Meld fra

KORT FORTALT

Her kan du via vårt varslingssystem "Meld fra" melde om feil og mangler under følgende tema:

  • forurensning og forsøpling
  • idrettsanlegg og -baner
  • kommunale bygg  
  • parkering
  • småbåt
  • vann og avløp
  • vei, herunder brøyting og strøing

Send inn din melding her

Ved akutte vann- og avløpshendelser ring:

  • 38 07 50 00 i kontortiden kl. 08.00–15.30
  • 38 02 93 63 vakttelefonen, utenom kontortiden

Takk for at du hjelper oss å bli bedre ved å melde feil og mangler.

Aktuelt nå:

Henvendelser om brøyting, strøing og salting

I ordinær arbeidstid kan du gi beskjed ved å sende en melding via vårt varslingssystem Meld fra.
Send inn melding via Meld fra her
 
Teknisk feil i Meld fra er rettet
10. februar ble det informert om at innsendte meldinger om brøyting i Meld fra ikke var synlig i kartet. Leverandøren har nå rettet feilen og systemet fungerer som normalt. Oppdatert 16. februar.   
 
Utenom arbeidstid kan du ringe ingeniørvesenets vakttelefon på tlf. 38 02 93 63.

Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.
 
Her kan du lese mer om vintervedlikehold på veiene

Informasjonskomedie om Meld fra

Heldigvis trenger vi ikke å jage «skadedyr» på flere tonn fra folk sine hager, men hvis du ser noe som bør fikses kan du gi oss beskjed. Vi kan ikke love at det blir like actionfylt utrykning som i filmen. Det vi kan love er at når du melder ifra, mottar vi beskjeden og vi er på saken.

"Jurassic Parkvesenet" er en kortfilm laget av Ola Røyseland i kommunikasjonsenheten/Samsen kulturhus i Kristiansand kommune.