Foreslår campingforbud i utvalgte områder

I forslaget som nå ligger ute til høring foreslår kommunedirektøren at det blir forbudt å campe i utvalgte bolignære og mye brukte friområder. Fristen for innspill er 15. oktober.

Rester etter camping i Baneheia, juli 2023

Rester etter camping i Baneheia, juli 2023. (FOTO: Parkvesenet)

I april 2021 vedtok bystyret å åpne for utvidet mulighet for camping på kommunale friområder. Det skulle være lov å telte på områdene hele året, med unntak av i skolenes sommerferie. Teltene måtte tas ned mellom 09.00 og 20.00 hver dag. Ordningen skulle evalueres etter to år.

Opprydding etter camping i Baneheia, juli 2023

Opprydding etter camping i Baneheia, juli 2023.(FOTO: Parkvesenet)

Negative konsekvenser

Etter snaue tre sesonger erfarer Parkvesenet at den nye ordningen fører med seg en del negative konsekvenser, spesielt i bolignære og mye brukte friområder. Områdene brukes som campingplasser, ofte av tilreisende turister, noe som fortrenger allmennhetens og lokalmiljøets bruk. Plenarealer fylles opp med telt, partytelt og campingtilbehør, noe som utelukker lek, rekreasjon og opphold for lokalbefolkningen. I tillegg medfører den utvidede bruken av områdene slitasje, forsøpling og overbelastning på områdenes toalettkapasitet og renovasjonsfasiliteter. Alle områdene har ikke toalettfasiliteter, noe man kan se konsekvensene av i busker og kratt.

Bildet viser camping på Odderøya, juni 2023

Camping på Odderøya, juni 2023. (FOTO: Parkvesenet)

Ekstra utsatte områder

Det er spesielt bruken av områdene Paradisbukta ved Fagerholt, Topdalsstø, Fuglevikstranda, Sømstranda, nedre deler av Baneheia og Odderøya som har gitt mange negative tilbakemeldinger. I Paradisbukta står det ofte opptil 15 telt, som ikke tas ned på dagtid, selv om det er tydelige infotavler på stedet som beskriver reglene på norsk og engelsk. Når Parkvesenets driftsavdeling påpeker reglene overfor campere, er det noen som retter seg etter reglene, men teltene kommer ofte raskt opp igjen etter at driftsavdelingen har forlatt stedet. Camperne er på sin side frustrerte over kompliserte regler for når teltet kan stå oppslått og når det må fjernes gjennom døgnet.

Foreslår campingforbud

Parkvesenet har heller ikke kapasitet til å være på alle områdene hver dag for å påse at regelverket overholdes, slik at det ofte er telt i friluftsområdene. Derfor foreslår kommunedirektøren at det ikke blir tillatt å campe på følgende områder: Baneheia, Odderøya, Storenes, Sømstranda, Fuglevikstranda, Topdalsstø, Jegersberg, Paradis v/Fagerholt, Kvarenes og Buane friluftsområde.
Det skal fortsatt være mulig å telte i kommunens utmark, inkludert Bymarka og Skråstadheia. Ettersom atferdsregler etter friluftsloven er en lokal forskrift, krever det høring og politisk vedtak i formannskapet for at forskriften kan endres.

Se hele høringsforslaget her (PDF) 

Se formannskapets vedtak her (PDF)

Innspill til endring sendes post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 15.10.2023.


Forsidebilde: Paradisbukta ved Fagerholt, august 2023. (FOTO: Privat)