Gir over 1000 kunstverk til hjembyen

Gir over 1000 kunstverk til hjembyen

Kristiansand får landets største og viktigste private samling av moderne norsk kunst i gave fra bysbarnet og kunstsamler Nicolai Tangen. Samlingen består av over 1000 verk.

Les hele saken

25.04.2015

Åpne stier om ettermiddag og helg

Åpne stier om ettermiddag og helg

Fra og med 23. april er det mulig å bruke stiene ved ryddeområdet på Gimlemoen etter klokka 19.00 mandag til torsdag og hele fredag, lørdag og søndag.

Les hele saken

08.04.2015

Mer kjærlig barnevern

Mer kjærlig barnevern

Barnevernet i Kristiansand kommune endrer seg til beste for barnet. Nå er kjærlighet på plass som verdi. Leder Monica Brunner takker Barnevernsproffene og Forandringsfabrikken for god hjelp.

Les hele saken

23.04.2015

17. mai-programmet er klart

17. mai-programmet er klart

Nå presenteres årets 17. mai-program hvor tid og sted for togruter, bussruter og 17. mai-arrangementer i hele Kristiansand er listet opp.

Les hele saken

23.04.2015

Biblioteket som integreringsarena

Biblioteket som integreringsarena

På Verdens bokdag torsdag 23. april klokka 18 i Kristiansand kunsthall presenteres inspirasjonsheftet «Prat, les, klikk: Biblioteket som integreringsarena».

Les hele saken

22.04.2015

Veteranmonument avdukes i Tresse

Veteranmonument avdukes i Tresse

Soldatveteraner fra internasjonale operasjoner hylles med monument i Tresse.

Les hele saken

21.04.2015

FLiK-inspirator til Kristiansand

FLiK-inspirator til Kristiansand

FLiK-prosjektleder Øivind Jacobsen gleder seg til at professor John Hattie fra i New Zealand skal holde foredrag for 500 skolefolk fra hele landet i Kilden 23. april 2015.

Les hele saken

21.04.2015

Utdeling av Sørlandets litteraturpris 2015

Utdeling av Sørlandets litteraturpris 2015

Sørlandets litteraturpris, både for sakprosa og for skjønnlitteratur, deles ut torsdag 23. april i Kristiansand kunsthall.

Les hele saken

20.04.2015

Vis respekt for hekkeområdene

Vis respekt for hekkeområdene

Sjøfuglene er ekstra sårbare nå. I perioden 15. april til 15. juli er det ferdselsforbud i en rekke viktige hekkeområder i skjærgården utenfor Kristiansand.

Les hele saken

20.04.2015

Feriekoloni

Feriekoloni

Haraldvigen feriekoloni er Kristiansand kommunes ferietilbud til barn i alderen 7- 13 år.

Les hele saken

17.04.2015

Ung kunst i Rådhuskvartalet

Ung kunst i Rådhuskvartalet

Kulturskolelærer Bente Jansen håper mange kommer til åpningen av Kulturskoledagene i Rådhuskvartalet for å oppleve de unges kreative kulturytringer.

Les hele saken

16.04.2015

Bedre bredbånd?

Bedre bredbånd?

Har du innspill til hvor bredbåndstilbudet i Kristiansand kommune kan bli bedre?

Les hele saken

16.04.2015

Samler nye innbyggere

Samler nye innbyggere

Ordfører Arvid Grundekjøn gleder seg over rundt 1000 nye innbyggere årlig og inviterer derfor alle «ferske» kristiansandere på velkomstsamling.

Les hele saken

15.04.2015

17. mai nærmer seg

17. mai nærmer seg

Russ som ønsker kjøretøy i 17. maitoget må melde dette inn snarest.

Les hele saken

15.04.2015

Lanserer nye nettsider

Lanserer nye nettsider

Onsdag 15. april lanserer Kristiansand kommune sin nye kommuneportal – kommunens tjenesteinformasjon på internett.

Les hele saken

15.04.2015

Sterkt kulturprogram på Kildenkonferansen

Sterkt kulturprogram på Kildenkonferansen

Kildenkonferansen 27. – 28. april har sterke navn på plakaten, ikke minst innen kultur. Her finnes noen av de beste i landet - og de er lokale.

Les hele saken

13.04.2015

Har du rom for en til?

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme, derfor er det behov for gode fosterhjem. I Vest-Agder er det nå om lag 50 barn som venter på fosterhjem, og mange av disse hjemmene kan gjerne være i Kristiansandsområdet.

Les hele saken

09.04.2015

Legevakta bygges om

Legevakta bygges om

Planene for ombygging av Kristiansand legevakt er nå klare. Ombyggingen sikrer at pålegg fra Arbeidstilsynet blir etterfulgt og planen gjennomføres uten å flytte legevakta.

Les hele saken

08.04.2015

Ønsker etterforskning

Ønsker etterforskning

Kristiansand kommune har bedt politiet etterforske forsøplingen fra sprengtråd etter dumping av steinmasser ved Lagmannsholmen.

Les hele saken

08.04.2015

Nye oppgaver til kommunene

Nye oppgaver til kommunene

Det kan bli aktuelt å overføre ansvaret for videregående skoler og kollektivtransport til større byer etter at kommunesammenslåingene er gjort.

Les hele saken

08.04.2015

Barnekunst til europeisk utstilling

Barnekunst til europeisk utstilling

Pia fra Veslefikk barnehage har malt et flott bilde som skal vises på en stor vandreutstilling i Europa i regi av «Barnas kunstgalleri» i Kiev i Ukraina.

Les hele saken

07.04.2015

Fortsatt nedgang i ungdomskriminalitet

Fortsatt nedgang i ungdomskriminalitet

Det er registrert 46 færre saker i 2014 sammenlignet med 2013. I samme periode har 25 færre ungdom blitt registrert for lovbrudd.

Les hele saken

07.04.2015

Felles offensiv mot mobbing

Felles offensiv mot mobbing

Oppvekstdirektør Arild Rekve i Kristiansand kommune er med i det offentlige utvalget som anbefaler en storstilt statlig satsing i kampen mot mobbing i norske skoler.

Les hele saken

07.04.2015

Furuborgs samlinger til kommunen

Furuborgs samlinger til kommunen

Bjørn Furuborg og ordfører Arvid Grundekjøn undertegner avtalen om at Kristiansand kommune overtar Furuborgs militærhistoriske samlinger.

Les hele saken

07.04.2015

Veileder mot ekstremisme

Veileder mot ekstremisme

Kristiansand kommune har laget en veileder for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Les hele saken

07.04.2015

Fotokonkurranse for barn

Fotokonkurranse for barn

«Ved sjøen» er temaet for fotokonkurransen som er utlyst i forbindelse med Tall Ships Races. Alle barnehage- og skolebarn i Kristiansand inviteres til å delta.

Les hele saken

07.04.2015

Se flere saker

Finn frem i Kristiansand

Åpne kart