For ansatte

Lenke til Innafor

(via Innafor kan du også finne Teams og e-posten din. Klikk på "vaffel-ikon" øverst til venstre, velg app'en Outlook for å finne e-posten din)

Omstillingsavtale nye Kristiansand.pdf

Lønnsslipp

Ansatte kan finne sin lønnsslipp ved å logge seg inn på Min side. Velg mappen "Postkasse" etter innlogging.

Bytte passord i Passordportalen

I Kristiansand kommune benytter vi Passordportalen for å bytte passordene våre.

Man logger inn via ID-porten med for eksempel BankID for å autentisere seg og velger selv ditt nye passord.

Passordportalen

Egenmeldingsskjema og andre skjemaer for ansatte

Egenmeldingsskjema og skjema for søknader om permisjon og lignende, finner du i Kvalitetssystemet. Du finner Kvalitetssystemet via denne lenken
Søk på: fravær, ferie og permisjoner.

Kristiansand kommunale pensjonskasse

Kristiansand kommunale pensjonskasse

Etiske retningslinjer

Kristiansand kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som ansatt har du et selvstendig ansvar for at dette prinsippet etterleves. Hensikten med disse etiske retningslinjene er å bevisstgjøre hver enkelt av oss på at vi er forvaltere av innbyggernes fellesmidler og at det derfor stilles spesielt høye krav til våre etiske holdninger. Retningslinjene er av generell karakter og krever derfor din refleksjon.

Etiske retningslinjer for ansatte i Kristiansand kommune    

Visma Ressursstyring web og app     

For å bruke Visma Ressursstyring hjemmefra, er det noen steg du må gjennom. 

Klikk her