Bli med på Strandryddeuka!

Norges største dugnad for søppelrydding skjer i år fra 8. til 17. september. Du kan bidra med smått eller stort, og ta gjerne med en en venn eller to. Gratis søppelsekker og hansker får du på innbyggertorgene.

I 2022 bidro 800 000 nordmenn til frivillig opprydding!  Kristiansand har mange frivillige innbyggere som hele året rydder naturen for avfall på avveie! Siden 2011 har det for mange blitt en tradisjon, og det er plass til deg også! Barnehager og skoler i kommunen markerer denne uka med søppelrydding i naturen, og barna er tydelige på at de ønsker seg rene naturområder.

Rydd nærområdet ditt

Rydd overalt! Langs strender, holmer, øyer, innsjøer, elver, stier og i byrommet.

Det er flott dersom du kan registrere det du finner i «ryddenorge». 

Sjekk også gjerne på forhånd om det er andre som allerede har lagt inn en aksjon i ditt område og som du kan eventuelt rydde sammen med. Alternativt kan du selv registrere et område du ønsker å rydde slik at andre som ønsker det kan rydde sammen med deg.

strand3.jpeg

Når du bidrar med informasjon og data kan denne kartleggingen gi viktige data om forsøplingen. Dette kan føre til bedre løsninger og forebygging av avfall på avveie på land og i havet.

Vi anbefaler også å sjekke ut om det finnes private Facebook-grupper som arrangerer ryddeaksjoner i ditt område. 

Lurer du på noe om Strandryddeuka? 

Vil du rydde med jobben? 

Hvor får jeg tak i hansker og sekker? 

Gratis hansker og sekker kan du hente i åpningstiden i innbyggertorgene i Tangvall, Nodeland og Kvadraturen.

På Avfall Sør sin gjenvinningsstasjon på Mjåvann kan du også få hansker og sekker.

Hvor kan jeg levere avfallet? 

Du kan levere det på Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner. Husk å opplyse om at det er marint avfall. 

Dersom du trenger hjelp til henting av avfall, ta kontakt med Kristiansand kommune ved Tor-Fredrik Axelsen i Parkvesenet, mobil 970 50 091 og e-post. 

Men, hvor kommer avfallet i havet fra da?

Det er mange forskjellige typer avfall som dukker opp i strandsonen, men hovedandelen består av ulike typer plast og ca. halvparten kommer fra fiskeri- og havbruks virksomhet. Mange tror at avfallet kommer langveis fra, men undersøkelser viser at avfallet på norske strender kommer fra oss selv.

 

Kildene fra forbrukere er vanskelig å fastslå, men avfall og andre gjenstander mistes ofte ved et uhell på land og kan transporteres ut i sjøen via avløpssystemer og vassdrag. Vi må derfor sørge for opprydning før avfallet havner i sjøen!

Miljøstatus viser til FNs miljøprogram som anslår årlig mengde plastavfall som havner i havet fra 23-37 millioner tonn dersom det ikke settes inn tiltak for å begrense tilførselen frem mot 2040. Plast er en utfordring som ofte skaper problemer for blant annet dyre- og fugleliv. Det er enda mye vi ikke vet om for eksempel nedbrytningen til mikroplast og hvilke ringvirkninger det vil gi når det etter hvert tas opp i næringskjeden og til slutt havner i menneskekroppen.

Tiltak og opprydning nytter!

Vi er alle forbrukere og må ta en del av ansvaret for å hindre avfall på avveie. Kristiansand kommune ønsker å bidra med å skape bedre handling omkring avfall. På denne måten legger vi til rette for at vi sammen kan gjøre vårt beste for å hindre at avfall fra land havner i havet eller andre steder i naturen vår.

Marin omsorg gjør en kjempejobb med å fjerne avfall på avveie.

Noen skyggesider fra fiskerivirksomheten er gamle teiner som ligger på havbunnen uten eiere som sørger for å tømme fangsten. Teinene fortsetter å fange skalldyr og fisk og blir til en slags evig kirkegård, også kalt «spøkelsesfiske». Les gjerne artikkelen om det gode arbeidet Søgne dykkerklubb har gjort for å fjerne slike teiner fra havbunnen vår!

Hummerfisket nærmer seg, og kanskje kjenner du en hummerfisker. Alle fiskere bør melde fra om tapte fangstredskaper i Fritidsfiskeappen.

Bli (enda mer) glad i havet

Hvis du ikke ser noen grunn til å ta vare på havet, så minner vi om at det meste av oksygenet du puster inn kommer fra havet. Her er det også ufattelige mengder liv, og biolog og forfatter Pia Ve Dahlen beskriver dette både morsomt og vakkert i boka “Verden under vann”.