Veiledningstime erstatter drop-in

For å kunne gi et bedre og mer forutsigbart veiledningstilbud vil byggesaksavdelingen fra 1. november tilby gratis veiledningsmøte på 15 minutter om generelle byggesaksspørsmål. Veiledningsmøtet bestiller du på kommunens nettside.

Bildet viser plakaten som vil stå i innbyggertorget med informasjon om nyordningen

Fra 1. november vil du møte en plakat med denne informasjon i innbyggertorget i Rådhuskvartalet. Ved å skanne QR-koden kommer du inn på siden hvor du kan bestille tid for veiledningsmøte.

Veiledningsmøtene finner sted i Rådhuskvartalet (Rådhusgata 18). Ta heisen opp til 3. etasje, nærmere bestemt 3A, så vil en byggesaksbehandler møte deg der.

Generell informasjon

I møtet kan du få veiledning i hvor du finner informasjon om regelverk, kart, planer og søknadsskjema. Veilederen vurderer ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger, og veiledningen er begrenset til den informasjonen du finner på kommunens nettsider.
Veilederen kan dessverre ikke hjelpe med: 

  • Å vurdere om byggetiltaket kan godkjennes
  • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
  • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
  • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler
  • Å bistå i spørsmål om kommunale bygg, avkjørsel/vei eller vann og avløp
  • Å vurdere et konkret byggeprosjekt

Erstatter drop-in

Tilbudet om veiledningsmøte erstatter drop-in-tilbudet byggesaksavdelingen har i innbyggertorget. Du kan også få veiledning på epost, telefon eller forhåndskonferanse.
Dersom du ønsker en mer detaljert avklaring om planer og bestemmelser for din eiendom, kan du bestille en forhåndskonferanse. Dette er en gebyrbelagt tjeneste.

Les mer og bestill veiledningsmøte her