Kristiansand kommune har valgt å samle alle regler for bruk av byrom, torg og gater i ett dokument.

Bildet viser en salgsvogn med publikum på Nedre Torv i Kristiansand.

Salg fra mobil salgsvogn på Nedre Torv. (FOTO: Kristiansand kommune)

Tidligere har disse dokumentene vært å finne i forskjellig dokumenter, men for å gjøre det enklere – både for brukere og kommunens ansatte, er disse nå slått sammen til ett dokument.

Gjelder senterområdene

Dokumentet omfatter utleie av kommunal grunn i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, salgsstativer og løsfotreklame på fortau og i gågater, uteservering på kommunal grunn, regler for salgsformål, opptredener, demonstrasjoner og tilsvarende, samt bruk av midlertidig byrom. Dokumentet omhandler senterområdene i hele den nye kommunen.

Tverrfaglig arbeid

Mange av kommunens avdelinger og områder har vært involvert i arbeidet med dokumentet, men det er Parkvesenet og Innbyggertorg som har stått for den redaksjonelle arbeidet. Dokumentet har vært på høring, og aktuelle berørte organisasjoner har blitt involvert i arbeidet i en tidlig fase.

Dokumentet ble vedtatt av Bystyret onsdag 20. september.


FORSIDEBILDE: Gatemusikanter i Markens. (FOTO: Kristiansand kommune)

Les hele dokumentet her