Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke kan komme deg til stemmelokalet for å avgi stemme ved valget, kan du søke om å stemme hjemme.

Dette er et alternativ for velgere som har begrenset mobilitet på grunn av sykdom eller uførhet.

En hånd legger stemmesedler i en valgurne

Du kan søke om å få stemme hjemme når sykdom forhindrer deg i å komme til valglokalet. Illustrasjonsfoto: Kristiansand kommune

To personer fra kommunens valgteam vil da dra hjem til deg med en valgurne og stemmesedler, slik at du får stemt hjemme. De vil også ha med seg legitimasjon som viser at de er valgmedarbeidere fra kommunen.

Ta kontakt med kommunen for avtale om hjemmestemming.

Siste frist for å be om hjemmestemming er onsdag 6. september kl. 15.00.

Ved henvendelse trenger vi følgende informasjon:

• Velgerens navn
• Fødselsdato
• Telefonnummer vi kan ringe for å avtale tid

Ring 38 07 50 00, eller send din henvendelse til:

Valgsekretariatet i Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

Det blir også lagt til rette for å avgi forhåndsstemme på alle institusjoner i Kristiansand kommune. Tider og steder for dette finner du i lenken under.

Les mer om valget på kommunens nettside om valg:

Valg