Trefelling på kommunale friområder

Søknadsperioden for trefelling på kommunens friområder er fra 1. oktober til 1. desember 2023. NB: Fra og med høsten 2023 er det slutt på ordningen med at private kunne søke om å hugge ved i kommunens skoger.

Foto av trefelling

Søknadsskjema for trefelling på kommunens friområder legges ut 1. oktober. Søknadsperioden er fram til 1. desember 2023.

Husk:

  • Naboer skal varsles.
  • Det skal legges ved et kart som viser hvilke trær det gjelder.
  • Trærne som ønskes felt må merkes på stedet med synlige bånd.

Les mer

Trær som innebærer umiddelbar fare eller risiko, kan meldes inn hele året i Meld fra.

Slutt på privat vedhogst i kommunens skoger

Fra og med høsten 2023 er det slutt på ordningen med at private kunne søke om å hugge ved i kommunens skoger. Parkvesenet prioriterer nå at veden skal gå til kommunale institusjoner og tiltaksplasser.