Meld fra om trefall!

Det ligger fortsatt veltede trær i kristiansandskogene etter uværet som herjet Sørlandet for noen uker siden. Parkvesenet ber om publikums hjelp til å lokalisere trær som må fjernes.

Uværet gikk hardt utover blant annet lysløyper og turstier. Lysløypene og hovedturveiene ble ryddet i løpet av kort tid, men det gjenstår fortsatt arbeid med å fjerne falne trær.

– Vi vet at det er en del trefall i friområdene på øyene i skjærgården, og det er også ting vi ikke er kjent med på mindre stier i folks nærområder. Dette vil vi gjerne ha tips om, sier produksjonssjef Kurt Tange Jensen i Parkvesenet i Kristiansand kommune.

Han oppfordrer publikum til å melde fra om trefall på kommunens meldingstjeneste «MeldFra».

Hvis noen er interessert i å rydde falne trær for å beholde veden, må dette avklares med Parkvesenet på forhånd. Det handler blant annet om sikkerhet.

– Det er veldig krevende å jobbe med trær som har rotveltet, og det kan oppstå farlige situasjoner. Vi ønsker heller ikke at folk skal gå for nærme de store trærne som har veltet på rot. Derfor vil vi aldri svare ja når folk ringer og spør om de kan kappe veden. Vi må først ut og sjekke om det er trygt å slippe til andre. Derfor må folk ta kontakt med oss på MeldFra eller ved å sende e-post med bilde fra stedet de ønsker å rydde på, understreker Kurt Tange Jensen.

Trefelling i skogen

Lysløyper og hovedturveier er ryddet, men fortsatt ligger det falne trær som må fjernes i kristiansandskogene. Parkvesenet vil gjerne ha tips om dette fra publikum. Foto: Parkvesenet