Kristiansand i regnbuens farger

Skeive Sørlandsdager arrangeres 19.–26. august i Kristiansand. Kommunen er med på feiringen i form av arrangementer, stand, flagging på rådhuset og deltagelse i paraden under fanen En by for alle.

Bilde fra Skeive Sørlandsdager i Kristiansand (2021). Foto: Kjell Inge Søreide

Bilde fra Skeive Sørlandsdager i Kristiansand 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

Skeive Sørlandsdager er et årlig festivalarrangement for å feire og synliggjøre mangfoldet i Agder. Fra 19.–26. august feires dette i Kristiansand hvor kjærlighet, samhold, likeverd og likestilling står i sentrum. Kristiansand kommune deltar på festivalen som arrangeres av FRI Agder.

— Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle, uansett bakgrunn. Skeive Sørlandsdager er et flott og viktig arrangement der vi viser respekt, toleranse, forståelse og støtte til det mangfoldet vi har. Det er flott at vi kan feire kjærligheten en hel uke, der alle kan føle seg velkommen og inkludert, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Ordfører Jan Oddvar Skisland gleder seg til å gå i paraden og holde appell på Torvet lørdag 26. august. Foto: Svein Tybakken

Ordfører Jan Oddvar Skisland gleder seg til å delta i paraden og holde appell på Torvet lørdag 26. august. Foto: Svein Tybakken

Fullspekket program under Skeive Sørlandsdager

Den offisielle åpningen av Skeive Sørlandsdager arrangeres i Kilden teater og konserthus lørdag 19. august klokken 16.00. Dette er et gratis og åpent arrangement der det vil holdes appeller fra forskjellige lokale aktører, mangfoldsorganisasjoner og skeive aktivister. Det blir også musikkinnslag med Eva Kyomi, Vidar Emil Berg og performance med Ravn.

Foto: Kjell Inge Søreide

Bilde fra regnbuetorvet på Øvre Torv i 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

Feiringen avsluttes lørdag 26. august med en stor parade, som ordføreren skal delta i. Paraden starter fra Torvet klokken 14.00, med oppstilling fra klokken 13.30. I paraden går skeive organisasjoner, mangfoldsorganisasjoner og andre solidariske organisasjoner for å markere LHBTQIA+ rettigheter og for å feire mangfold. Alle er velkomne til å delta i paraden!

Bilde fra paraden under Skeive Sørlandsdager i 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

Bilde fra paraden under Skeive Sørlandsdager i 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

Denne dagen inviteres det også til torvfest og regnbuetorv på Torvet i Kvadraturen. Regnbuetorvet er åpent fra klokken 10.00-17.00. Samtidig vil det være show på scenen fra klokken 12.30-19.00. Her vil Homofrydprisen deles ut, i tillegg til at det holdes appeller fra Åge Bjelland, som er leder i Skeive Sørlandsdager, Henriette Nilsen fra sentralstyret i FRI, ordfører Jan Oddvar Skisland, Hanne Sørborg fra Kristiansand Kommune, og Inger Johanne fra PolyNorge. Videre blir det dragshow fra lokale og nasjonale dragartister, og musikk fra lokalartist Leiv Erik Larsen. Kvelden avsluttes med skeiv frigjøringsrock med Eirik Sognnes.

Foto: Kjell Inge Søreide

Bilde fra paraden under Skeive Sørlandsdager i 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

Under Skeive Sørlandsdager vil det være mye som skjer i byen, og en rekke spennende arrangementer. Fullt program for uka finner du her:

Skeive Sørlandsdager 2023

Alle arrangementer og mer informasjon finner du på Facebook-siden til Skeive Sørlandsdager

— Sammen viser vi mangfold

I Kristiansand kommune innebærer likestilling at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet har mulighet for samfunnsdeltakelse på like vilkår.

— I kommunen jobber vi målrettet for å være en åpen og inkluderende by for alle, der mangfold betraktes som en ressurs. Det er en lovbestemt plikt at vi jobber med likestilling og mot diskriminering i alle våre oppgaver og tjenester, sier Hanne Kro Sørborg, som er koordinater for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) i Kristiansand kommune.

Hanne Kro Sørborg som holder appell under Skeive Sørlandsdager i 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

Hanne Kro Sørborg som holder appell under Skeive Sørlandsdager i 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

— For å sikre gode og mangfoldige tjenestetilbud, er det viktig at vi kontinuerlig deler og tilegner oss kompetanse og erfaringer, som kan bidra til å fremme likestilling, forteller Sørborg og tilføyer:

— I praksis gjør vi dette ved å gjennomgå arbeidsprosesser, rutiner, tilgjengelig forskning og statistikk, og iverksette kartlegginger og brukerundersøkelser for å tilegne oss kompetanse på hvordan ulike grupper i befolkningen opplever møtet med oss. Dette gir oss en pekepinn på hvilke grupper som har enkel tilgang til våre tilbud og tjenester, samt hvilke grupper vi sjeldnere når og har mindre kunnskap til.  

Her kan du lese mer om hvordan kommunen jobber mot å nå satsningsområdet «inkluderende og mangfoldig» i kommuneplanens samfunnsdel Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030.

Foto: Kjell Inge Søreide

Kommunen deltar i paraden under fanen En by for alle. Foto: Kjell Inge Søreide