– Jeg skal ta vare på sjansen jeg har fått

Thomas var bare 11 år første gang han røykte hasj. Deretter fulgte mange år med sterkere narkotiske stoffer, mye kriminalitet og flere fengselsopphold. Men da 37-åringen slapp ut av fengsel i fjor, startet en ny hverdag som rusfri.

Bildet viser Thomas, som har fått en ny sjanse gjennom A-larm.

– Hun jeg var separert fra i ti år har tatt meg tilbake, og jeg har også blitt vist tillit fra folk jeg ikke visste eksisterte. Denne gangen skal jeg ikke gi fra meg sjansen jeg har fått, sier Thomas.

Vi møter 37-åringen på Fyll dagene-messen på Christiansholm festning i Kristiansand sentrum. Messen er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og organisasjonene ProLAR Nett, Kirkens Bymisjon, Blå Kors og A-larm.

Den retter seg mot mennesker som har, eller har hatt, utfordringer med rus eller psykisk helse, og som ønsker å fylle dagene med noe meningsfylt. Derfor er også en rekke andre bedrifter og organisasjoner som ønsker å synliggjøre tilbudene sine representert.

– Det finnes et stort tilbud til denne gruppen i Kristiansand, men det kan være vanskelig å få oversikt over alle mulighetene. På messen har vi samlet en god del av dem under samme tak, dermed blir det lettere å orientere seg, sier Øystein Endresen, rådgiver i Kristiansand kommune og en av de ansvarlige for messen.

Bildet viser endel av organisasjonene og publikum som var tilstede på årets Fyll dagene-messe.

Årets Fyll dagene-messe samlet nærmere 400 besøkende på Christiansholm festning.

Viser fram tilbudene

Det er andre gang messen arrangeres i Kristiansand, og den retter seg også mot pårørende, samarbeidspartnere og andre interesserte.

– Vi håper flere finner noe som er interessant her, for det er vanskelig å komme videre i livet dersom man ikke har noe som kjennes meningsfylt å holde på med, kommenterer Endresen.

Det samme speiles i forskningen. Studier viser at 60 prosent av personer med psykisk helse- og rusproblemer oppgir at de har få eller ingen meningsfylte aktiviteter, og rundt 30 prosent har lite eller ikke noe sosialt nettverk rundt seg, ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Det er også svært få av dem som er i arbeid.

– Dagene kan bli lange for dem som har lite nettverk og står utenfor arbeidslivet. Men alle har behov for å bli regnet med og kjenne at man er en likeverdig deltaker i samfunnet. Gjør man ikke det, kan det føre til mer sykdom og utenforskap, fortsetter han.

Bildet viser Øyvind Endresen, rådgiver i Kristiansand kommune og en av de ansvarlige for Fyll dagene-messen.

– Det er vanskelig å komme videre i livet dersom man ikke har noe som kjennes meningsfylt å holde på med, sier Øyvind Endresen, rådgiver i Kristiansand kommune og en av de ansvarlige for Fyll dagene-messen.

Støtten betyr alt

En av dem som har funnet noe å fylle dagene med er Thomas. Han har en broket fortid med rus, kriminalitet og flere fengselsopphold, og er overbevist om at støtten og tilliten han er blitt vist er den aller viktigste årsaken til at han nå er rusfri.

Han forteller at han vokste opp på Sunnmøre i et hjem med en rusavhengig mor. Hasjen han røykte for første gang som 11-åring, fikk han av sin egen familie. Det ble starten på et liv med mye rus og etter hvert tung kriminalitet.

– Min mor hadde mer enn nok med sine egne utfordringer. Det er ikke så rart, for rusen er veldig altoppslukende. Men det gjorde dessverre at hun ikke klarte å følge meg opp slik hun burde og sikkert ønsket.

Bildet viser Thomas sammen med Unni Stålesen i A-larm.

Hos Unni Stålesen og A-Larm fikk Thomas hjelp og respekt. Nå jobber han 20 prosent for bruker- og pårørendeorganisasjonen og er opptatt av å framstå som et godt forbilde.

Mange tilbakefall

Thomas har flere dommer bak seg. Noen korte og noen lange. En gang ble han dømt for et beslag på ti kilo hasj. Hver gang han har blitt sluppet ut av fengsel har det gått galt, forteller han, bortsett fra sist gang – i august 2022.

– De andre gangene har jeg blitt overlatt til meg selv, og da har jeg havnet rett tilbake i det gamle miljøet. Men da jeg slapp ut i fjor fikk jeg umiddelbart plass og behandling på Lolandsheimen, og det ble starten på mitt nye liv.

Her ble han møtt med hjelp og respekt, sier han. Ganske raskt kom Thomas også i kontakt med Unni Stålesen hos A-Larm.

– Jeg kom under vingene til Unni. Hun sa de trengte en med min erfaring på laget, og nå har jeg fått en 20 prosent stilling i A-Larm. Hun er tydelig på at jeg skal fremstå som et godt forbilde for andre, og da blir det for dumt om jeg sprekker.

Stiller krav

– Vi stiller krav og forsøker å se mennesket bak rusen, sier Unni Stålesen, regionleder i A-Larm.

Hun forklarer at mange har enorme ressurser når de bare blir rusfrie, og at Thomas er et godt eksempel på det.

– De trenger bare et trygt sted i starten. En plass de kan være og kjenne at de blir sett og respektert.

Hvis det skjer, er det store muligheter for å bli rusfri, fortsetter hun.

– Men de må ha noe å fylle dagene med som gir mening, samtidig som det er helt avgjørende med et skikkelig opplegg for ettervern.

PitStop var en av mange organisasjoner som fant veien til Fyll dagene-messen i år.

Mange organisasjoner var tilstede på årets Fyll dagene-messe, blant annet PitStop som jobber med forebyggende og inkluderende tiltak for utsatt ungdom.

Trenger avtaler

– Jeg er enig med Unni, og kan med hånda på hjertet si at jeg aldri hadde klart å bli rusfri om ikke jeg hadde fått de mulighetene jeg har fått det siste året, sier Thomas.

Flere andre vi møter på messen, men som ikke vil stå fram med navn og bilde, sier det samme. En forteller at han heldigvis hadde forpliktet seg til å komme på messen i dag. Hvis ikke hadde han blitt sittende hjemme, med større risiko for en ny sprekk. Noen forteller også at de får behandling og oppfølging noen timer i uka, men at det er altfor mange timer igjen av døgnet uten program.

– Det er dette det handler om. Forpliktelser og faste avtaler som kjennes meningsfulle. Følelsen av å bety noe, fortsetter Thomas.

I tillegg til jobben som gruppeleder hos A-Larm, bruker han mye tid som frivillig hos Pitstop og i Blå Kors skatepark Vision.

– Jeg vet jeg er heldig som har klart å slutte med alle rusmidler og medisiner, og som til og med ikke har noe russug lenger. Men alle aktivitetene jeg har fylt dagene med siden jeg slapp ut av fengsel, har vært avgjørende. Nå er jeg helt sikker på at jeg aldri skal borti mer rus eller kriminalitet resten av livet, og det føles fint.


FORSIDEBILDE: Thomas var bare 11 år da han røykte hasj første gangen. Det ble starten på et liv med mye rus og tung kriminalitet. Nå føler 37-åringen at han har fått en ny sjanse. Den har han ikke tenkt å skusle bort.