Mathias Bernander valgt til ordfører

Mathias Bernander (H) ble 11. oktober 2023 valgt til ordfører i Kristiansand. Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) ble valgt til varaordfører.  

ny ordfører 4.jpg


Nyvalgt ordfører Mathias Bernander (H) får overrakt ordførerkjedet av sin forgjenger, Jan Oddvar Skisland (Ap).  

Valgene ble gjort da det nye bystyret hadde sitt første møte 11. oktober 2023.  

34 av bystyrets 57 medlemmer stemte for Bernander som ordfører og på Beckmann Finnestad som varaordfører. De som stemte for var representantene fra H, KrF, FrP, V og Sp.  Kort tid etter valget 11. september ble disse fem partiene enige om å stemme slik under valgene av ordfører og varaordfører.  

Flere kandidater

Under ordførervalget fikk Mathias Bernander (H) 34 stemmer, Kenneth Mørk (Ap) 17 stemmer og Svein-Harald Mosvold Knutsen (Pensjonistpartiet) 5 stemmer. Én stemte blankt.  

Under varaordførervalget fikk Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) 34 stemmer og Tonje Jondahl Alvestad (SV) 17 stemmer. 6 stemte blankt.

Takk for innsatsen

– Tusen takk for den innsatsen du har gjort, Jan Oddvar. Jeg har stor respekt for deg som politiker og som person. “Æ heier skikkelig på deg, Mathias. At du gjør det bra, det er bra for hele kommunen vår”, sa du til meg. Det er fantastisk, og det sier mye om deg som person, Jan Oddvar. Jeg tror du oppfattes som veldig lite partipolitisk, en som setter kommunen først. Tusen takk for at du har gjort en fantastisk jobb for Kristiansand og for at du har gjort overgangen til neste periode best mulig. Tusen takk, Jan Oddvar, sa nyvalgt ordfører Mathias Bernander.  

Samarbeid

– Tusen takk, jeg ser fram til en periode sammen med alle dere, en periode som bygger litt på det jeg takket avtroppende ordfører for; Nemlig evnen til å samarbeide på tvers og sette kommunen vår først. Det er jeg helt sikker på at absolutt alle i denne salen har intensjoner om å gjøre. Vi er her fordi vi ønsker å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å bo. Jeg gleder meg også til tøffe debatter, men jeg tror vi alle er innstilt på å gjøre en suveren innsats denne bystyreperioden, sa ordfører Mathias Bernander til bystyret.  


Også Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) takket etter at hun ble valgt til varaordfører.

krf.jpg

– Tusen takk for tilliten. Takk for alle som har stemt på meg, takk til velgerne våre og takk for det gode samarbeidet vi har hatt i det siste, og som vi skal fortsette med. Jeg er klar, og jeg lyst til å være med og løfte Kristiansand videre og samarbeide. Jeg tror at sammen med alle dere, og sammen med administrasjonen og innbyggerne, skal vi få til noe nytt og større. Dette blir fire nye spennende år. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven med å løfte Kristiansand videre og sette oss på kartet, sa den nyvalgte varaordføreren.  

Takk til kommunedirektøren

Avtroppende ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) overrakte blomster og takket kommunedirektør Camilla Dunsæd for hennes innsats med å bygge opp den nye kommunen og lede administrasjonen gjennom de første årene.
  
– Vi har en veldig solid administrasjon i Kristiansand kommune. Og vi har en veldig solid kommunedirektør. Du har bestått med glans. Tusen takk for det du har bidratt med når det gjelder å bygge nye Kristiansand kommune. Lykke til med arbeidet inn i den nye perioden. Tusen takk for det du gjør og har gjort, sa Jan Oddvar Skisland.  

1500 blomster.png

 

Disse 15 ble valgt til formannskapet

Mathias Bernander (H)
Norunn Tveiten Benestad (H)
Amalie Gunnufsen (H)
Charlotte Beckmann Finnestad (KrF)
Sigrun Sæther (KrF)
Jonas Ek (KrF)
Stian Storbukås (FrP)
Julie Hetland (FrP)
Jacob Haugmoen Handegard (V)
Kenneth Mørk (Ap)
Jannike Arnesen (Ap)
Tonje Jondahl Alvestad (SV)
Kasper Bekkeli Espeland (Rødt)
Erik Rostoft (Sentrum)
Svein-Harald Mosvold Knutsen (Pensjonistpartiet)

Kommunalutvalget

Mathias Bernander (H) - leder
Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) - nestleder
Norunn Tveiten Benestad (H)
Amalie Gunnufsen (H)
Sigrun Sæther (KrF)
Stian Storbukås (FrP)
Kenneth Mørk (Ap)
Jannike Arnesen (Ap)
Tonje Jondahl Alvestad (SV)  

KS Agder fylkesmøte 

Adirana Ruiz Parada(Ap) 
Abdullahi Mohamed Alason (Ap) 
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG) 
Mathias Bernander (H) 
Norunn Tveiten Benestad (H) 
Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) 
Jacob Haugmoen Handegard (V) 
Jack Andersen (Sp) 
Stian Storbukås (FrP) 
Ole Iacob Prebensen (Konservativt) 

Klagenemnd 

Petter Benestad (V) - leder 
Per Gunnar Salomonsen (SV) - nestleder 
Reidar Heivoll (Sp) 
Åse Berit Westergren (INP) 
Margret Dyrholm (KrF)  

Valg- og honorarutvalget 

Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) - leder 
Kenneth Mørk (Ap) - nestleder 
Atle Aasen (KrF) 
Iselin Bøge Rom (V) 
Hildegunn Tønnessen Seip (MDG) 
Kasper Bekkeli Espeland (R) 
Tonje Jondahl Alvestad (SV) 
Norunn Tveiten Benestad (H) 
Tom Jørgensen (FrP) 
Ole Magne Omdal (Sp) 
Vidar Kleppe (Kleppelista) 

Kontrollutvalget 

Jan Erik Tønnesland (Ap) - leder 
Helge Reisvoll (H) - nestleder 
Viggo Lütcherath (KrF) 
Jack Andersen (Sp) 
Arild Birkenes (FrP) 
May Erna Karlsen (SV) 
Ellen Rudnes (R) 

Flere utvalg velges 25. oktober

I bystyremøtet 25. oktober skal det velges medlemmer til oppvekstutvalget, helseutvalget, kultur- og idrettsutvalget, areal- og miljøutvalget, studentutvalget, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, ungdommens bystyre og eldrerådet.