Praktisk info om innbyggerappen

På denne siden finner du praktisk informasjon om hvordan du bruker Kristiansand kommunes innbygger-app (applikasjon).

Appen blir brukt aktivt for å informere om viktige nyheter fra kommunen. For å laste ned appen går du inn i App Store eller Google Play på din mobiltelefon og søker opp Kristiansand kommune. Oppdatering skjer samme sted. Appen er helt gratis.

28.mars 2023 lanserte vi ny innbygger app.

Kategorier: Du kan velge hvilke områder du er interessert i å få pushvarsel om (dine favoritter). Dette kan du gjøre når du åpner appen første gang, eller du kan endre hvilke kategorier du ønsker å ha som favoritter.  Vi har valgt å sette kategoriene "Kristiansand kommune informerer" og "Beredskap og kriseinformasjon" som favoritt for alle brukere for å sikre at viktig informasjon når fram. 

Nyhetsområde: Du kan velge mellom områdene Kristiansand nord, Kristiansand vest, Kristiansand øst, Kristiansand sentrum, Søgne og Songdalen og flere ulike nyhetskategorier.

Selvbetjening:  På selvbetjening finner du direkte tilgang til ulike skjemaer, sider og oversikter. Her kan du f.eks. søke om barnehageplass, finne skolens fridager eller finne informasjon fra Avfall Sør. I forbindelse med korona-viruset har vi også lagt inn direkte knapper til kommunens temaside om korona og Folkehelseinstituttet. 

Tilbakemeldinger Gi oss gjerne tilbakemeldinger på om det er noe du ønsker å finne i appen, ting vi bør endre eller om det er noe som ikke fungerer. Fremover kommer vi til å utvikle appen videre med nye funksjoner, kategorier og selbetjeningsknapper. Har du innspill? Send en e-post til post.kommunikasjon@kristiansand.kommune.no.