Avvikling av parkeringsklokker

Ordningen med bruk av parkeringsklokker avvikles fra 01.01.2024.

Etter å ha hatt mulighet for elektronisk registrering av parkeringsavgift i Kristiansand kommune i snart ti år, er det tid for å avslutte bruken av de gamle parkeringsklokkene helt.

Vi vil derfor avvikle ordningen fra 01.01.2024.

  • Fra ovennevnte dato vil ikke parkeringsklokkene være gyldig betalingsmiddel ved parkering på kommunens avgiftsplasser.
  • Innehavere av verdikort med en minimumssaldo på kr 1000,- kan ta kontakt for eventuell tilbakebetaling av ubenyttet saldo senest 31.01.2024.
  • Verdikort med en lavere saldo kan brukes ut 2023.
  • Parkeringsklokkene vil ikke bli kjøpt tilbake, da de er kjøpers eiendom.

For tilbakebetaling av ubenyttet saldo (minimum kr 1000,-), ta kontakt via epost post.byutvikling@kristiansand.kommune.no eller tlf. 38 07 50 00.