Meld fra

KORT FORTALT

Her kan du via vårt varslingssystem "Meld fra" melde om feil og mangler under følgende tema:

  • forurensning og forsøpling
  • idrettsanlegg og -baner
  • kommunale bygg  
  • parkering
  • småbåt
  • vann og avløp
  • vei, herunder brøyting og strøing
  • rotter

Send inn din melding her

Ved akutte vann- og avløpshendelser ring:

  • 38 07 50 00 i kontortiden kl. 08.00–15.30
  • 38 02 93 63 vakttelefonen, utenom kontortiden

Takk for at du hjelper oss å bli bedre ved å melde feil og mangler.

Brøyting og strøing

Følg brøytebilen på kartet

På brøytekartet kan du følge brøytebilenes arbeid. Kartet viser også når det har blitt strødd eller feiet. Til høyre i kartet velger du mellom brøyting, strøing eller feiing.

Brøytekartet

Brøytekartet viser status på kommunale veier i hele Kristiansand kommune. 
Veier uten farger er det andre enn Kristiansand kommune som har ansvar for.

Kartet oppdateres fortløpende. Det går bare noen få minutter mellom faktisk brøyting eller strøing og visning på kartet. Dette er derfor et godt verktøy for å vurdere fremkommelighet på både veier og sykkelstier.
Vi gjør oppmerksom på at kartet kan avvike litt fra det som faktisk brøytes.

Henvendelser om brøyting, strøing og salting

I ordinær arbeidstid gir du beskjed via Meld fra.
Send inn melding via Meld fra her
Utenom arbeidstid kan du ringe ingeniørvesenets vakttelefon på tlf. 38 02 93 63. Vær oppmerksom på at vakttelefonen har stor pågang når snøen faller eller det er glatt på veiene. Dersom henvendelsen din gjelder noe som kan vente, henstiller vi til at du venter med å ringe.

Henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Informasjonskomedie om Meld fra

Heldigvis trenger vi ikke å jage «skadedyr» på flere tonn fra folk sine hager, men hvis du ser noe som bør fikses kan du gi oss beskjed. Vi kan ikke love at det blir like actionfylt utrykning som i filmen. Det vi kan love er at når du melder ifra, mottar vi beskjeden og vi er på saken.

"Jurassic Parkvesenet" er en kortfilm laget av Ola Røyseland i kommunikasjonsenheten/Samsen kulturhus i Kristiansand kommune.