Prosjektet NordicPATH inviterer til samling 8. november i Rådhuskvartalet

NordicPATH-prosjektet nærmer seg slutten og vi vil gjerne invitere alle som er interessert til å delta på vårt siste arrangement. Sammen har vi forbedret luftkvaliteten i Kristiansand.

På dette siste arrangementet vil Klima- og miljøinstituttet NILU presentere noen resultater fra prosjektet sammen med Kristiansand kommune.

– Arrangementet er åpent for alle, forklarer miljø- og klimarådgiver Alena Bohackova fra Kristiansand kommune. – Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har deltatt. 

  Prosjekteldere fra Kristiansand kommune i NordicPATH.JPG

Bildet viser Solvor Berntsen Stølevik, rådgiver for forskning og innovasjon og Alena Bohackova , miljø- og klimarådgiver (til høyre) mens de viser et av måleapparatene som ble brukt i prosjektet. 

Et panel med NILU, Kristiansand kommune og en deltaker fra Grimsmyra vil fortelle om sin tid i prosjektet og svare på spørsmål fra publikum. Det blir mat og drikke til alle. Du kan også ta med interesserte, venner og familie!

Vi møtes på Rådhuskvartalet i Kristiansand klokka 17.00 og arrangementet vil vare i cirka to timer.

Bilde med QR-kode til arrangementet

Hvis du ønsker å delta, fyll ut deltakerskjemaet. Du kan bruke QR-koden fra bildet eller klikke på denne lenken:

For mer informasjon om renere luft i Kristiansand.