Lund ungdomsklubb tilbake i ordinær drift

Lund ungdomsklubb tilbake i ordinær drift

Etter et halvt år med omlegging av driften er Lund ungdomsklubb tilbake i ordinær drift for ungdom fra lokalmiljøet på Lund.

Les hele saken

19.10.2017

Varsler mye nedbør

Varsler mye nedbør

Det ventes store nedbørsmengder i Kristiansand i tidsrommet fredag til søndag. Kommunen sjekker nå at kritiske avløp ikke er tette.

Les hele saken

19.10.2017

Bytter lys i lysløyper

Bytter lys i lysløyper

Onsdag 18. oktober starter arbeidet med å bytte ut lysarmaturen i lysløypene i Baneheia, Hellemyr og Strai, i den rekkefølgen.

Les hele saken

18.10.2017

Bystyremøte 25. oktober 2017

Bystyremøte 25. oktober 2017

Bystyret har møte i Rådhuset onsdag 25. oktober fra klokka 17.00 til 22.00. Møtet er åpent for publikum, og overføres også på nett-TV.

Les hele saken

18.10.2017

Inspirasjonsmøte - En by for alle

Inspirasjonsmøte - En by for alle

Fredag 27. oktober inviterer Kristiansand kommune til inspirasjonsmøte for å skape aktiviteter i uke 6 2018, både internt i kommunen, og i hele Kristiansand, under tema En by for alle.

Les hele saken

17.10.2017

Camilla B. Dunsæd rådmann for nye Kristiansand

Camilla B. Dunsæd rådmann for nye Kristiansand

Camilla B. Dunsæd innstilles som prosjektleder/fremtidig rådmann for nye Kristiansand. - Innstillingsutvalget i nye Kristiansand har funnet den rette kandidaten til stillingen som prosjektleder for sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune, sier leder for ansettelsesutvalget, ordfører Harald Furre, godt fornøyd.

Les hele saken

17.10.2017

Har du en grønn forretningsidè?

Har du en grønn forretningsidè?

- Business Region Kristiansand med samarbeidspartnere inviterer til konkurranse om de beste grønne forretningsidène på Agder, med en rekke flotte premier. Vi ønsker å være en aktiv pådriver og bidragsyter til å realisere nye fremtidsrettede produkter og løsninger i Agder, sier prosjektleder Øyvind Arnesen, i Kristiansand kommune.

Les hele saken

16.10.2017

Sørlandet satser på velferdsteknologi

Sørlandet satser på velferdsteknologi

Agder-kommunene går sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen gjelder leveranse av digitale trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, i omsorgsboliger og på sykehjem.

Les hele saken

16.10.2017

Tilskuddsordning mot marin forsøpling

Tilskuddsordning mot marin forsøpling

Kristiansand kommune lyser ut en ny tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Formålet med tilskuddsordningen er å redusere marin forsøpling og bevare skjærgården.

Les hele saken

16.10.2017

Veldreven og effektiv kommune

Veldreven og effektiv kommune

– ASSS-rapporten for 2016 viser at vi har styrket vår posisjon som en veldreven og effektiv kommune, sier rådmann Tor Sommerseth. Det er bare Drammen som fremstår som mer effektiv enn Kristiansand kommune.

Les hele saken

16.10.2017

Vurderer hjelpe-utrykning

Vurderer hjelpe-utrykning

Kristiansand kommune vurderer å opprette et team som raskt rykker ut og tilbyr praktisk hjelp under kriser.

Les hele saken

16.10.2017

Strakstiltak for å sikre dam i Nedre Jegersberg

Strakstiltak for å sikre dam i Nedre Jegersberg

Som strakstiltak etter flommen i forrige uke må hoveddammen ved Nedre Jegersberg delvis rives og ny terskel etableres for å sikre liv og helse.

Les hele saken

13.10.2017

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken gir profesjonell kunst og kultur til grunnskolen. Har du et prosjekt som du ønsker å presentere for elever i Kristiansand kommune? Da kan du sende inn søknad nå. Søknadsfristen er 1. november 2017.

Les hele saken

13.10.2017

Trygghetsvandring på Grim 17.oktober

Trygghetsvandring på Grim 17.oktober

- Kristiansand kommune inviterer til trygghetsvandring på Grim 17. oktober kl 18.00, etter ønske fra beboere i bydelen, forteller kriminalitetsforebyggende koordinator, Johanne Benitez Nilsen.

Les hele saken

12.10.2017

Bykvelder på Teateret fra 2018

Bykvelder på Teateret fra 2018

- Har du ideer til tema og innledere til Bykvelder på Teateret? Bli med å skape det urbane Kristiansand, inviterer Knut Felberg, leder av By og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Sammen med UiA og Agder BOBY inviterer han til Bykvelder på Teateret i 2018.

Les hele saken

12.10.2017

SFO-priser i bystyret

SFO-priser i bystyret

Kommunen har fått flere henvendelser etter oppslag i media, fordi folk har oppfattet at ordningen med graderte SFO-priser ble vedtatt i bystyret 20. september og nå skal innføres.

Les hele saken

12.10.2017

- Flere bør ta influensavaksinen

- Flere bør ta influensavaksinen

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr ber flere av Kristiansands innbyggere om å ta influensavaksinen. – Du beskytter ikke bare deg selv, men også dem du kan smitte. Vaksinen sparer liv, sier han.

Les hele saken

12.10.2017

Bjørneboe-dagene 2017

Bjørneboe-dagene 2017

For andre året på rad arrangerer Kristiansand folkebibliotek Bjørneboe-dagene. Festivalen starter torsdag 12. oktober og varer frem til 14. oktober. På programmet står blant annet boklansering, åpningsfest, bokbad, foredrag og kulturquiz.

Les hele saken

11.10.2017

Girl Tech Fest

Girl Tech Fest

8. november arrangeres Girl Tech Fest for jenter i 4. og 5. klasse på Kristiansand folkebibliotek. Her vil det bli workshops innen programmering, LEGO WeDo, 3D-print, Micro:Bit og LEGO Mindstorms. Påmelding er nå i gang.

Les hele saken

10.10.2017

LHBT levekårsundersøkelse på Agder

LHBT levekårsundersøkelse på Agder

- Vi gjennomfører nå levekårsundersøkelser blant LHBT-befolkningen på Agder for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak, sier prosjektgruppa for undersøkelsene som nå skal gjøres.

Les hele saken

10.10.2017

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Ungdomstjenesten i Kristiansand kommune markerer Verdensdagen for psykisk helse. Sammen med gode gjester lager de liv ved en stand i Markensgate og deler ut boller, kakao og informasjon.

Les hele saken

10.10.2017

Åpent evalueringsmøte torsdag 12. oktober

Åpent evalueringsmøte torsdag 12. oktober

Kristiansand kommune inviterer til åpent evalueringsmøte etter flommen sist helg. Vi inviterer til evalueringsmøte torsdag 12. oktober kl 18.00 i Bystyresalen, sier ordfører Harald Furre.

Les hele saken

09.10.2017

Kurs for flerkulturelle organisasjoner

Kurs for flerkulturelle organisasjoner

Agder for alle i samarbeid med blant andre Kristiansand kommune arrangerer kurs for ledere i flerkulturelle organisasjoner. Formålet er å senke terskelen for å kvalifisere seg til ulike støtteordninger.

Les hele saken

09.10.2017

Markerte innbygger nummer 90 000

Markerte innbygger nummer 90 000

Fredag 6. oktober var det klart for feiring og markering av innbygger nummer 90 000 i Kristiansand. Ordfører Harald Furre besøkte familien og overrakte diplom og gaver til Leon Mathias Aasland som ble født 16. august, og som også ble innbygger nummer 90 000.

Les hele saken

06.10.2017

Trenger du hjelp etter flommen?

Trenger du hjelp etter flommen?

Kristiansand kommune har satt ned et hjelpeteam som er klar til å ta imot telefoner og svare på spørsmål fra flomutsatte innbyggere i kjølvannet av flommen sist helg.

Les hele saken

05.10.2017

Møtte flomrammede

Møtte flomrammede

Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen var onsdag på befaring for å se på skadene etter flommen sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les hele saken

04.10.2017

Markerer innbygger nummer 90 000

Markerer innbygger nummer 90 000

16. august var dagen da Kristiansands befolkning økte til 90 000 innbyggere. Kun ett barn ble født denne dagen, og 6. oktober besøker ordfører Harald Furre familien for å markere begivenheten.

Les hele saken

04.10.2017

Arbeider med å få oversikt

Arbeider med å få oversikt

Oversvømmelser og jordras har medført at flere innbyggere har måttet evakuere, og veier har blitt stengt. Kommunen arbeider med å få oversikt, og ber innbyggere ta kontakt med kommunen dersom de trenger råd eller har spørsmål tilknyttet flommen.

Les hele saken

03.10.2017

På flombefaring sammen med to ministre

På flombefaring sammen med to ministre

Fungerende ordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, vil onsdag se nærmere på flommens virkninger i kommunen. Det gjør han sammen med Fylkesmannen, kommunalministeren og olje- og energiministeren.

Les hele saken

03.10.2017

Ber folk være på vakt for flere ras

Ber folk være på vakt for flere ras

– Rasfaren er ikke over selv om det slutter å regne. Både kommunen og NVE ber innbyggerne i Kristiansand fortsatt være årvåkne.

Les hele saken

02.10.2017

Flom kan flytte kumlokk

Flom kan flytte kumlokk

Oversvømte veier forårsaket av store nedbørsmengder og flom kan forårsake at kumlokk flytter på seg. Innbyggere oppfordres til å være påpasselig i områder med mye vann på veien.

Les hele saken

02.10.2017

Drikkevannet i Voiebyen er friskemeldt

Drikkevannet i Voiebyen er friskemeldt

Oppdatering: Vannprøver viser at alt er tilbake til det normale, og anbefalingen om å koke drikkevannet i Voiebyen, Rådyrveien og Bråvann ble opphevet mandag morgen i ny SMS-varsling.

Les hele saken

02.10.2017

Vær obs på vanskelige kjøreforhold

Vær obs på vanskelige kjøreforhold

Grunnet flom kan ulike kjørestrekninger være stengt mandag morgen.

Les hele saken

01.10.2017

Mange utfordringer etter store nedbørsmengder

Mange utfordringer etter store nedbørsmengder

Mange innbyggere har fått utfordringer som følge av de store nedbørsmengdene. Kommunen er i beredskap. Det er ventet mye nedbør igjen natt til mandag.

Les hele saken

01.10.2017

Vær beredt på store nedbørsmengder

Vær beredt på store nedbørsmengder

Det er ventet mye regn i helgen. Kommunen sjekker nå at kritiske avløp ikke er tette.

Les hele saken

29.09.2017

Elevers rett til trygt og godt skolemiljø

Elevers rett til trygt og godt skolemiljø

Skoleledere var 28. september samlet for å få informasjon om oppdaterte regler for elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

Les hele saken

29.09.2017

Knallåpning for aktive seniorer

Knallåpning for aktive seniorer

I løpet av de to første dagene i åpningsuka for Aktiv senior Kristiansand øst har rundt 100 personer møtt opp for å gjøre seg kjent med det nye tilbud og komme med sine innspill. – Kjempebra og over all forventning, sier tjenesteleder Line Eidsvig.

Les hele saken

28.09.2017

Ny ordning for borgerlig vigsel i Kristiansand

Ny ordning for borgerlig vigsel i Kristiansand

Fra 1. januar 2018 foregår borgerlige vigsler i kommunal regi i Kristiansand, og ikke som før på Tinghuset. Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven og endringene trer i kraft fra 1. januar 2018. Lovendringene innebærer at borgerlig vigsel nå overføres fra tingretten til kommunen.

Les hele saken

28.09.2017

Over 400.000 til kunst og kultur

Over 400.000 til kunst og kultur

Av årets budsjettpost på 1,2 millioner til kunst- og kulturformål i Kristiansand ble over 400.000 kroner tildelt denne høsten.

Les hele saken

28.09.2017

Henter avfall som normalt

Henter avfall som normalt

Husholdningsavfallet blir hentet som normalt.

Les hele saken

27.09.2017

El-propell vant innovasjonscamp!

El-propell vant innovasjonscamp!

En elevguppe på Oddemarka skole klekket ut den beste ideen på innovasjonscamp. En el-propell som lader batteriet til el-sykler. Det kan kanskje gjøre Kristiansand til Europas beste sykkelby.

Les hele saken

26.09.2017

Hvem vil selge varer i julebod på Torvet?

Hvem vil selge varer i julebod på Torvet?

- Vi gleder oss til desember med liv og røre på Torvet, og inviterer til å fylle bodene på nyoppusset Torv og ved en splitter ny kunstisbane, sier arrangementskonsulent Lisan Gjendem i Kristiansand kommune.

Les hele saken

26.09.2017

Responssenteret klart

Responssenteret klart

Kristiansand og de andre kommunene i Agder kom torsdag ett skritt nærmere bruken av digitale trygghetsalarmer og annen varslingsteknologi.

Les hele saken

26.09.2017

Formannskapsmøte 27. september

Formannskapsmøte 27. september

Neste møte i formannskapet er onsdag 27. september klokken 09.00 i formannskapssalen i Rådhuset. Møtet er åpent for publikum.

Les hele saken

25.09.2017

Tour des Fjords kommer til Kristiansand

Tour des Fjords kommer til Kristiansand

Tour des Fjords er et internasjonalt etapperitt, og 23. mai 2018 avsluttes verdens vakreste sykkelritt sin andre etappe i Kristiansand.

Les hele saken

22.09.2017

Første del av kommuneplanen vedtatt

Første del av kommuneplanen vedtatt

Bystyret vedtok 20. september den første delen av kommuneplanen som skal gjelde fram til 2030.

Les hele saken

21.09.2017

Endrer skjenkebevilling for Dark Season-festivalen

Endrer skjenkebevilling for Dark Season-festivalen

Kristiansand kommune har ved en feil gitt Dark Season-festivalen skjenkebevilling for brennevin. I samråd med festivalledelsen endres bevillingen.

Les hele saken

20.09.2017

Åpning av kunsten i renseanlegget på Odderøya

Åpning av kunsten i renseanlegget på Odderøya

Onsdag 20. september åpnet ordfører Harald Furre offisielt kunstprosjektene tilknyttet renseanlegget på Odderøya. Det er to utsmykninger, mosaikkbildet «Metropolis» inne i fjellhallen, og kunstverket «Smoke and mirrors», utluftingspipa på toppen av Odderøya.

Les hele saken

20.09.2017

Dialogmøte i bydelen Tveit

Dialogmøte i bydelen Tveit

Formannskapet, ordfører og direktører i Kristiansand kommune ble møtt med gnistrende sang fra barn om sol og regn, ønsker om gang- og sykkelveier, rent drikkevann og idrettsbaner og støtte til dugnadstiltak, på dialogmøte i bydelen Tveit.

Les hele saken

14.09.2017

Nominert til Formidlingsprisen 2017

Nominert til Formidlingsprisen 2017

Arrangementsansvarlig Randi Berge Wandrup ved Kristiansand folkebibliotek er nominert til Formidlingsprisen 2017 av Den norske Forfatterforening. Vinneren av prisen offentliggjøres senere i høst.

Les hele saken

13.09.2017

Kristiansand - en by for alle!

Kristiansand - en by for alle!

Kristiansand kommune tar grep for å realisere vedtaket om å være en by for alle. Det politiske likestillingsutvalget støtter opp om Kristiansand kommunes profilering av prosjektet "Kristiansand – en by for alle". Et eget design og en aksjonsuke i uke 6 2018  skal inspirere til aktiviteter og tiltak.

Les hele saken

12.09.2017

Åpent møte om havneområdet Kongsgård-Vige

Åpent møte om havneområdet Kongsgård-Vige

19. september inviterer ordfører til åpent møte om forslag til kommunedelplan for utvidelse av havnearealer i havneområdet nord, Kongsgård-Vige. Planforslaget legger til rette for flytting av konteinerhavna fra Lagmannsholmen.

Les hele saken

11.09.2017

Hvordan er det å bo i Tveit?

Hvordan er det å bo i Tveit?

Onsdag 13. september kl 11.15 – 13.00 inviteres alle innbyggere i Tveit til dialogmøte på Ve skole med ordfører og politikere i Kristiansand. - Vi ønsker å møte folk som bor her, og høre om bydelens aktiviteter og viktigste saker, forteller ordfører Harald Furre.

Les hele saken

08.09.2017

Kommunalutvalget 12. september

Kommunalutvalget 12. september

Kommunalutvalget har møte 12. september kl 9.00 i formannskapssalen i Rådhuset. Møtet er åpent for publikum.

Les hele saken

08.09.2017

Endelig valgresultat

Endelig valgresultat

Det endelige valgresultatet fra Kristiansand er nå klart.

Les hele saken

08.09.2017

Nå kan du søke kunstnerstipend

Nå kan du søke kunstnerstipend

1. oktober er fristen for å søke kunstnerstipend i Kristiansand kommune. En pott på 200.000 kr fordeles med endelig beslutning i kulturstyret 8. november.

Les hele saken

07.09.2017

Godt fornøyd med kandidatene til rådmannsjobben

Godt fornøyd med kandidatene til rådmannsjobben

Åtte kvinner og ni menn ønsker å bli rådmann i nye Kristiansand.

Les hele saken

05.09.2017

Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030

Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030

- Nå er det spennende hva politikerne vedtar i sluttbehandlingen av kommuneplanens samfunnsdel for 2017 – 2030. Formannskapet lager sin innstilling 13. september til bystyrets behandling 20. september, forteller prosjektleder Grete Sjøholt.

Les hele saken

05.09.2017

Utbedrer turvei i Jegersberg

Utbedrer turvei i Jegersberg

På turveien mellom Jegersbergvann og Stitjønn foregår det nå anleggsarbeid for å utvide og utbedre veien. Arbeidet vil pågå frem til november/desember, og sluttresultatet blir en grusvei på 1,2 kilometer.

Les hele saken

04.09.2017

Hvem fortjener Årets byggepris for 2017?

Hvem fortjener Årets byggepris for 2017?

Kristiansand Byggeforum deler hvert år ut en lokal byggepris til byggebransjen i Kristiansand og omegn. Hvem fortjener årets pris?

Les hele saken

01.09.2017

Høstens Fredagslunsj-program

Høstens Fredagslunsj-program

Fredagslunsj arrangeres av Kristiansand folkebibliotek hver fredag klokken 11.30 i bibliotekets nye arrangementsrom i kjelleren. Fredagslunsj er gratis, og på programmet står en rekke lokale og nasjonale gjester.

Les hele saken

31.08.2017

Vil du bli ambassadør for Kristiansandsregionen?

Vil du bli ambassadør for Kristiansandsregionen?

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, UiA og Business Region Kristiansand søker internasjonale talenter til ambassadører. De får delta i et pilotprosjekt for å profilere Kristiansandsregionen. Søknadsfrist 15. september.

Les hele saken

30.08.2017

Studenter kan få gratis busskort

Studenter kan få gratis busskort

Er du student og har meldt flytting til Kristiansand etter 21. juni 2017, kan du nå søke om gratis busskort for studieåret 2017-2018.

Les hele saken

30.08.2017

Markerer overdosedag

Markerer overdosedag

Kristiansand kommune ved feltsykepleien og oppfølgingstjenester markerer verdens overdosedag den 31. august. Dagen markeres med stand i Markensgate og førstehjelpskurs på Øvre Torv.

Les hele saken

30.08.2017

Fellesnemnda har vedtatt overordnet prosjektplan for Nye Kristiansand

Fellesnemnda har vedtatt overordnet prosjektplan for Nye Kristiansand

Fellesnemnda for Nye Kristiansand har vedtatt en rekke strategiske grep for videre arbeid. Fellesnemndas reglement, prosjektorganisering og møteplan, mandat, og sammensetning av partssammensatt utvalg. Alle saker ble enstemmig vedtatt på møte 29. august.

Les hele saken

30.08.2017

Vil bli best i Norge på matsvinn-reduksjon

Vil bli best i Norge på matsvinn-reduksjon

Klimaalliansen, Klimapartnere, Avfall Sør, Framtiden i våre hender og Kristiansand kommune har startet et matsvinn-prosjekt med støtte fra Miljødirektoratet. Innbyggere, kommunale virksomheter og Sørlandet sykehus er målgruppene i første omgang.

Les hele saken

29.08.2017

Mer fornøyd med skoler og barnehager

Mer fornøyd med skoler og barnehager

Skoler og barnehager oppleves som stadig bedre både av barnehagebarna, elevene, foreldrene og de ansatte. Det er et hovedtrekk i den siste FLiK-undersøkelsen.

Les hele saken

24.08.2017

Jeg kjører grønt - starter 28. august!

Jeg kjører grønt - starter 28. august!

Jeg kjører grønt - kampanjen starter 28. august, for 8. gang! - Vi inviterer alle som bor, jobber eller studerer i Kristiansandsregionen til å kjøre grønt for vårt klima og sin helse, sier kampanjeleder Bjørne Jortveit. I 2016 deltok 180 arbeidsplasser med til sammen over 20.000 ansatte.

Les hele saken

24.08.2017

Åpningsfest på biblioteket

Åpningsfest på biblioteket

Torsdag 24. august klokken 19.00 inviterer Kristiansand folkebibliotek til festkveld for å feire offisiell åpning av nytt arrangementsrom.

Les hele saken

23.08.2017

Fellesnemnda 29. august

Fellesnemnda 29. august

Fellesnemnda har møte i Songdalen rådhus tirsdag 29. august klokka 12.30. Møtet blir overført på nett-TV.

Les hele saken

23.08.2017

Legger fram FLiK-resultatene

Legger fram FLiK-resultatene

Torsdag 24. august samles ledere fra skoler og barnehager til en oppsummering av FLiK-prosjektet.

Les hele saken

23.08.2017

700 får varsel om nytt tilsynsgebyr

700 får varsel om nytt tilsynsgebyr

Kommunen innførte et nytt gebyr for tilsyn av private avløpsrenseanlegg som gjelder fra 1. januar i år. I disse dager sender vi ut brev med varsel om gebyrer på 500 kr til omlag 700 hus - og hytteeiere, forteller rådgiver Alena Bohackova.

Les hele saken

22.08.2017

Feiret offisiell åpning av Tveithallen

Feiret offisiell åpning av Tveithallen

Fredag 18. august ble det arrangert offisiell åpningen av den nye flerbrukshallen i Tveit ved Ve skole. Ordfører Harald Furre klippet snoren, og elever og lærere ved Ve skole, representanter fra Kristiansand Eiendom og Tveit Idrettslag var til stede.

Les hele saken

18.08.2017

Offisiell "sjøsetting" av Business Region Kristiansand

Offisiell "sjøsetting" av Business Region Kristiansand

- Business Region Kristiansand er med dette offisielt «sjøsatt», sa ordfører Harald Furre, da han ønsket over 100 gjester velkommen om bord i Fullriggeren Sørlandet, torsdag 17. august, under Arendalsuka.

Les hele saken

18.08.2017

Barnehageplass til alle

Barnehageplass til alle

Alle som har rett til barnehageplass, har fått plass.

Les hele saken

18.08.2017

Veiledningskurs for foresatte

Veiledningskurs for foresatte

Familiens hus inviterer foresatte til 2-åringer i Vågsbygd bydel til gratis veiledningskurs etter ICDP-metoden. Kurset går over seks ganger med oppstart tirsdag 5. september.

Les hele saken

18.08.2017

Gatekunst for ytringsfrihet

Gatekunst for ytringsfrihet

I regi av CoolArt etableres det nå ytringsfrihetsvegger for innbyggere i Kristiansand. Prosjektet skal ferdigstilles til fagseminaret 22. august i Rådhuskvartalet med temaet for likestilling og mot diskriminering. Veggene dekoreres i regnbuens farger og strekker seg fra La Rampa i Gyldenløves gate og mot Samsen kulturhus.

Les hele saken

18.08.2017

Presenterer Business Region Kristiansand

Presenterer Business Region Kristiansand

Business Region Kristiansand er på plass med egen stand på Arendalsuka. Torsdag presenteres prosjektet og dets nyansatte leder om bord på fullriggeren «Sørlandet». Verdens eldste fullrigger ligger ved kai ved Clarion Hotell Tyholmen.

Les hele saken

17.08.2017

Fullriggeren Sørlandet feirer 90-årsjubilum

Fullriggeren Sørlandet feirer 90-årsjubilum

Fullriggeren Sørlandet feirer 90-årsjubileum i år, og lørdag 19. august klokken 11.00 er det klart for feiring ved Kilden. Her blir det en rekke kulturelle innslag, taler, kake, is og kaffe, samt muligheten til å gå om bord på skuta.

Les hele saken

16.08.2017

Tre spesialister i integrering besøker Kristiansand

Tre spesialister i integrering besøker Kristiansand

Torsdag 17. august får Kongsgård skolesenter, mottaksskolen, besøk av tre spesialister i integrering fra Minneapolis. De skal treffe somaliske elever på skolen, og deler erfaringer med integrering fra sitt arbeid i USA, forteller leder for besøket, Abdullahi M. Alason.

Les hele saken

15.08.2017

Lønnetreet er felt

Lønnetreet er felt

I løpet av et par timer var det syke lønnetreet i Wergelandsparken lagt i bakken.

Les hele saken

14.08.2017

Velkommen til folkefest

Velkommen til folkefest

Onsdag 16. august er det duket for folkefest og offisiell åpning av Torvet og parkeringsanlegget.

Les hele saken

14.08.2017

Foto og tegninger fra byens første byplansjef

Foto og tegninger fra byens første byplansjef

- Byplanlegger Erik Lorange, 98 år, har betydd mer for Kristiansand enn byens grunnlegger Christian IV, mener Frans-Arne H. Stylegar fra Multiconsult, initiativtaker til utstillingen «Fra byplanleggerens album». Fra 15. august kl 17.00 kan du se utstilt tegninger og fotografier laget av Kristiansands første byplansjef fra 1950 – 65.

Les hele saken

14.08.2017

Offisiell åpning av Tveit idrettshall

Offisiell åpning av Tveit idrettshall

Fredag 18. august blir det offisiell åpning av Tveit idrettshall. Etter et drøyt års byggetid står flerbrukshallen ved Ve skole i Tveit klar til bruk.

Les hele saken

14.08.2017

Må felle sykt tre i parken

Må felle sykt tre i parken

Et sykt lønnetre i Wergelandsparken står nå så mye på skakke at parkvesenet er nødt til å felle det.

Les hele saken

10.08.2017

Håper mange barn vil hilse på Sommertoget

Håper mange barn vil hilse på Sommertoget

Fungerende ordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, tar lørdag på seg ordførerkjedet og vil ønske NRKs Sommertoget velkommen sammen med så mange barn som mulig.

Les hele saken

10.08.2017

Ny teatergruppe for ungdom og voksne

Ny teatergruppe for ungdom og voksne

Onsdag 23. august starter Sound of Happiness i samarbeid med Knuden – Kristiansand kulturskole en helt ny teatergruppe for ungdom og voksne med utviklingshemming fra 13 år og oppover. Teatergruppen har tilrettelagt undervisning i drama og teater, og påmeldingen er nå i gang.

Les hele saken

09.08.2017

Klar for første skoledag

Klar for første skoledag

Onsdag 16. august er 1172 barn i Kristiansand klare for sin aller første skoledag.

Les hele saken

09.08.2017

Forhåndsstemming fra 10. august

Forhåndsstemming fra 10. august

Fra 10. august kan du forhåndsstemme i Rådhuskvartalet.

Les hele saken

09.08.2017

Dyrt å ikke fjerne gamle oljetanker

Dyrt å ikke fjerne gamle oljetanker

Fra 2020 er det forbudt med oljefyring i Norge. Mange har endret oppvarmingskilder, men fortsatt ligger gamle oljetanker igjen nedgravd i bakken hos private og næringsliv. Det kan bli dyrt om du ikke får tømt, rengjort og fjernet selve tanken, sier Marianne Bliksås, miljørådgiver i Kristiansand kommune.

Les hele saken

07.08.2017

Snart vann i fontenen

Snart vann i fontenen

Fra onsdag 9. august skal det være vann i fontenen på Torvet igjen.

Les hele saken

02.08.2017

Møtte ansatte på Sørlandssenteret

Møtte ansatte på Sørlandssenteret

Kommunen med fungerende ordfører Jørgen Kristiansen, kriseteam og psykolog møtte fredag morgen ansatte og senterledelsen på Sørlandssenteret.

Les hele saken

28.07.2017

Følger opp pårørende - hjelpetelefoner etablert

Følger opp pårørende - hjelpetelefoner etablert

Kristiansand kommunes psykososiale kriseteam følger opp de berørte etter knivstikkingen på Sørlandssenteret onsdag og det tragiske utfallet av hendelsen.

Les hele saken

27.07.2017

Geir Askvik Haugum blir næringssjef

Geir Askvik Haugum blir næringssjef

Geir Askvik Haugum (46) har takket ja til stillingen som næringssjef i Kristiansand kommune. Han er i dag ansatt i EFTA med ansvar for forretningsutvikling og innovasjonsprogrammene i EØS-midlene.

Les hele saken

24.07.2017

Jakter leder for storkommune

Jakter leder for storkommune

Jakten på den som skal lede storkommunen Nye Kristiansand er i gang. Stillingen som prosjektleder for sammenslåingen og rådmann, er lyst ut.

Les hele saken

11.07.2017

Knalleksamen for "Menn i helse"

Knalleksamen for "Menn i helse"

Deltakerne i "Menn i helse" fra Agder oppnådde et gjennomsnittsresultat på 4,7 på vårens eksamener. 14 fylker deltar i prosjektet og ingen andre kull har oppnådd bedre resultater.

Les hele saken

07.07.2017

Parksjef Hørsdal i juryen for nytt regjeringskvartal

Parksjef Hørsdal i juryen for nytt regjeringskvartal

- Dette har vært en opplevelse for livet. Det faglig gøyeste jeg har deltatt på, og virkelig en boost for arbeidet videre også som parksjef i Kristiansand kommune, sier Aase M. Hørsdal.

Les hele saken

05.07.2017

Nytteveksthage for alle ved Strandpromenaden

Nytteveksthage for alle ved Strandpromenaden

- Å, så fint det blir!, sier folk som går forbi her. – Vi har nå plantet jordbær, frukttrær, bærbusker, grønnsaker og krydderplanter i en ny kommunal nytteveksthage ved Strandpromenaden, forteller landskapsarkitekt Margrete Havstad.

Les hele saken

05.07.2017

Ny næringssjef trolig avgjort i august

Ny næringssjef trolig avgjort i august

32 søkere ønsker å bli ny næringssjef og leder for Business Region Kristiansand. – Vi har fått gode søkere og prosessen er kommet så langt at vi håper å kunne tilby en person stillingen i neste uke, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.

Les hele saken

03.07.2017

Kartlegging langs Tovdalselva

Kartlegging langs Tovdalselva

NVE vil i perioden 3. juli til 20. november 2017 utføre kartlegging med laserskanning fra fly og ekkolodding fra båt i Tovdalselva, fra Flakksvann til utløpet i fjorden.

Les hele saken

03.07.2017

Se flere sakerAktuelt - arkiv

Finn frem i Kristiansand

Åpne kart