Godt samarbeid med NAV gir jobbmuligheter i kommunen

Området By- og stedsutvikling har rekruttert kandidater til stillinger via NAV i flere år. Nå er en egen samarbeidsavtale mellom partene på plass, og den gjelder for hele kommunen.

Bildet viser representanter fra NAV og Kristiansand kommune.JPG

Godt fornøyde med samarbeidet: F.v. Martin Benestad Vestergaard fra Flere i arbeid, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pål Tjøm fra Kristiansand kommune, Bård Kvislabakken, enhetsleder for Byggservice i Kristiansand kommune og Robert Natvig fra NAV. (Foto: Kristiansand kommune)

– Vi lager en såkalt “behovsvurdering” og sender inn til NAV, deretter finner de kandidater og sender tilbake til kommunen, forklarer Bård Kvislabakken som er leder for avdelingen Byggservice i Kristiansand kommune.

Kvislabakken har lenge stått i bresjen for jobbformidling via NAV, og er svært fornøyd med det årelange samarbeidet:

– Det er en fornøyelse å samarbeide med NAV. De er veldig ryddige og profesjonelle. Vi får tilgang til mange personer som har kompetanse og personlige egenskaper som tilfører vår organisasjon mye bra. Som kommune har vi et samfunnsansvar for de som står utenfor skole- og arbeidsliv. Det må vi ta på alvor, og leve ut i praksis når anledningen byr seg, sier han.

Bildet viser Viggoson og Kvislebakken.JPG

Gode kolleger: Sigurdur Vidar Viggoson (byggdrifter) til venstre i bildet og Bård Kvislabakken (leder for Byggservice i Kristiansand kommune). (Foto: Kristiansand kommune)

Tillit

Gjennom årenes løp har Kvislabakken samarbeidet tett med rekrutteringsrådgiver Robert Natvig i NAV.

– Vi i NAV trenger gode samarbeidspartnere for å matche folk opp mot ulike jobber. Kommunen har et stort mangfold av arbeidsoppgaver, og vi har folk i våre registre som kan gå inn i en rekke ulike jobber. Dette samarbeidet er dermed “vinn-vinn” for begge parter, sier Natvig. Han legger til at NAV opplever at lederne og ansatte i kommunen ser den enkelte både i form av ressurser og personlige egenskaper.

– Vi får tilbakemelding fra arbeidstakerne på at arbeidsgiver legger veldig godt til rette dersom det er behov for tilpasning, og at det er gode utviklingsmuligheter for den enkelte både på faglig og personlig plan.

Natvig understreker at han ser frem til å motta flere jobbhenvendelser fra kommunen.

Kom inn i kommunen via NAV

Sigurdur Vidar Viggoson er en av dem som har fått jobb i kommunen etter å ha vært i NAV. Etter å ha prøvd litt forskjellige jobber er han nå i 100 prosent stilling som byggdrifter på Straitunet omsorgssenter, et sted han trives svært godt.

– Jeg er opprinnelig byggmester, men måtte gi meg i jobben på grunn av en mislykket skulderoperasjon. Det ble vurdert å gjøre meg ufør, men det var ikke aktuelt for meg, forklarer han. Nå har han jobbet i kommunen i litt over to år.

– Jeg fikk en utrolig fin mottakelse i Byggservice/Eiendom. Der har jeg veldig flinke kolleger. Det å bli ønsket velkommen på en slik måte gjør at du føler deg tatt på alvor, sier han.

Sigurdur Vidar Viggoson.jpg

Sigurdur Vidar Viggoson (Foto: Kristiansand kommune)

Rune Nygård er også en av dem som har fått prøve seg i jobb via Eiendom:

– Jeg hadde jobbet 31 år på jernstøperiet som ble lagt ned i 2014. Det var en tøff tid på arbeidsmarkedet med nedbemanning i flere bransjer. Det tok derfor tid å skaffe seg ny jobb, blant annet fordi jeg manglet fagbrev, forteller han.

Nygård fikk seg ny jobb i et privat selskap, men også der ble han rammet av nedbemanning.

– Heldigvis ble jeg tipset om et vikariat i kommunen av en slektning og jeg går nå på en lærlingekontrakt i kommunen som byggdrifter på Langenes.

For å få mulighet til å søke på fast stilling må han fullføre fagbrevet. Nå gjenstår bare den praktiske prøven.

– Jeg trives godt med å kunne legge opp arbeidsdagen selv og har mange positive erfaringer fra livet i kommunen, og mange hyggelige kolleger. Jeg er svært takknemlig for at driftsleder Per Ivar Andreassen var villig til å satse på meg.

Rune.jpg

Rune Nygård (Foto: Kristiansand kommune)

Får hjelp av systemet

Andreassen på sin side synes at det beste med ordningen er å få være med og gjøre en forskjell.

– Her sitter vi og har et behov for folk, og så sitter det noen flinke folk der hjemme som ikke har noe å gjøre. Noen av dem har kanskje mistet jobben i forbindelse med pandemien. Da er det fint at det finnes et system som kan hjelpe oss.

Han understreker at NAV har vært flinke til å håndplukke kandidater basert på kommunens behov.

– De aller fleste kandidatene vi har fått har fungert veldig godt fra dag én, og det har ikke vært nødvendig med mye tilrettelegging. Vi har hele tiden fokus på å ha lærlinger innenfor de tekniske fagene; elektro. byggdrifter og tømrer og sørger for at de får en god opplæring - noe som igjen fører til fagbrev. For kandidatene fra NAV, som vi har inne som byggdriftere i vikariat, og som har et byggeteknisk fagbrev, men som har en utfordring som gjør at de ikke kan utføre faget sitt, kan vi legge til rette til at for eksempel byggdrifterne kan ta fagbrev på jobb.

Bildet viser Per Ivar Andreassen

Per Ivar Andreassen (Foto: Kristiansand kommune)

En gylden mulighet for flere

– Det er mange dyktige og mulige arbeidstakere registrert hos NAV, og vi håper at flere vil sjekke med med dem når de trenger nye medarbeidere, sier Martin Benestad Vestergaard, som er en del av programmet Flere i arbeid.

Martin Benestad Vestergaard.png

Martin Benestad Vestergård (Foto: Kristiansand kommune)

– I Flere i Arbeid ønsker vi blant annet å være med å løfte frem gode løsninger som allerede finnes, og gjøre dem synlig og tilgjengelig for andre.

Gjennom programmet Flere i arbeid kobles blant annet kommunen og NAV enda tettere på hverandre. Flere som jobber med det samme oppretter kontakt og får en relasjon. Dette åpner opp for mange fine muligheter til samarbeid mellom NAV, kommunen og med andre eksterne partnere, som for eksempel fylkeskommunen.

En del av programmets oppdrag er blant annet å sikre at gode tiltak prioriteres. Samarbeidet mellom NAV og Eiendom er et godt eksempel på dette. Ved å etablere en samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV på praksis, legges det til rette for at det blir enklere for flere avdelinger i kommunen å rekruttere fra NAV. Det jobbes også med hvordan det skal være enda enklere å benytte seg av virkemidlene hos NAV og fylkeskommunen.

– Det å kjenne til hverandre senker terskelen for å ta kontakt. Fremover håper jeg vi vil fortsette å jobbe enda mer sammen, avslutter Benestad Vestergård.

Løfte frem de gode eksemplene

– Det er viktig at programmet Flere i arbeid ser, og samarbeider med, de som allerede har fått til en del i kommunen, slik at de kan bruke de gode eksemplene inn i det videre arbeidet med å få folk i jobb, understreker Pål Tjøm som er hovedtillitsvalgt i Kristiansand kommune. – Folk er mye mer enn det du ser, og vi i kommunen må bli flinkere til å ansette dem videre etter at de har vært i arbeidstrening eller inne som lærlinger.

 

Kontraktsignering ved Døsvik og .jpg

Kontraktsignering: Organisasjonsdirektør Kjell Kristiansen og NAV-sjef Heidy Døsvik er begge fornøyde med å sette samarbeidet i system og spente på å se resultatene. Her fotografert under kontraktsigneringen. (Foto: Kristiansand kommune)

For media: