Kristiansandsskole deltar i internasjonalt miljøprosjekt

Kristiansand International School (KIS) er med i et slovensk-norsk pilotprosjekt som heter Green Penguin. Prosjektet skal bidra til at elever utvikler større klima- og miljøbevissthet.

Gruppebilde fra KIS.JPG

Gruppebilde av elever og lærere fra Kristiansand International School, samt andre involverte i Green Penguin-prosjektet.

– Vi er opptatt av å gi elevene våre håp for fremtiden, og å la dem få følelsen av at de selv kan være med å gjøre en forskjell. Derfor synes vi det er fint å kunne være med i pilotprosjektet Green Penguin, sier rektor Mark Benjamin Case. Han har selv en fagbakgrunn innen miljø og klima og synes det er fint å se elevenes engasjement.  

To elever fra KIS.JPG

Opptatt av miljø og klima: Ceridwen Irwin og José Sangesland er to av elevene fra Kristiansand International School som er involvert i Green Penguin-prosjektet. Her fotografert med den grønne pingvinen som også figurerer i appen prosjektet holder på å utvikle.

Vil inspirere 

– Vårt fremste mål er å vise lærere og elever i grunnskolen hvordan de kan gjøre tiltak for å redusere karbonavtrykk på en interaktiv, morsom og effektiv måte. Samtidig ønsker vi å gi dem muligheten til å videreformidle denne kunnskapen til andre som ikke er involvert i prosjektet, sier Lene Jeanette Øverby Haakonsen som er prosjektleder i Grønt Flagg. Hun deltok nylig på et møte Kristiansand internasjonale skole hadde med en delegasjon Green Penguin-representanter fra Slovenia. 

Lene Jeanette Øverby Haakonsen.JPG

Lene Jeanette Øverby Haakonsen

Skal utvikle app 

Prosjektet Green Penguin går blant annet ut på å utvikle en app som kan brukes i undervisningen. Appen er rettet mot elever som er mellom 10 og 12 år. Målet med appen er å vise elever og lærere i grunnskolen hvordan de selv kan gjøre tiltak for å redusere sitt karbonavtrykk. Dette gjøres på en interaktiv, morsom og effektiv måte i appen Green Penguin som er delt i fire deler: 

  • Undervisning 
  • Skolens CO2-avtrykk Forslag til aktiviteter som reduserer skolens CO2-avtrykk 
  • Forslag til aktiviteter som reduserer elevens eget CO2-avtrykk 

– Vi ønsker å få frem hverdagsnære og praktiske råd som elevene kan bringe videre til sine familier, sier Øverby Haakonsen. – Selve appen er underholdene og interaktiv med tekster og quizer, mulighet for å måle CO2-avtrykk og mulighet for å konkurrere med andre. Det kan logges individuelle handlinger, handlinger på klassenivå, trinnivå og som hel skole. Det er lagt opp til at det kan gjøres konkurranser innad på skolen eller mellom skoler lokalt, nasjonalt og også globalt. Ved å logge ulike aktiviteter som reduserer skolens CO2-avtrykk vokser isfjellet og flere pingviner dukker opp i spillet.

Skjermbilde.PNG

Skjermbilde av prototypen 

Slovensk lærer 

Årsaken til at akkurat Kristiansand internasjonale skole ble plukket ut til å delta i prosjektet er at skolen har en lærer fra Slovenia med tilknytning til prosjektet via hjemlandet sitt. De trengte en norsk samarbeidspartner, og KIS sa seg villige til å bli med. Det er sju skoler som er med i pilotprosjektet, seks i Slovenia og en i Norge. 

Interesserte elever 

Elevene satt som tente lys da Green Penguin-delegasjonen fremla sitt budskap. Da de åpnet for spørsmål fra barna var det mange ivrige hender i været. Hjelper dette med å unngå global oppvarming? Er appen lansert? Har den aldersgrense? Kommer appen til å bukes i hele verden? Dette var bare noen av spørsmålene de ivrige elevene stilte.  

 

Elev rekker opp hånden.JPG

Det var mange elever som hadde spørsmål om appen Green Flag

– Dere kan påvirke deres egne utslipp, understreket en av representantene fra Green Penguin. – For eksempel kan du dusje kortere, og få familien din med på dette.  

Appen er foreløpig på engelsk og slovensk, men vil også bli tilgjengelig på norsk etter hvert.    

Om Grønt Flagg:  

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler i over 70 land. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools-nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom aktiv og praktisk miljøundervisning. Ordningen er et skreddersydd verktøy for å innføre miljøledelse på skoler og i barnehager, og en viktig drivkraft for kvalitet og kontinuitet i utdanning for bærekraftig utvikling. Grønt flagg har vært etablert i Norge siden 1998.