Meld fra og innbyggermeldinger

KORT FORTALT

Via vårt varslingssystem "Meld fra" kan du  melde om feil og mangler på:

 • vei, veilys og sykkelstier (herunder søppel langs vei)
 • parkering, vann og avløp
 • løyper og turstier
 • småbåt, skjærgård og badeplasser
 • kommunens bygg og idrettsanlegg
 • rotter, parker og andre uteområder

Send inn din melding her

Henvendelser som gjelder riksvei eller europavei (Statens vegvesen)
Henvendelser som gjelder fylkesvei (Agder fylkeskommune) 

Ved akutte vann- og avløpshendelser, ring:

 • 38 07 50 00 i kontortiden, kl. 08.00–15.30
 • 38 02 93 63, vakttelefonen, utenom kontortiden

Takk for at du hjelper oss å bli bedre ved å melde feil og mangler.

Innbyggermeldinger fra Ingeniørvesenet om akutte hendelser eller planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet

Innbyggermeldinger fra Ingeniørvesenet

Kristiansand kommune bruker Gemini Varsling til å melde fra til innbyggerne via SMS ved akutte hendelser eller planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet. SMS-meldinger kan også brukes ved andre typer hendelser.
Meldingene sendes berørte eiendommer med lenke til kart som markerer hvilke eiendommer det gjelder.
Oversikt over hvilke meldinger som har blitt sendt ut ser du her

Henvendelser om brøyting, strøing og salting

I ordinær arbeidstid gir du beskjed via Meld fra.
Send inn melding via Meld fra her
Utenom arbeidstid kan du ringe ingeniørvesenets vakttelefon 38 02 93 63. Vær oppmerksom på at vakttelefonen har stor pågang når snøen faller eller det er glatt på veiene. Dersom henvendelsen din gjelder noe som kan vente, ber vi deg vente med å ringe.

Informasjonskomedie om Meld fra

Heldigvis trenger vi ikke å jage «skadedyr» på flere tonn fra folk sine hager, men hvis du ser noe som bør fikses kan du gi oss beskjed. Vi kan ikke love at det blir like actionfylt utrykning som i filmen. Det vi kan love er at når du melder fra, mottar vi beskjeden, og vi er på saken.

"Jurassic Parkvesenet" er en kortfilm laget av Ola Røyseland i kommunikasjonsenheten/Samsen kulturhus i Kristiansand kommune. 

 

Informasjonssikkerhet og Meld fra

Behandling av personopplysninger ved melding av feil til By –og stedsutvikling og samtykke til behandling av personopplysninger

 

Kristiansand kommune v/by- og stedsutvikling bruker varslingssystemet «Meld fra», hvor du kan varsle om feil og mangler på for eksempel veilys, vei, forsøpling med mer. Det er frivillig å benytte seg av dette varslingssystemet. Ved å ta i bruk varslingssystemet samtykker du til at kommunen samler inn personopplysninger om deg.    

 

Kontaktperson for varslingssystemet «Meld fra» er Kjetil Breistein, mobiltelefonnummer 90599699og epost adresse kjetil.breistein@kristiansand.kommune.no

For å kunne håndtere den innmeldte saken og gi deg tilbakemelding om status i saken, samler kommunen inn følgende personopplysninger om deg: 

 • Navn         
 • Mobilnummer         
 • E-post     
 • Valgte tema og feil som meldes inn

 

Tilbaketrekking av samtykke:

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å ta kontakt med kontaktperson, se kontaktopplysninger ovenfor. Alle innsamlede persondata om deg vil da bli slettet permanent i varslingssystemets logg. Slik oppfattet jeg at rutinen hos dere fungerer

 

Lagring og sletting: 
Personopplysningene lagres i varslingssystemets logg inntil samtykket trekkes tilbake.

Varslingssystemet driftes av kommunens databehandler Gemini. Opplysningene lagres på server eiet av Gemini og lagres i Norge.  

All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

 

Dine rettigheter:  
Dersom du vil ha ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger så kan du kontakte kontaktperson for varslingssystemet «Meld fra». Se kontaktopplysninger til kontaktperson øverst på siden. 

Som registrert har du rett på innsyn i om kommunen behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at dine personopplysninger blir slettet i systemets logg ved å trekke tilbake ditt samtykke, anmode om at kommunen begrenser bruken av dine personopplysninger (fryser bruken). Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside.

 

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter kan du sende inn skjema som du finner i den generelle personvernerklæringen på kommunens nettside under «innsyn i, retting og sletting av personopplysninger».   Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på kommunens nettside.

 

Kristiansand kommune har et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no. NB! ikke send sensitiv informasjon på e-post. Du finner informasjon om personvernombudets rolle kommunens nettside.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettside.