Vi inviterer til samhandlingskonferanse for andre år på rad

Samhandlingskonferansen arrangeres 12.-13. oktober. Tema for konferansen er tillitsbasert styring og ledelse, og samskaping mellom kommune og frivillige organisasjoner.

Samhandlingskonferansen arrangeres 12.-13. oktober i Q42 Kristiansand Kongressenter.

Samhandlingskonferansen arrangeres 12.-13. oktober i i KRS LIVE.

— Med Samhandlingskonferansen vil vi presentere gode eksempler på samskaping fra egen og andre kommuner. Vi vil lytte til de som går foran for en fremtidsrettet måte å drive kommune på – bygge lokalsamfunn der likhetstanken og byråkrati tones ned til fordel for samhandling, innovasjon og nærhet, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Endelig program og opptak fra konferansen finner du her:

Samhandlingskonferansen 2023

Påmeldingsfristen var 6. oktober. 

— Vi skal finne løsningene sammen

— Under konferansen vil vi ta for oss ledelsesperspektivet i samskaping. Sammen med bydelsdirektør på Nordstrand i Oslo kommune, Tore M. Andresen, skal vi dele våre tanker om utviklingen som må skje i kommunal sektor sett i lys av fremtidige tjenester, oppgaver og innbyggernes forventninger, sier Dunsæd.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd er tydelig på at kommunen må samhandle med innbyggerne, og andre sentrale samfunnsaktører, for å løse samfunnsoppdraget på nye måter.

— Sammen er et nøkkelord for en bærekraftig utvikling fremover. Kommune-Norge står overfor store utfordringer for å løse samfunnsflokene, som den demografiske utviklingen, økte levekårsforskjeller og klimaendringene. Velferdssamfunnet er et prosjekt vi må delta i – sammen. Med stadig strammere økonomiske rammer løses ikke utfordringene med ytterligere effektivisering eller videreutvikling av systemet. Det kreves nye modeller og metoder for hvordan kommunen skal utøve sine ulike roller, sier Dunsæd.

—For å sikre en fremtidig god velferdsmodell i Norge trenger kommuner og innbyggere å utvikle ett tettere fellesskap. Sammen er et nøkkelord for en bærekraftig utvikling. Vi skal finne løsningene sammen, sier Camilla Dunsæd. Foto: Anne Lise Norheim

—For å sikre en fremtidig god velferdsmodell i Norge trenger kommuner og innbyggere å utvikle ett tettere fellesskap. Sammen er et nøkkelord for en bærekraftig utvikling. Vi skal finne løsningene sammen, sier Camilla Dunsæd. Foto: Anne Lise Norheim

— Offentlig sektor står overfor enorme utfordringer

På konferansen vil du blant annet møte Tore M. Andresen som er bydelsdirektør på Nordstrand i Oslo kommune, og har gjennom ulike roller drevet praktisk og systematisk utviklingsarbeid i kommuner:

— En viktig erfaring er at en systematisk innsats for både å bygge vilje, evne, struktur og støtte til forbedring og fornying, inkludert digital transformasjon, er lik om kommunen er liten eller stor, påpeker Andresen.

Tore M. Andresen er bydelsdirektør på Nordstrand i Oslo kommune. Han er utdannet siviløkonom og har blant annet gått på Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Foto: Tore M. Andresen

Tore M. Andresen er bydelsdirektør på Nordstrand i Oslo kommune. Han er utdannet siviløkonom og har blant annet gått på Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Foto: Tore M. Andresen

— Mange spennende foredragsholdere

Prosjektleder for «Samhandlingskommunen Kristiansand», Svein Ove Ueland, og kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, ser frem til Samhandlingskonferansen i oktober. Foto: Kristiansand kommune

Prosjektleder for «Samhandlingskommunen Kristiansand», Svein Ove Ueland, og kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, ser frem til Samhandlingskonferansen i oktober. Foto: Kristiansand kommune

Det er prosjektleder for «Samhandlingskommunen Kristiansand», Svein Ove Ueland, som sammen med kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr er ansvarlig for konferansen. De nevner at de vil komme mange spennende foredragsholdere til årets konferanse.

— Vi er heldige som har fått tak i Tina Øllgaard Bentzen. Hun er lektor på Roskilde Universitet i Danmark, hvor hun forsker i tillitsreform, tillitsbasert styring og ledelse og avbyråkratisering i offentlig sektor. Hun er ei aktiv foredragsholder, debattant og forfatter. Vi gleder oss til å høre mer om hennes erfaringer med tillitsbasert styring og ledelse, sier Ueland og Engemyr, som presenterer flere godbiter fra konferanseprogrammet.

— De fleste foredragsholderne kommer fra norske kommuner og akademia. Eugene Guribye er leder av Senter for praksisnær forskning i NORCE, og har gjennomført mange spennende aksjonsforskningsprosjekter med fokus på samskaping i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner i Norge og Danmark. Forskningen har blant annet bidratt til å utvikle foregangsprosjektet Med Hjerte For Arendal, sier Ueland.

— I den forbindelse kan det også nevnes at vi får besøk av Lisbeth Iversen, som er leder av nettverket Med Hjerte For Arendal. Hun vil snakke om helhetlig stedsledelse og bred medvirkning for bærekraftig og helsefremmende by- og stedsutvikling, tilføyer Engemyr.

Sterkere sammen

— I Kristiansand kommune jobber vi målrettet under visjonen «Sterkere sammen». Verdiene på lag, på stell og på hugget skal prege vår holdning til hverandre og innbyggerne. Fremover må vi ut av kontorstolene og å være på lag med aktive, engasjerte medborgere som er eksperter på egne liv. Vi oppfordrer deg til å ta en titt på programmet. Her er det mange godbiter, avslutter Engemyr.

Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, gleder seg til å se deg på årets Samhandlingskonferanse. Foto: Kristiansand kommune

Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, gleder seg til å se deg på årets Samhandlingskonferanse. Foto: Kristiansand kommune