Anbefaler influensavaksine til risikogrupper

Smittevernoverlege Priscilla Hilton oppfordrer personer i risikogrupper og helsepersonell å ta årets influensavaksine. Vaksinen kommer 10. oktober.

Portrett Priscilla Hilton

Smittevernoverlege Priscilla Hilton sier at personer i risikogrupper fra 10. oktober kan vaksinere seg mot influensa og korona samtidig på Sørover.

– Influensavirusene endrer seg fra sesong til sesong, og man må derfor ta ny influensavaksine hvert år. Derfor anbefaler vi at personer i ulike risikogrupper og helsepersonell i nær pasientkontakt tar vaksinen. Etter at det var mindre influensa under pandemien på grunn av omfattende smitteverntiltak, var det mange innleggelser igjen i forrige sesong. Det betyr at vi er tilbake på ca. 5000 innleggelser og omtrent 900 dødsfall i hele landet hvert år. Spesielt hos eldre ser man ofte varig svekkelse etter influensasykdom, sier smittevernoverlege Priscilla Hilton i Kristiansand kommune.

Risikogrupper 

Disse risikogruppene anbefales å ta influensavaksine hvert år:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  - kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  - hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  - diabetes type 1 og 2
  - leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  - nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales disse gruppene å ta influensavaksinen:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med nær pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Mer om influensavaksinen (ekstern lenke 

Influensavaksinen kan tas hos fastlegen, på kommunens vaksinasjonskontor i Gyldengården, ulike apotek eller der man tar koronavaksine; hos Sørover i Kirkegata 22.

Sørover

Alle skal betale for vaksinen i år. Den koster 100 kroner i innkjøp for de som setter den. I tillegg må du betale for å få satt vaksinene. Prisen for dette vil variere fra sted til sted.

To vaksiner på én dag

De som anbefales å ta både influensavaksinen og koronavaksinen kan i år få begge vaksinene samtidig hos Sørover fra og med 10. oktober. Kommunen har som kjent ikke lenger et eget senter for koronavaksinering, men har inngått avtale med Sørover om koronavaksinering.

Disse bør ta koronavaksine 

Vaksinene settes som to forskjellige injeksjoner, og bivirkningene blir ikke større enn om du setter vaksinene på ulike dager.

– Vi tror det er praktisk for mange å få begge vaksinene samme dag på samme sted. Dette er spesielt aktuelt for de som er 65 år og eldre, gravide i 2. og 3. trimester og for andre personer i risikogruppene, for eksempel en del kreftpasienter, sier kommuneoverlegen.

Drop-in for begge vaksinene

Fra og med 10. oktober er det egne drop-in-tider hos Sørover for de som vil ta influensavaksine og koronavaksine samtidig:

 • Tirsdager og onsdager fra klokka 17.00 til 20.00.

Det går også an å bestille time for vaksinering med én eller begge vaksinene. Bestill time på www.sorover.no eller ved å ringe 38 04 31 35. Influensavaksinen koster 320 kroner. Koronavaksinen er gratis.

Åpningstider i oktober og november:

 • Mandag: 08.00-19.00
 • Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 08.00-17.00

Det er både timebestilling og drop-in alle disse dagene. Timebestillinger prioriteres. 

 

Gode grunner

Smittevernoverlege Priscilla Hilton er opptatt av at det er viktig at helsepersonell med nær pasientkontakt lar seg vaksinere.

– Det beskytter helsepersonellet selv mot influensasykdom og hindrer at de tar med seg smitte hjem til sin omgangskrets. Helsepersonell har en høyere risiko for å bli smittet på jobb, peker hun på.

Influensavaksinering beskytter mot alvorlig sykdom og død hos sårbare pasienter ved å hindre smitte fra helsepersonell. Mange pasienter har redusert immunitet og andre har ikke mulighet til å ta vaksiner.

Smitter uten å vite det

Man er smitteførende en dag før man får symptomer, og kan slik spre smitten videre før man selv blir syk. Mange har også lite symptomer, og sprer smitte uten å vite at de selv er smittet.

Kontaktperson for media

Assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton: 90 98 22 44.