Starter prosjekt med fokus på Kvadraturen og Eg

Torsdag 7. september kommer statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo til Kristiansand for å signere en samarbeidsavtale, delta på befaring på Tordenskjolds gate skole og omvisning i Kvadraturen.

Tordenskjoldsgate

Tordenskjolds Gate Skole i Posebyen. Foto: Kjell Inge Søreide

Besøket er i anledning et prosjekt som skal jobbe med å skape gode levekår for og med innbyggerne i bydelene Kvadraturen og Eg.

Området har i dag store levekårsutfordringer, og Kristiansand er i starten på et femårig prosjekt som skal jobbe med denne tematikken. Prosjektet har fått statlige midler og har navnet Sammen om Kvadraturen og Eg.

– Vi ser fra statistikken i området at det er mange familier som har levekårs-utfordringer, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad i Kristiansand kommune.

– Derfor har vi nå startet et prosjekt som skal jobbe for å styrke lokalsamfunnet og bedre oppvekstsvilkårene sammen med innbyggerne. Torsdag kommer statssekretær Wiggen Prestbakmo på befaring i området for å signere en samarbeidsavtale om områdesatsing mellom staten og Kristiansand kommune.

Satsingen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, folkehelsestrategien og klima- og miljøstrategien.

Samhandling

Prosjektet vil ha fokus på bærekraftig stedsutvikling, å bygge robuste lokalsamfunn og utvikle helhetlige tjenester til barn, unge og deres familier. I området Kvadraturen blir Tordenskjolds gate skole en viktig arena for å jobbe sammen med innbyggere og andre aktører i området og utvikle både bygg og lokalsamfunn 

– En viktig del av prosjektet blir å utvikle en modell som kommunen kan overføre til andre områder i Kristiansand som har tilsvarende levekårs-utfordringer, sier Eidet Robstad.

På denne nettsiden vil det kommer mer informasjon om prosjektet etter hvert.

Kontaktpersoner for media:

Prosjektleder Stine Busborg Sagen: 90 11 50 94

Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad: 97 53 72 54