Meld fra og innbyggermeldinger

KORT FORTALT

Via vårt varslingssystem "Meld fra" kan du  melde om feil og mangler på:

  • vei, veilys og sykkelstier
  • parkering, vann og avløp
  • løyper og turstier
  • småbåt, skjærgård og badeplasser
  • kommunens bygg og idrettsanlegg
  • rotter, parker og andre uteområder

Send inn din melding her

Ved akutte vann- og avløpshendelser ring:

  • 38 07 50 00 i kontortiden kl. 08.00–15.30
  • 38 02 93 63 vakttelefonen, utenom kontortiden

Takk for at du hjelper oss å bli bedre ved å melde feil og mangler.

Innbyggermeldinger fra Ingeniørvesenet om akutte hendelser eller planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet

Innbyggermeldinger fra Ingeniørvesenet

Kristiansand kommune bruker Gemini Varsling  til å melde fra til innbyggerne via SMS ved akutte hendelser eller planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet. SMS-meldinger kan også brukes ved andre type hendelser.
Meldingen sendes berørte eiendommer med lenke til kart som markerer hvilke eiendommer det gjelder.
Oversikt over hvilke meldinger som har blitt sendt ut ser du her

Brøyting, strøing og feiing - følg med på kartet

Følg med på kartet og se hvor det brøytes, strøs eller feies. Til høyre i kartet velger du mellom brøyting, strøing eller feiing.

Kart som viser hvor det har blitt brøytet, strødd eller feiet

Kartet viser status på kommunale veier i hele Kristiansand kommune. 
Veier uten farger er det andre enn Kristiansand kommune som har ansvar for.

Kartet oppdateres fortløpende. Det går bare noen få minutter mellom faktisk brøyting, strøing eller feiing, og visning på kartet. Dette er derfor et godt verktøy for å vurdere fremkommelighet på både veier og sykkelstier.
08.12.2022 – Brøytekartet viser en unøyaktighet på +/- 50 meter. Kommunen jobber med leverandøren for å forbedre nøyaktigheten.  Vi beklager ulempen dette medfører.

Henvendelser om brøyting, strøing og salting

I ordinær arbeidstid gir du beskjed via Meld fra.
Send inn melding via Meld fra her
Utenom arbeidstid kan du ringe ingeniørvesenets vakttelefon på tlf. 38 02 93 63. Vær oppmerksom på at vakttelefonen har stor pågang når snøen faller eller det er glatt på veiene. Dersom henvendelsen din gjelder noe som kan vente, henstiller vi til at du venter med å ringe.

Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Informasjonskomedie om Meld fra

Heldigvis trenger vi ikke å jage «skadedyr» på flere tonn fra folk sine hager, men hvis du ser noe som bør fikses kan du gi oss beskjed. Vi kan ikke love at det blir like actionfylt utrykning som i filmen. Det vi kan love er at når du melder ifra, mottar vi beskjeden og vi er på saken.

"Jurassic Parkvesenet" er en kortfilm laget av Ola Røyseland i kommunikasjonsenheten/Samsen kulturhus i Kristiansand kommune.