Nå er det målesesong for radon

For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. For å vite noe om radonnivået i din bolig må du gjennomføre en måling. Dersom det er en utleiebolig må radon måles. 

Radon.jpg

Illustrasjon: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan å måle radon, men dette er frivillig.  

Målesesongen for radon er fra midten av oktober til midten av april. En radonmåling skal foregå over minst to måneder i denne perioden.  

Krav til måling 

Det er krav til radonnivået i utleieboliger. Dersom du leier ut én eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften.  Derfor må radon måles i utleieboliger. 

Du trenger ikke måle radon hvert år. Det er tilstrekkelig å måle om lag hvert tiende år dersom tidligere målinger har vært lave og det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon. 

Slik måler du radon  

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

kristiansand.kommune/radon   

Kontakt for media:

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90