Har du kreft?

Når kreften rammer kan det være fint å prate med noen utenom de nærmeste. Ikke nøl med å ta kontakt med kommunens kreftkoordinator.

Kreftkoordinatorene Reidun Abelsæth og Elisabeth Hermansen Fiskaa. Foto: Kristiansand kommune

Kreftkoordinatorene Reidun Abelsæth og Elisabeth Hermansen Fiskaa. Foto: Kristiansand kommune

– Kreft snur opp ned på hverdagen til folk, ikke bare for pasientene, men også pårørende. Vi kan hjelpe med å sortere tankene i det kaoset som oppstår, sier Reidun Berge Abelsæth.

Sammen med Elizabeth Hermansen Fiskaa utgjør de en 150 prosent stilling som kreftkoordinator i kommunen. Det er et gratis, lavterskeltilbud som favner alle som berøres av kreft: Både de som nettopp har fått kreft, de under behandling eller som er erklærte friske, samt de som lever med sykdom de ikke blir friske av.  

– Både pasienter og pårørende er velkomne til å ta kontakt, og det trengs ingen henvisning fra helsepersonell. For noen er det nok med en prat over telefon, mens andre ganger inviterer vi pasienter eller pårørende inn til oss i Gyldengården – eller vi drar på hjemmebesøk hvis det passer best for dem, sier Fiskaa.

De fleste blir friske

I fjor ble 346 kvinner og 382 menn, altså 728 personer, rammet av kreft i Kristiansand kommune, ifølge tall fra Kreftregisteret. Statistisk blir 75 prosent av dem helt friske igjen.

Både Abelsæth og Fiskaa er utdannet kreftsykepleiere, og ansatt i kommunen som et rådgivende organ for alle som berøres av kreft. I fjor var de to i kontakt med pasienter eller pårørende knyttet til 280 krefttilfeller. I løpet av de 11 første månedene i 2023 har de hatt henvendelser i forbindelse med 300 tilfeller.

– Vi vet at flere rammes av kreft, men vi tror også at økningen i antall henvendelser handler om at tjenesten vår er blitt mer etablert, sier Abelsæth.

Duoen har ingen rolle i den medisinske behandlingen av sykdommen, men kan være en ressurs hvis man ønsker å snakke med noen på utsiden av behandlerne og sin innerste krets. Hun forteller at noen tar kontakt fordi de har konkrete spørsmål om praktiske ting, andre fordi de trenger å lufte tankene med noen, eller fordi de har behov for å samtale rundt forventningsavklaringer.

–  Ventetiden fra man får diagnosen til behandlingen starter oppleves gjerne belastende, men for å sette i gang med god og målrettet behandling vil legene først trenge svar på flere prøver. Dette er en typisk problemstilling som flere trenger å prate om, sier Abelsæth.

– Selv om denne informasjonen kan være gitt på sykehuset, er det ikke rart om man ikke har fått med seg alt. Det oppleves ofte dramatisk å få beskjed om en kreftdiagnose, og det kan være nyttig med litt hjelp til å få oversikt over alt som skal skje, legger Fiskaa til. 

Bra, men annerledes

Heldigvis blir de aller fleste friske av kreften, men mange strever likevel med ettervirkninger og det som hun kaller en “ny hverdag”.

– Når prøvene er fine og legen erklærer deg kreftfri, er det mange som forventer at hverdagen blir som før. De setter høye krav til seg selv, og folk rundt gjør gjerne det samme, men det er ikke uvanlig med senskader som blant annet utmattelse og tretthet.

Flere merker også endret seksualitet etter behandlingen, mens andre har kanskje utlagt tarm og sliter med lekkasjeproblematikk og isolerer seg i frykt for lukt. Et annet tema som gjerne dukker opp er redselen for tilbakefall, som gjør at man blir overdrevent oppmerksom på alle kroppslige endringer.

— Livet blir gjerne litt annerledes etter en kreftsykdom, men forhåpentligvis hjelper det med noen nyttige råd slik at den nye hverdagen blir litt bedre.

Kontakt kommunens kreftkoordinator:

Telefon 46 82 96 53 eller 90 21 88 21

Eller ring innbyggertorget på telefon 38 07 50 00 

E-post 

Besøksadresse etter avtale: Gyldenløvesgate 23, 4604 Kristiansand

Tilbudet er gratis og tilgjengelig for alle som er berørt av kreft. Det trengs ingen henvisning.