Lanserer e-læringsprogram for bruk i barnehagene

18. september inviterer Oppvekst til lansering av et nytt e-læringsprogram om arbeid med barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt. Samtidig åpner en vandreutstilling om vold og overgrep mot barn.  

Bildet viser rådgiver Kristin Mosfjell Rosen og kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold. De ønsker velkommen til utstilling og lansering av et e-læringsprogram. Dette skjer 18. september 2023. 

Rådgiver Kristin Mosfjell Rosen og kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold ønsker 18. september velkommen både til utstilling og lansering av et e-læringsprogram.  

Både lanseringen av e-læringsprogrammet og utstillingen skjer i Rådhuskvartalet.
 
E-læringsprogrammet om seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt og en traumebevisst tilnærming til barn lanseres klokka 15.00.  
Kristiansand kommune har utviklet programmet "Traumebasert arbeid med barn utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt" i samarbeid med klinisk sosionom Inger Lise Andersen og Siri Søftestad. Hun er sosionom med doktorgrad.  

Nullvisjon

Kristiansand bystyre vedtok i 2021 en nullvisjon mot seksuelle overgrep og vold mot barn. Et viktig tiltak for å jobbe i tråd med denne visjonen er å gi ansatte i kommunale og private barnehager, og andre kommuneansatte som jobber med barn, økt kunnskap og kompetanse på dette feltet.  

– Kommunen har siden 2017 tilbudt basiskurs til alle ansatte i barnehagene om dette temaet, og e-læringsprogrammet er en videreføring av denne satsingen.  Kurset kan gjennomføres alene eller sammen med kollegaer, men det kan også tas som oppfriskning for dem som har tatt basiskurs for en stund siden. De enkelte bolkene kan være til hjelp i personalgrupper når spesifikke utfordringer oppstår, sier kommunalsjef barnehage Eva Hauger Gjersvold.  

Vandreutstilling i 11 år

Utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» åpnet 18. september og varer til 29. september. Klær og objekter fra barn som har vært utsatt for overgrep blir vist fram sammen med historien om hvert av disse barna. Utstillingen viser bredden i volds- og overgrepsproblematikken på en barne-nær måte som berører de som ser den.  
Utstillingen er åpen for alle ansatte og besøkende i Rådhuskvartalets åpningstider. Den vil bli stående ut september, og vil tidvis bemannes med veiledere fra NOK-senteret for overgrepsutsatte og pårørende.   
Det er “Redde små” som har laget utstillingen, som har vært på vandring Norge rundt siden 2012.  
– Vi har sendt invitasjoner til samarbeidspartnere både i og utenfor kommunen. Invitasjon er sendt til helsttjenestene, barnevernet, skoler og SFO. Og ellers er det sendt til blant annet kontaktpersoner i politiet, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), barnehuset og Støttesenteret for forebyggende kriminalitet, sier rådgiver Kristin Mosfjell Rosen i Oppvekst i Kristiansand kommune.  

Program:  

Åpning av e-læringsprogrammet i Rådhuskvartalet mandag 18.9 klokka 15.00-17.00. 

  • Velkommen v/ oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad 
  • Intro til e-læringen v/ kommunalsjef barnehage Eva Hauger Gjersvold  
  • Panelsamtale, hvordan kan barnehagene bruke dette? 
  • Presentasjon av utstillingen "Hvis klær kunne fortelle" 
  • Omvisning og samtale