Trivsel og dans

Takket være et tett samarbeid med frivilligheten, har hverdagen til de eldre på Kleplandstunet i Søgne blitt ekstra hyggelig.

Kleplandstunet hoved gruppe.jpg

Dans er en av mange populære og fine aktiviteter På Kleplandstunet i Søgne. Foto: Søgne Seniordans.

– Historiene kom som perler på en snor, spesielt da vi kjørte gjennom Høllen, sier Phally Long Prum.

Hun jobber i frivillighetsenheten i kommunen og forteller at frivillige organisasjoner, forening og lag deler raust av tiden sin for å gjøre hverdagen til beboerne på Kleplandstunet ekstra fin. Nylig stilte Søgnerutas venner opp med buss og sjåfør og tok beboerne med på tur. 

– Jeg er imponert over varmen som finnes der ute. Det er mange som ønsker å bidra, men det er viktig å sortere og organisere tilbudene og lage et allsidig program – og det er min jobb å gjøre det, fortsetter hun.

Bilde inne i en buss med passasjerer

Foto: Phally Long Prum, Kristiansand kommune 

Skiller seg ut

Kleplandstunet i Søgne sto ferdig høsten 2021, og åpnet i 2022. Da flyttet det inn beboere i to av de fire avdelingene, mens de to siste avdelingene fylles opp i 2025. Unni Birkrem, enhetsleder for flere omsorgssentre i Kristiansand kommune, sier at Kleplandstunet skiller seg ut fordi dette er omsorgsboliger i bokollektiv.

– Beboerne har sine egne, små leiligheter og kan for eksempel sette over kaffen inne hos seg selv når det kommer besøk, sier hun og legger til at man bor litt mer privat, men at det samtidig stilles større krav til pårørende. 

– Det er lagt opp til at pårørende må følge sine til for eksempel tannlege og frisør, men det er likevel fullverdige omsorgsboliger hvor beboerne får den hjelpen og omsorgen de trenger, forklarer Birkrem.

Glad for involvering

Det sosiale står sterkt på Kleplandstunet, og beboerne deltar i felles måltider og aktiviteter. Men for å kunne tilby beboerne et ekstra godt tilbud med sosiale aktiviteter, er det viktig med involvering fra pårørende og frivilligheten. 

– Vi er i startgropen med dette arbeidet, og jeg jobber spesifikt med å følge opp frivillige organisasjoner, koordinere aktivitetstilbudet og lage gode systemer for å sikre et best mulig samarbeid med frivilligheten, sier Prum.

Den nevnte bussturen er et av tiltakene som allerede er koordinert og gjennomført, og hun beskriver den som en reise i minner.

– Det var tydelig å se hvordan de koste seg og blomstret opp.

Prum forteller at de også har hatt besøk av barnehager og skolekorps, at hun drømmer om å starte en allsanggrupppe — og hun trekker fram Søgne seniordans og ildsjelen Kari Wetrhus Jensen som arrangerer sittedans for både beboerne og brukere av dag- og aktivitetssenteret på Kleplandstunet.

– Det er ikke alle eldre som deltar i dansen selv, men mange er likevel til stede for opplevelsen og gledens skyld.

Bra for alle parter

– Tilbudene som kommer i stand i samarbeid med pårørende og frivilligheten, gir de eldre mer å fylle dagene med enn de ellers ville hatt, sier Lena Tjøm, avdelingsleder på Kleplandstunet.

Hun sier at de pårørende også setter pris på det.

– Det kan være litt tungt å bare sitte på rommet under besøkene, det er ofte hyggeligere om det skjer noe som de eldre og pårørende kan ta del i sammen. 

Tjøm understreker at hun er takknemlig for innsatsen fra frivilligheten, men tror samtidig at mange trives med å bidra til en mer innholdsrik hverdag for de eldre, og forteller om en damegruppe som låner lokaler til strikketreff.

– Vi spurte om de kunne tenke seg å hjelpe til med å arrangere julemesse på to av omsorgssentrene i Søgne. Det sa ja med en gang, og satte like godt opp farten på strikkepinnene fordi de ville strikke ting til julemessen, smiler Tjøm.

Bare begynnelsen

Kanskje er tiltakene ved Kleplandstunet bare starten på det vi vil se mer av fremover. Enhetsleder Birkrem mener i alle fall at det som skjer i samspill mellom kommunen og frivilligheten i Søgne, er et eksempel til etterfølgelse.

– Vi blir stadig flere eldre i samfunnet. Skal vi klare å tilby de gamle en så innholdsrik, meningsfull og god hverdag som de fortjener, må vi samarbeidet om det, og jeg er imponert over det de på kort tid har fått til på Kleplandstunet sier Birkrem.

Kleplandstunet 1 buss.jpg

Kleplandstunet 5 konsert.jpgKleplandstunet 3 aktivitet.jpg

Foto: Phally Long Prum, Kristiansand kommune