavtaler

Her finner du utbyggingsavtaler som er til offentlig ettersyn.
Siden har også generell informasjon om utbyggingsavtaler og utbyggingsprogram.