Seks busser sendt som hjelp til Ukraina

Kristiansand kommune er blant bidragsyterne når seks busser fylt av nyttige gjenstander nå er på vei til Ukraina. Mottakerne er i byen Mykolaiv som Kristiansand har innledet et samarbeid med.

Politikere møtte frivillige hjelpere på Torvet tirsdag for å for å ønske dem lykke til og takke for innsatsen.

Politikere møtte frivillige hjelpere på Torvet tirsdag for å for å ønske dem lykke til og takke for innsatsen.

– Det er gledelig å se at disse flotte bussene er på vei og skal komme til nytte for folk i Mykolaiv.

Det sa ordfører Mathias Bernander da han sammen med tidligere ordfører Jan Oddvar Skisland og fylkesordfører Arne Thomassen kom til Torvet for å takke de frivillige hjelperne og giverne tirsdag.

Starten på denne hjelpesendingen var signering av samarbeidsavtalen mellom de to byene 5. mai i Kristiansand under Europakonferansen for demokrati og menneskerettigheter. Da ble behovet for busser nevnt i møtene med Skisland.

Magnetmerke på buss

Alle de seks bussene har fått en liten hilsen på seg som viser at de er rullende gaver fra næringslivet i Kristiansand.

Digitalt ordførermøte

Senere, 26. juni i år hadde tidligere ordfører Skisland og ordfører i Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, sitt første digitale ordførermøte. Da gjentok Sienkevych at mangel på busser var ett av de største problemene i den krigsrammede byen ved Svartehavet. 

Skisland og administrasjonen visste ikke om det ville la seg gjøre å skaffe de viktige bussene.

–Etter det katastrofale bruddet ved  Kakhovka-demningen 6.juni, som rammet Mykolaiv hardt, ønsket kommunen sterkt å hjelpe, også som en viktig start på et langvarig samarbeide, sier internasjonal rådgiver i kommunen Øyvind Laderud.

Han begynte med å se om det var mulig å finne noen aktuelle busser og fikk napp hos Boreal som skulle avhende busser i Finnmark. Kristiansand Utbyggerforening var tidlig inne i bildet og sikret penger til kjøpet.

Den Agder-baserte organisasjonen Hope for Ukraine kom med i arbeidet i september og sørger for logistikken. De stiller med sjåfører og har fått fylt bussene med alt fra leker, til vinterklær, medisinsk utstyr og motorsager.

Barneleker og annet utstyr pakket til Ukraina

Bussene er fylt opp av mye som blir nyttig for mottakerne i Mykolaiv. Alt fra barneleker til medisinsk utstyr, vinterklær og madrasser vil komme godt med. 

Mange står bak

Ordfører Mathias Bernander er stolt over gaven og takknemlig for innsatsen til frivilligere og giverne.

Kristiansand Utbyggerforening har gitt 250.000 til innkjøp av bussene. Agder fylkeskommune bevilget i møte 11. oktober 125.000 kroner til å bidra til frakten av bussene. Kristiansand kommune bidrar også til frakten med 95.000 kroner.

Pengene fra kommunen og fylkeskommunen var nødvendige etter at penger til kjøp av bussene var sikret. Flybilletter til Alta, mange tusen liter drivstoff, fergebilletter og mye annet må til for å få de store kjøretøyene fra Alta og Kirkenes der de har gått som bybusser, til ny drift i Mykolaiv. 

Verksteder har bidratt med gratis eller rimelige reparasjoner, og flere enkeltpersoner og mange bedrifter har gitt annen hjelp eller bidrag.

 

Fylkesordfører Arne Thomassen, Tor Utsogn i Hope for Ukraine og ordfører Mathias Bernander.

 

Fylkesordfører Arne Thomasssen, Tor Utsogn i Hope for Ukraine og ordfører Mathias Bernander. Utsogn fikk med seg en plakett med Kristiansand kommunes byvåpen og en hilsen fra ordføreren.

"Den gode saken vinner til slutt"

De frivillige hjelperne i Hope for Ukraine får kjørt bussene over grensa til Ukraina der overtar ukrainske sjåfører , men de norske frivillige blir med hele veien frem til Mykolaiv. 

Hope for Ukraine fikk med seg en plakett med Kristiansand kommunes byvåpen og en skriftlig hilsen fra ordføreren som hjelperne skal overbringe når de er vel fremme.

– Kommunens motto står i latin på byvåpenet. «Causa Triumphat Tandem Bona» betyr «Den gode saken vinner til slutt». Jeg synes dette også passer svært godt i en hilsen til Ukraina og Mykolaiv, sa Bernander. 

 

Kontakt for media:

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrågiver
91 35 36 90

 

Tidligere ordfører Jan Oddvar Skisland og frivillig Kjell Utsogn

Tidligere ordfører Jan Oddvar Skisland i samtale med frivillig Kjell Utsogn.

Gaver til Ukraina i bussen

De seks bussene er alle breddfulle av godt utstyr.

To busser

Det er flotte kjøretøyer sørlendingene nå tar med seg til Mykolaiv. De er 11-13 år gamle, men fullt brukbare og EU-godkjente. Kilometerstanden varierer fra 250.000 - 815.000 kilometer.