#Connect2Earth - slukk lyset lørdag 24. mars!

#Connect2Earth - slukk lyset lørdag 24. mars!

- Kristiansand kommune oppfordrer alle innbyggere til å slukke lyset 1 time lørdag 24. mars. Det er også viktig å bidra i hverdagen for et bærekraftig miljø, sier ordfører Harald Furre og kommunens miljørådgivere.

Les hele saken

21.03.2018

EFTA-domstolen mener Kristiansand brøt reglene

EFTA-domstolen mener Kristiansand brøt reglene

EFTA-domstolen mener Kristiansand kommune har brutt reglene i innhenting av kontrakter for parkeringshuset under Kristiansand Torv. Dommen får ingen følger for kommunen.

Les hele saken

21.03.2018

Bystyremøte 21. mars

Bystyremøte 21. mars

Neste møte i bystyret er onsdag 21. mars klokka 17.00 i bystyresalen i Rådhuset. Møtet er åpent for publikum, og overføres også på nett-TV.

Les hele saken

20.03.2018

Ny lesesirkel med Mirjam Kristensen

Ny lesesirkel med Mirjam Kristensen

Torsdag 5. april kl. 19.00 - 20.30 arrangerer Kristiansand folkebibliotek ny lesesirkel som tar for seg klassikeren Forvandlingen (1925) av Franz Kafka. Forfatter Mirjam Kristensen leder lesesirkelen som arrangeres i 4. etasje på hovedbiblioteket.

Les hele saken

20.03.2018

730.000 kroner i tilskudd til kunst- og kulturformål

730.000 kroner i tilskudd til kunst- og kulturformål

Første runde av tilskudd til kunst- og kulturformål i 2018 er gjennomført. 730.000 kroner ble fordelt på totalt 42 søknader innen sjangrene musikk, visuell kunst, scenekunst, litteratur og idrett.

Les hele saken

20.03.2018

22.000 inviteres til boligundersøkelse via sms

22.000 inviteres til boligundersøkelse via sms

- Kristiansand kommune gjennomfører nå en boligundersøkelse som sendes ut via sms til 22.000 innbyggere, forteller prosjektleder Line Baasland, rådgiver i stab til teknisk direktør.

Les hele saken

19.03.2018

To gratisbilletter til Operaen i Oslo

To gratisbilletter til Operaen i Oslo

Alle kommuner i landet får to gratisbilletter i forbindelse med at Operaen i Oslo er ti år.

Les hele saken

19.03.2018

Internasjonal byplanlegger-workshop for nye Kristiansand

Internasjonal byplanlegger-workshop for nye Kristiansand

- 80 unge nasjonale og internasjonale byplanleggere kommer på workshop i Kristiansand for å se hvordan nye Kristiansand kan utvikles med tre bysentra, forteller Knut Felberg, leder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand.

Les hele saken

16.03.2018

Inviterer til LHBT- levekårsundersøkelse

Inviterer til LHBT- levekårsundersøkelse

- Vi inviterer nå alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på Agder over 16 år til å delta i en anonym spørreundersøkelse, forteller LIM-koordinator Toril Hogstad.

Les hele saken

16.03.2018

Ny ovnspanteordning innført i Kristiansand

Ny ovnspanteordning innført i Kristiansand

Kristiansand innfører fra 1. april en ny ovnspanteordning for ikke-rentbrennende ildsteder produsert før 1998, i prioriterte områder på Grim, Lund og Kvadraturen.

Les hele saken

16.03.2018

Sikkerhetskurs for festivaler og arrangører

Sikkerhetskurs for festivaler og arrangører

Torsdag 22. mars arrangerer kommunen gratis sikkerhetskurs for festivaler og arrangører på tvers av kunst- og kultursjangre i Kristiansand.

Les hele saken

15.03.2018

Isbanen åpen til etter påske

Isbanen åpen til etter påske

Det blir skøyteis på isbanen på Torvet til over påske, dersom været fortsetter å spille på lag med de som vedlikeholder banen.

Les hele saken

14.03.2018

Opplev svevende kjoler i Aquarama

Opplev svevende kjoler i Aquarama

Torsdag 22. mars kl. 13.00 kan du se et svevende kunstverk i Aquarama. Kunstverket «Paper Dolls» av Elisabeth Haarr skal avdukes i forbindelse med at Aquarama fyller fem år. Feiringen inkluderer også underholdning og servering av gratis kaffe og kake.

Les hele saken

14.03.2018

Jobbmesse hos NAV

Jobbmesse hos NAV

NAV Kristiansand arrangerer jobbmesse torsdag 15. mars fra klokka 15.30 - 17.30. På messen finnes både sommerjobber og ordinære heltids- og deltidsstillinger innen mange ulike bransjer.

Les hele saken

13.03.2018

Anbefaler skolestruktur-rapport på høring

Anbefaler skolestruktur-rapport på høring

Rådmannen og oppvekstdirektøren anbefaler at rapporten om framtidig skolestruktur i midtre Vågsbygd sendes på høring.

Les hele saken

13.03.2018

Foreslår gratis SFO for familier med lavest inntekt

Foreslår gratis SFO for familier med lavest inntekt

Rådmannen foreslår at SFO skal være gratis for barn fra familier med inntekt under 200 000 kroner.

Les hele saken

13.03.2018

Alarmtelefonen 116 111 tilgjengelig 24/7

Alarmtelefonen 116 111 tilgjengelig 24/7

Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge er nå tilgjengelig hele døgnet for innbyggere i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand.

Les hele saken

13.03.2018

Formannskapsmøte 14. mars

Formannskapsmøte 14. mars

Neste møte i formannskapet er onsdag 14. mars klokka 09.00 i formannskapssalen i Rådhuset. Møtet er åpent for publikum.

Les hele saken

11.03.2018

Jungelboken – en familiemusikal

Jungelboken – en familiemusikal

Fra 19.- 22. mars viser musikallinja ved Knuden – Kristiansand kulturskole forestillingen Jungelboken på Musikkens hus.

Les hele saken

11.03.2018

Hva mener Agder-ledere om framtidas næringsliv?

Hva mener Agder-ledere om framtidas næringsliv?

Prosjektleder/fylkesrådmann for Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft, er begeistret for Business Region Kristiansands Næringsforsight-prosjekt som skal gi råd for Agders næringslivssatsing de neste 20 år.

Les hele saken

09.03.2018

Frivillighetsmeldingen er ferdig behandlet

Frivillighetsmeldingen er ferdig behandlet

Kultursektorens nye versjon av frivillighetsmeldingen er ferdig behandlet i bystyret. Nå skal meldingen brukes som et styringsverktøy for å organisere frivilligheten mer effektivt.

Les hele saken

09.03.2018

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Nå kan du søke midler til driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner, og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Søknadsfrist er 10. mars.

Les hele saken

09.03.2018

Uten kvinner stopper Kristiansand opp

Uten kvinner stopper Kristiansand opp

- Gratulerer med dagen kjære kvinner! Uten dere stopper Kristiansand opp, sa ordfører Harald Furre, da han åpnet kommunens interne 8. mars frokostarrangement for nærmere 200 deltakere.

Les hele saken

08.03.2018

Resultater fra kultursektorens brukerkartlegging

Resultater fra kultursektorens brukerkartlegging

Kultursektoren har utført en omfattende brukerkartlegging for å få vite mer om brukerne sine, og hvor fornøyd de er med tjenestene og tilbud. Funn viser at de er godt fornøyd med tilbudene, men at informasjonsflyten kan bedres.

Les hele saken

08.03.2018

Kommunalutvalget 13. mars

Kommunalutvalget 13. mars

Kommunalutvalget har møte 13. mars klokka 09.00. Møtet er åpent for publikum.

Les hele saken

07.03.2018

Stor økning i vold blant ungdom

Stor økning i vold blant ungdom

Trendrapporten for 2017 viser en stor økning i registrerte voldssaker blant ungdom i Kristiansand sammenlignet med 2016. Med unntak av vinningskriminalitet er det også økning i alle andre former for kriminalitet.

Les hele saken

07.03.2018

Slik kan den nye kulturskolen bli

Slik kan den nye kulturskolen bli

En volumstudie utformet av et arkitektteam viser hvordan den nye kulturskolen på Silokaia kan bli. Volumstudiet er basert på Knuden – Kristiansand kulturskole sitt rom- og funksjonsprogram, og studiet skal brukes som grunnlag for kostnadskalkyle for prosjektet.

Les hele saken

06.03.2018

Synspunkt på retningslinjer for Kristiansand Torv

Synspunkt på retningslinjer for Kristiansand Torv

- Vi ønsker tilbakemeldinger og synspunkt på vårt forslag til nye retningslinjer for Kristiansand Torv, sier parksjef Aase M. Hørsdal. Frist er 16. mars.

Les hele saken

06.03.2018

Kick off for kompetansehevingskurs

Kick off for kompetansehevingskurs

- Vi setter nå i gang vårt største prosjekt for kompetanseheving noensinne, forteller HR-rådgiver Linda Kittelsen i Kristiansand Eiendom.

Les hele saken

05.03.2018

Innspillskonferanser - Næringsforsight Agder

Innspillskonferanser - Næringsforsight Agder

Business Region Kristiansand inviterer næringsliv, akademia og offentlig sektor til å gi innspill om fremtidens næringer i regionen i et 20 års perspektiv.

Les hele saken

01.03.2018

260 påmeldt til kick off om heltidsprosjektet

260 påmeldt til kick off om heltidsprosjektet

- Vi inviterer til kick off internt for heltidsprosjektet for å få implementert tiltakene godt i hele kommunen, sier personalsjef i Kristiansand kommune, Eirik Nyberg.

Les hele saken

01.03.2018

Informasjonsmøter om EØS-midler

Informasjonsmøter om EØS-midler

Business Region Kristiansand inviterer til informasjonsmøter om EØS-midler 12. og 13. mars, i samarbeid med Sørlandets Europakontor og Innovasjon Norge.

Les hele saken

01.03.2018

Brøyting i Kristiansand

Brøyting i Kristiansand

Her får du samlet all informasjon om kommunens brøytetjenester, samt nyttige linker ved snøfall. Du kan også følge med på et kart som viser hvor det brøytes og hvor lenge siden det er brøytet på de ulike veier.

Les hele saken

28.02.2018

Helsehjelp for unge godt mottatt

Helsehjelp for unge godt mottatt

Unge i Kristiansand som bruker helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skole, er fornøyde med tjenesten. Det viser en brukerundersøkelse.

Les hele saken

27.02.2018

Til regjeringens digitaliseringsutvalg

Til regjeringens digitaliseringsutvalg

- Det er veldig gledelig at vi ble invitert. Det betyr at de mener at Kristiansand og Agder har mye å bidra med når det gjelder hvordan vi skal skape morgendagens helse- og omsorgstjeneste, sier helse- og sosialdirektøren.

Les hele saken

27.02.2018

Fakturaer er forsinket

Fakturaer er forsinket

Grunnet tekniske problemer er utsendelse av fakturaer på kommunale avgifter forsinket. Betalingsfristen blir dermed utsatt.

Les hele saken

27.02.2018

Vannledningsreparasjon kan gi farge i Otra

Vannledningsreparasjon kan gi farge i Otra

- Fra fredag 2. mars og ut i neste uke kan det bli hvitaktig farge på noe av vannet i Otra fra Sødal og til utløpet av elva. Vi skifter vannmåler og må gjøre reparasjoner på en vannledning, informerer driftsleder Kjell Einar Liane.

Les hele saken

27.02.2018

Do you need help to apply for a kindergarten position?

Do you need help to apply for a kindergarten position?

The staff at the Service Center in Rådhuskvartalet are ready to assist you in the application process.

Les hele saken

22.02.2018

Sjekk status for skiløyper

Sjekk status for skiløyper

På skisporet.no kan du se hvor og når skiløypene til enhver tid blir preparert.

Les hele saken

16.02.2018

Prøv curling i vinterferien

Prøv curling i vinterferien

Hvert fjerde år får Norge OL-curlingfeber. Hva med å prøve selv?

Les hele saken

15.02.2018

Bymiljøkonferansen 26. april på Kilden

Bymiljøkonferansen 26. april på Kilden

Årets bymiljøkonferanse på Kilden har mobilitet som hovedtema. Byvekstavtaler, fossilfri busstrafikk, elektrisk fremtid, hydrogenbiler, mobilitetsplanlegging og arealpolitikk er tema på konferansen.

Les hele saken

15.02.2018

17. mai 2018 i musikkorpsenes år!

17. mai 2018 i musikkorpsenes år!

17. mai 2018 starter skoletog og borgertog igjen fra Torvet. Nå kan du melde deg på til salgsplass på Torvet, borgertoget og registrering av russekjøretøy, frist henholdsvis 20. mars og 10. april.

Les hele saken

15.02.2018

Barnevernet orienterte formannskapet

Barnevernet orienterte formannskapet

Barnevernsleder Monica Brunner forsikret formannskapet onsdag 14. februar om at alle lovbrudd og funn fra Fylkesmannens evalueringsrapport, «Historien om Stina», blir tatt på største alvor.

Les hele saken

14.02.2018

Informasjonsmøte om prosjekt Miami 2019

Informasjonsmøte om prosjekt Miami 2019

Kristiansand havn, Kristiansand kommune, Innovasjon Norge og Cruise Norway inviterer til informasjonsmøte 20. februar kl 13.30 om prosjekt Miami 2019

Les hele saken

14.02.2018

Godt regnskapsresultat i 2017

Godt regnskapsresultat i 2017

Kristiansand kommune fikk 36 millioner mer i skatt og rammetilskudd, og besparelser på 3,5 millioner kroner i tjenestesektorene.

Les hele saken

14.02.2018

Fra deltaker til trener

Fra deltaker til trener

Ole Einar Garthus (64) har ikke vært like sprek hele livet. Men en utskrevet frisklivsresept og 12 uker med hard trening, snudde alt. Nå er han selv instruktør for en blid gjeng.

Les hele saken

12.02.2018

Hjelp til å søke barnehageplass?

Hjelp til å søke barnehageplass?

Vi minner om at siste frist for å søke barnehageplass er 1. mars.

Les hele saken

12.02.2018

Eldrestatsråden besøker responssenteret

Eldrestatsråden besøker responssenteret

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen får blant annet se fremtidens trygghetsalarm i drift når hun besøker Kommunal responssentertjeneste i Kristiansand.

Les hele saken

09.02.2018

Fullt kjør på Frisklivssentralen

Fullt kjør på Frisklivssentralen

Flere hundre deltakere står på og kjører klampen i bånn for bedre fysisk og psykisk helse. Frisklivssentralen i Kristiansand har fulle grupper, og Frisklivsresepten er blitt en suksess.

Les hele saken

07.02.2018

Formannskapet besøkte integreringsmottaket

Formannskapet besøkte integreringsmottaket

Formannskapet besøkte onsdag 7. februar Kristiansand kommunes integreringsmottak på Kjøita. Byens folkevalgte fikk møte en sterkt motivert mottaksledelse som setter brukeren i fokus.

Les hele saken

07.02.2018

Fylkesmannen fastslår flere lovbrudd

Fylkesmannen fastslår flere lovbrudd

Fylkesmannen har slått fast at barneverntjenesten ikke har gitt forsvarlige tjenester til den 15 år gamle jenta som knivstakk og drepte en 17 år gammel jente på Sørlandssenteret i fjor.

Les hele saken

07.02.2018

Klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune

Klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har med støtte fra Miljødirektoratet startet arbeidet med å utarbeide en klimatilpasningsstrategi for byen. Strategidokumentet skal være ferdig til 1. mai 2018.

Les hele saken

05.02.2018

Stengte veier under Tour des Fjords

Stengte veier under Tour des Fjords

Tour des Fjords er et internasjonalt etapperitt og skal arrangeres for sjette gang i 2018. Tirsdag 22.- og 23. mai kommer rytterne til Sørlandet og Kristiansand. Dette innebærer at veier blir stengt i perioder, og her finner du en oversikt og kart over de aktuelle veiene.

Les hele saken

02.02.2018

Ny rådmann i Kristiansand på plass

Ny rådmann i Kristiansand på plass

- Jeg gleder meg til å ta fatt, sier ny rådmann Ragnar Evensen, som er godt plassert på rådmannskontoret i Kristiansand kommune fra 1. februar. Han er ansatt fram til kommunesammenslåingen er realisert i 2020.

Les hele saken

31.01.2018

60 arrangementer i uke 6 En by for alle

60 arrangementer i uke 6 En by for alle

- Vi oppfordrer alle til å få med seg noen av de mange arrangementene i uke 6. Aktiviteter som setter fokus på likestilling, inkludering og mangfold, sier ordfører Harald Furre og prosjektleder Toril Hogstad, og viser til oversikten på arrangementskalenderen www.enbyforalle.no.

Les hele saken

31.01.2018

Slutter som rådmann – fortsetter som rådgiver

Slutter som rådmann – fortsetter som rådgiver

31. januar 2018 har Tor Sommerseth sin siste dag som rådmann. Dagen etter begynner han som rådgiver i Business Region Kristiansand.

Les hele saken

31.01.2018

Foreslå kandidater til kulturprisen 2018

Foreslå kandidater til kulturprisen 2018

Fram til 1. februar kan du foreslå kandidater til Kristiansand kommunes kulturpris 2018.

Les hele saken

31.01.2018

110 på workshop for Universitetsbyen

110 på workshop for Universitetsbyen

- Vi skal gå fra å være en by med universitet til å bli Norges mest attraktive universitetsby, sa ordfører Harald Furre da han innledet for en fullsatt workshop om utvikling av universitetsbyen Kristiansand.

Les hele saken

31.01.2018

Næringsforsight for Agder – 20 år fram

Næringsforsight for Agder – 20 år fram

Agder skal bli Norges beste region å bo og arbeide i. For å oppnå dette trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag for å ta de gode beslutninger framover, sier ordfører Harald Furre, som har startet utarbeidelse av en Næringsforsight for Agder.

Les hele saken

31.01.2018

Veiledningskurs for foresatte

Veiledningskurs for foresatte

Familiens hus Vest og Øst inviterer foresatte til 2-åringer til gratis veiledningskurs etter ICDP-metoden. Kurset går over seks ganger. Oppstart Vågsbygd tirsdag 6. februar, og oppstart Strømme tirsdag 13. februar.

Les hele saken

31.01.2018

Stipendordning for studenter

Stipendordning for studenter

Tar du høyere utdanning, er mellom 18-25 år og kommer fra Kristiansand? Da kan du søke stipend hos Trygve Tellefsens Legat. Søknadsfrist er 1. februar.

Les hele saken

31.01.2018

Ny politisk rådgiver hos ordføreren

Ny politisk rådgiver hos ordføreren

Erle Holstad Wright er ansatt som ny politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand kommune.

Les hele saken

29.01.2018

Vi søker MatVinn familier!

Vi søker MatVinn familier!

Som en del av prosjektet MatVinn i Kristiansand søker kommunen nå familier til et MatVinn forsøk over fire uker, med veiledning fra Framtiden i våre hender.

Les hele saken

25.01.2018

Unge forskerelever på besøk i kommunen

Unge forskerelever på besøk i kommunen

Fire elever som går på forskerlinja ved Vågsbygd VGS har denne uka vært på besøk hos By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Les hele saken

25.01.2018

Bystyret behandler ny frivillighetsmelding

Bystyret behandler ny frivillighetsmelding

Kultursektoren har utarbeidet en ny versjon av frivillighetsmeldingen som skal behandles i bystyret 28. februar.

Les hele saken

24.01.2018

Fagdag om kunst i kommunale bygg og uterom

Fagdag om kunst i kommunale bygg og uterom

Fredag 26. januar inviterer kulturdirektøren til fagdag i Rådhuskvartalet. Her vil det bli presentasjoner av kommunens nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom, nytt fondsstyre og strategi for kunst i offentlig uterom.

Les hele saken

23.01.2018

Snart mulig å svare på e-post

Snart mulig å svare på e-post

De siste dagene har kommunen dessverre ikke kunnet svare på en del e-poster. Sperren er nå opphevet.

Les hele saken

22.01.2018

Dataproblemer på legevakta

Dataproblemer på legevakta

Det er for tiden problemer med datasystemet på Kristiansand legevakt. Systemet går tregt og mange oppgaver tar lenger tid, noe som blant annet medfører lenger ventetid på telefon.

Les hele saken

19.01.2018

Er du en grønn superhelt?

Er du en grønn superhelt?

Ta turen til Kristiansand folkebibliotek, så kan du raskt bli en grønn superhelt! Utstillingen «er du en grønn helt, eller er du helt grønn?" er åpen til 2. februar.

Les hele saken

19.01.2018

Ordførerens politiske rådgiver blir statssekretær

Ordførerens politiske rådgiver blir statssekretær

Ordførerens politisk rådgiver Aase Marthe J. Horrigmo (H) er utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les hele saken

17.01.2018

Utdeling av kunstnerstipend 2017

Utdeling av kunstnerstipend 2017

11. januar mottok fire kunstnere tilsammen 200.000 kroner da Kristiansand kommunes kunstnerstipend 2017 ble utdelt på Kilden Teater og Konserthus.

Les hele saken

11.01.2018

Snakker om eldre og seksualitet

Snakker om eldre og seksualitet

Seksuell helse hos eldre blir nå tatt opp under helseveiledende samtale. De eldre setter stor pris på det, og eldrerådet skryter av åpenheten rundt et tema de mener det snakkes for lite om.

Les hele saken

09.01.2018

Tilskudd til kunst og kultur

Tilskudd til kunst og kultur

Fristen for å søke om tilskudd til kunst- og kulturformål 1. halvår 2018 er mandag 15. januar.

Les hele saken

09.01.2018

10 gjestekunstnere til Kristiansand

10 gjestekunstnere til Kristiansand

Av over 40 søkere for 2018 og 2019, har 10 kunstnere fra inn- og utland nå blitt tilbudt et opphold i kunstnerleiligheten til Kristiansand kommune, via ordningen «Artist in residence».

Les hele saken

08.01.2018

Regnbed og grønne tak i Bjørndalen bydel

Regnbed og grønne tak i Bjørndalen bydel

Bydel Bjørndalen prosjekteres nå med regnbed, grønne tak, fordrøyningsmagasiner og klimatilpasning for en 200 års flom.

Les hele saken

05.01.2018

Jakter gode næringsideer

Jakter gode næringsideer

Denne gjengen jakter på næringslivsfolk med gode ideer. I forbindelse med omsorgsboliger i et nytt landsbykonsept på Strømme inviteres det nå til frokostmøte den 11. januar.

Les hele saken

04.01.2018

Studenter kan få gratis busskort

Studenter kan få gratis busskort

Er du student og har meldt flytting til Kristiansand etter 01.05.2017, kan du søke om gratis busskort for studieåret 2017-2018.

Les hele saken

04.01.2018

Åpning av ny skole på Justvik

Åpning av ny skole på Justvik

Torsdag 4. januar åpner den nye barneskolen på Justvik.

Les hele saken

02.01.2018

Internasjonale studenter ønskes ekstra velkommen

Internasjonale studenter ønskes ekstra velkommen

- Kristiansand kommune og UiA inviterte for første gang internasjonale studenter til velkomstsamling i Rådhuskvartalet i august 2017. Nye studenter til vårsemesteret inviteres til velkomst 6. januar 2018.

Les hele saken

02.01.2018

Borgerlig vigsel i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Borgerlig vigsel i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Fra 1. januar 2018 foregår borgerlige vigsler i kommunal regi i Kristiansand, og ikke som før på Tinghuset. Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven og endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

Les hele saken

02.01.2018

Luftkvaliteten i Kristiansand på vinteren

Luftkvaliteten i Kristiansand på vinteren

Luftkvaliteten er generelt sett god i Kristiansand, men det kan forekomme perioder med høyere nivåer av luftforurensning i vinterhalvåret. Du kan selv sjekke nivået på luftkvaliteten på en egen nettside.

Les hele saken

02.01.2018

Fast samarbeid mellom helsestasjoner og barnehager

Fast samarbeid mellom helsestasjoner og barnehager

Alle barnehager i Kristiansand får egne kontaktpersoner på helsestasjonen og faste møter med disse.

Les hele saken

28.12.2017

Styrket tilbud til kreftrammede

Styrket tilbud til kreftrammede

Kreftsykdom rammer på ulike måter, og det rammer mange mennesker. Kommunens tilbud til kreftpasienter og deres pårørende er styrket når en kreftkoordinator er på plass.

Les hele saken

27.12.2017

Blomstrende musikkmiljø

Blomstrende musikkmiljø

I 2017 har Kristiansand kommune delt ut over 800 000 kroner til aktører innenfor det rytmiske musikkfeltet i byen gjennom ordningen «rytmisk satsing».

Les hele saken

27.12.2017

Fyrverkeri fra Odderøya

Fyrverkeri fra Odderøya

Fellesfyrverkeriet på nyttårsaften blir også i år sendt opp fra toppen av Odderøya.

Les hele saken

27.12.2017

Tømming av dunker i jula

Tømming av dunker i jula

Det blir litt forandringer på tømmedager i forbindelse med jul og nyttår.

Les hele saken

21.12.2017

Betaling for parkering av elbiler

Betaling for parkering av elbiler

Fra 1. desember 2017 må også de som kjører el- og hydrogenbiler betale for å parkere på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.

Les hele saken

18.12.2017

Den nye Sukkevannshallen offisielt åpnet

Den nye Sukkevannshallen offisielt åpnet

Rundt 400 hadde møtt frem for å være med på åpningen av den nye idrettshallen på Sukkevann fredag 15.desember. Randesund idrettslag er svært fornøyd med anlegget.

Les hele saken

15.12.2017

–	En bedre og grønnere kommune

– En bedre og grønnere kommune

Ordfører Harald Furre var visjonær på vegne av både næringslivet, kulturlivet, klimabyen og hele nye Kristiansand i sin budsjett-tale i bystyret onsdag 13. desember 2017.

Les hele saken

13.12.2017

Fylkets frivillighetspris til Natteravnene i Kristiansand

Fylkets frivillighetspris til Natteravnene i Kristiansand

Natteravnene i Kristiansand mottok tirsdag 12. desember Vest-Agder fylkeskommunes Frivillighetspris for arbeid med barn og unge 2017.

Les hele saken

13.12.2017

Jente- og guttedag på Møvig skole

Jente- og guttedag på Møvig skole

Jente– og guttedagen på Møvig skole for alle 9. klassinger er dagen for å snakke om sex, pubertet, syklus, prevensjon, holdninger, egne grenser, kjæresteforhold, #metoo, språk og signaler, nettsider, tilnærming og overgrep.

Les hele saken

12.12.2017

Offisiell åpning av Sukkevann idrettshall II

Offisiell åpning av Sukkevann idrettshall II

Fredag 15. desember blir det offisiell åpning av Sukkevann idrettshall II i bydelen Randesund.

Les hele saken

11.12.2017

Snart frist for å søke festivaltilskudd

Snart frist for å søke festivaltilskudd

15. desember går fristen ut for å søke Kristiansand kommune om tilskudd til festivaler i Kristiansand neste år. I 2017 fikk 14 festivaler støtte gjennom ordningen.

Les hele saken

09.12.2017

Jul for alle på Torvet!

Jul for alle på Torvet!

- Tilbudene står i kø for store og små på Torvet i Kvadraturen fra 2. desember. Isbane, julenisse, salgsboder, juleverksted, juletresalg og historisk juletreutstilling, forteller ordfører Harald Furre, Tore Løvland og Lisan Gjendem i Kristiansand kommune

Les hele saken

08.12.2017

Fotoprosjekt for ungdom

Fotoprosjekt for ungdom

Kristiansand folkebibliotek, i samarbeid med Senter for Likestilling og Skeiv Ungdom inviterer elever ved ungdoms- og videregående skoler i Kristiansand til å delta i et fotoprosjekt med fotograf Tomas Gunnarsson 17. januar. Påmeldingsfrist er 22. desember.

Les hele saken

07.12.2017

Kommuneansatte  best i Jeg kjører grønt

Kommuneansatte best i Jeg kjører grønt

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten i Kristiansand kommune var en av vinnerne i Jeg kjører grønt 2017 med 55 av 59 ansatte som deltok.

Les hele saken

07.12.2017

Integreringsmottaket er godt mottatt

Integreringsmottaket er godt mottatt

En delrapport fra konsulentfirmaet Rambøll viser at integreringsmottakene er godt mottatt. Innvandrings- og integreringsministeren var til stede da rapporten ble presentert i Kristiansand.

Les hele saken

07.12.2017

Ny boligundersøkelse i Kristiansand

Ny boligundersøkelse i Kristiansand

Kristiansand kommune har nå lagt ut anbudsforespørsel til en større boligundersøkelse som skal kartlegge innbyggernes boligpreferanser.

Les hele saken

05.12.2017

Er du bekymret for mor eller far?

Er du bekymret for mor eller far?

I januar starter nye SMIL-grupper for barn og unge i familier hvor foreldre sliter med psykiske helseplager eller rusproblemer.

Les hele saken

04.12.2017

Søknader til 877.000 - tiltak mot marin forsøpling

Søknader til 877.000 - tiltak mot marin forsøpling

Totalt 23 søknader til sammenlagt 877.000 kr er søkt til tiltak mot marin forsøpling i en ny tilskuddsordning i Kristiansand kommune.

Les hele saken

30.11.2017

Se flere sakerAktuelt - arkiv

Finn frem i Kristiansand

Åpne kart