Kristiansand og Orléans feirer 50 år som vennskapsbyer

Nylig markerte Orleáns i Frankrike sitt mangeårige vennskap med Kristiansand og en rekke andre vennskapsbyer. Varaordfører Erik Rostoft holdt tale og overrakte gaver.

Ordførere og representanter for andre byer som også markerte langvarig samarbeid med Orléans var til stede under seremonien i Orleans rådhus torsdag 21. september. De andre byene var for eksempel New Orleans (USA), Lugoj (Romania), Dundee (Storbritannia), Parakou (Benin) og Wichita (USA).

Forsamlingen i Orleans ordførere.JPG

Ordførere fra en rekke land samlet i Orléans. Til høyre i bildet står varaordfører Erik Rostoft fra Kristiansand kommune. (Foto: Orléans Metropole) 

Orléans har jevnlig hatt besøk av ordførere fra vennskapsbyene under Jeanne d`Arc-festivalen som byen feirer årlig. I år kolliderte arrangementet med Europakonferansen og Demokratiuka som Kristiansand arrangerer. Dermed ble markeringen utsatt til Loire-festivalen som samler 500.000 mennesker i løpet noen få dager og som fant sted 20. – 24. September.

Bekymret for utviklingen

Varaordfører Erik Rostoft overrakte gaver fra Kristiansand og holdt en kort tale. Han vektla betydningen av samarbeid på tvers av landegrenser og gjensidig utveksling av ungdom og studenter for økt språk og kulturforståelse, og sist, men ikke minst, for betydningen av å styrke demokratiforståelse blant ungdom.

– Spesielt er utviklingen av sterkere ekstremistholdninger og hatefulle ytringer både analogt og digitalt, en bekymring mange land opplever, sier Rostoft.

Erik Rostoft taler.JPG

Erik Rostoft taler (Foto: Orléans Metropole)

Innbyggerdemokrati- og medvirkning

Rostoft hadde også møte om innbyggerdemokrati og innbygger-medvirkningsprosesser med politikere og administrasjonen for Orléans kommune.

– Det er interessant å se både likheter og forskjellige innenfor dette områder, sier Rostoft. – Orléans har jobbet med digitale innbyggerverkstøy siden 2017 og har etablert både en liknende ordning av vårt lokale bydelsfond og bydelsråd, fortsetter Rostoft.

Varaordføreren ser frem til å kunne ønske vår franske vennskapsby velkommen til Europakonferansen og demokratiuka i 2024.

– For å redusere spenninger og øke forståelsen av samarbeid er fremtiden basert på gode relasjoner på tvers av landegrenser, avslutter Rostoft.

Erik Rostoft overrekker gaver fra Kristiansand.JPG

Under festivalen hadde vennskapsbyene en egen stand for å promotere byene. Lørdagen hadde Kristiansand egen presentasjon hvor franskmenn kunne snakke med byens representanter.

Orleans ønsker fremover ved siden av kultur, ungdom, utdanning også å invitere til samarbeid med de andre vennskapsbyene særlig knyttet til området miljø, vann og vannforvaltning.

Mange år som vennskapsbyer

Kristiansand kommune var en av de første kommunene i Norge som innledet samarbeid med en fransk by etter andre verdenskrig. Lektor Fredrik Werring etablerte sommerskoler i fransk i Kristiansand allerede på 50-tallet. Alliance Francaise hadde ansvaret for sommerskolene før Kristiansand museum overtok ansvaret i 1962, fortsatt med Werring som leder. Sommerskolene skulle styrke interessen for fransk språk og kultur.

I 1966 tildelte Europarådet i Strasbourg Kristiansand Europaprisen, som en av de første byene i Skandinavia. Prisen går til byer som utmerker seg med ekstraordinær innsats for å styrke samhold og kulturforståelse i Europa. Ordfører Leo Tallaksen var den som mottok Europafanen for byens innsats. Orléans var en av de viktige samarbeidspartnerne for sommerskolen på 60 tallet og noen år senere i 1973 ble vennskapsavtalen signert.

I ettertid har det vært gjennomført mange samarbeidsprosjekter, særlig utvekslingsprogrammer, både på ungdoms- og videregående skole nivå. Både Vågsbygd videregående og Gimle KKG har sendt og mottatt elever og lærere. I november reiser en gruppe på 30 elever og lærere fra KKG til Orléans.

Kristiansand og Orléans har hatt mange gjensidige besøk og utvekslinger innen kultur og idrett. For eksempel har Kristiansand fekteklubb hatt mange besøk og utvekslinger med Cercle d’Escrime, fekteklubb i Orléans siden Kristiansand fekteklubb ble etablert i 2008.

Universitetet i Agder har også i mange år hatt samarbeidsavtaler med universitetet i Orléans om Erasmus studentutveksling.