Meld fra og innbyggermeldinger

KORT FORTALT

Via vårt varslingssystem "Meld fra" kan du  melde om feil og mangler på:

  • vei, veilys og sykkelstier (herunder søppel langs vei)
  • parkering, vann og avløp
  • løyper og turstier
  • småbåt, skjærgård og badeplasser
  • kommunens bygg og idrettsanlegg
  • rotter, parker og andre uteområder

Send inn din melding her

Henvendelser som gjelder riksvei eller europavei (Statens vegvesen)
Henvendelser som gjelder fylkesvei (Agder fylkeskommune) 

Ved akutte vann- og avløpshendelser, ring:

  • 38 07 50 00 i kontortiden, kl. 08.00–15.30
  • 38 02 93 63, vakttelefonen, utenom kontortiden

Takk for at du hjelper oss å bli bedre ved å melde feil og mangler.

Innbyggermeldinger fra Ingeniørvesenet om akutte hendelser eller planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet

Innbyggermeldinger fra Ingeniørvesenet

Kristiansand kommune bruker Gemini Varsling til å melde fra til innbyggerne via SMS ved akutte hendelser eller planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet. SMS-meldinger kan også brukes ved andre typer hendelser.
Meldingene sendes berørte eiendommer med lenke til kart som markerer hvilke eiendommer det gjelder.
Oversikt over hvilke meldinger som har blitt sendt ut ser du her

Henvendelser om brøyting, strøing og salting

I ordinær arbeidstid gir du beskjed via Meld fra.
Send inn melding via Meld fra her
Utenom arbeidstid kan du ringe ingeniørvesenets vakttelefon 38 02 93 63. Vær oppmerksom på at vakttelefonen har stor pågang når snøen faller eller det er glatt på veiene. Dersom henvendelsen din gjelder noe som kan vente, ber vi deg vente med å ringe.

Informasjonskomedie om Meld fra

Heldigvis trenger vi ikke å jage «skadedyr» på flere tonn fra folk sine hager, men hvis du ser noe som bør fikses kan du gi oss beskjed. Vi kan ikke love at det blir like actionfylt utrykning som i filmen. Det vi kan love er at når du melder fra, mottar vi beskjeden, og vi er på saken.

"Jurassic Parkvesenet" er en kortfilm laget av Ola Røyseland i kommunikasjonsenheten/Samsen kulturhus i Kristiansand kommune.