Nå skal kommuneplanens arealdel sluttbehandles

Kommuneplanens arealdel er fremmet til sluttbehandling. Planforslaget skal behandles i areal- og miljøutvalget 16. november og formannskapet 29. november.

Plankartet

Slik ser det oppdaterte plankartet ut. Digital versjon fiinner du ved å klikke på lenken lenger nede på siden.

Fylkeskommunen og flere statlige myndigheter har fremmet innsigelse til planforslaget. Formannskapet skal ta stilling til hvilke innsigelser som skal avklares ved mekling.

Saken legges fram for sluttbehandling i bystyret etter at eventuell mekling er avsluttet.


Her kan du se det digitale plankartet og lese saksdokumentene slik de er sendt til politisk behandling 

Saksdokumentene, og etter hvert vedtakene, kan også leses i Politisk Agenda ved å velge det politiske utvalget og møtedatoen.

Kommunedirektørens vurdering og anbefaling av innsigelser, faglige råd og øvrige høringsuttalelser går fram av saksdokumentene.