Er du preget av konflikten i Midtøsten?

Trenger du noen å snakke eller chatte med om konflikten i Midtøsten?

Hvis du har slektninger eller andre nært berørte som er skadet eller døde i konflikten, kan du ta kontakt med kommunens psykososiale kriseteam.

Kriseteamet kontaktes ved å ringe Legevakta på 116 117. Det er Legevakta som vurderer hvem som trenger hjelp fra kriseteamet.  

Kriseteamet

Kommunen har også ordinære, løpende tilbud til de som ikke er direkte berørt, men som like fullt har behov for noen å snakke med.

Hjelpetilbud

For eksempel har Ungdomstjenesten tilbud til mennesker opp til 25 år, og Drop-in Livsmestring har tilbud til de som er mer enn 25 år.

På hjelpetilbud-sida finner du også lenker til andre hjelpetilbud og hjelpetelefoner for deg som har behov for å snakke eller chatte med noen. Også gode råd om hvordan snakke med barn om krig, og kontaktinformasjon til nasjonale tjenester man kan snakke eller chatte med, finner du på sida.    

Skoler og barnehager

Oppvekst har oppfordret alle skoler, barnehager og tjenestene i Barn og familie om å ha ekstra oppmerksomhet rundt implikasjonene av situasjonen i Midtøsten, blant annet ved å:

  • ha oppmerksomhet rundt enkeltbarn som er særlig berørt
  • ha oppmerksomhet rundt frykt hos barn og reaksjoner på inntrykkene de får med seg
  • bidra med kunnskap og fakta, uten å ta politiske standpunkt 
Infoskriv fra Oppvekst 9. november 2023

Kristiansand kommune følger utviklingen og hvordan situasjonen påvirker innbyggerne.

Som et ledd i arbeidet sendte ledelsen i Oppvekst 9. november 2023 ut et informasjonsskriv til ansatte med tilknytning til skole og barnehage, og til flere ansatte med ansvar for beredskap og krise.

Dette er hovedpunkter fra skrivet: 

Kommunen følger nøye med på utviklingen i krigen mellom Israel og Hamas, og har hatt møter for å diskutere situasjonen. Kommunen vil fortsette å følge utviklingen og vil vurdere råd og tiltak fremover.

Det kommer klart frem at denne situasjonen påvirker mange barn og unge i området og at det vekker sterke følelser, spesielt blant personer med tilknytning til gruppene som berøres sterkest av krigen.

Ansatte berømmes for å utvise profesjonalitet når de diskuterer konflikten, og de bør fortsette å fokusere på fakta og situasjonen for dem som er uskyldig rammet.

Det legges vekt på å gi spesiell oppmerksomhet til barn som er direkte berørt av konflikten, samt å være oppmerksom på reaksjoner hos barn generelt.

Ansatte i kommunen bør bidra til å skjerme barn fra sterke inntrykk som kan komme fra bilder og filmer knyttet til konflikten.

Temaet bør tas opp på foreldremøter som allerede er planlagt. Fokuset bør legges på hvordan konflikten håndteres, og at barnehagen og skolen skal være trygge og inkluderende for alle barn uavhengig av bakgrunn.

Aktiviteter knyttet til FN, til menneskerettigheter og barnekonvensjon foreslås som en måte å engasjere barna på.

Det er etablert ukentlige tverrsektorielle møter med politiet for å vurdere eventuelle trusselsituasjoner.

    

Forsidebilde: Shutterstock