Stortinget sa ja til lovendring

Stortinget sa i går ja til å endre inndelingslova. Det betyr at regjeringen kan gjennomføre innbyggerhøring i deler av en kommune når regjeringen tar initiativ til en grenseendring.

Stortingsbygningen

Stortingsbygingen. Foto: Stortinget

Regjeringens forslag om å endre inndelingslova og innføre en hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring fikk 59 stemmer, mens 40 stemte mot, da forslaget var oppe til førstegangsbehandling i Stortinget i går. Det er foreløpig ikke satt noen dato for annengangsbehandling.

Saken gjelder ikke spesifikt Kristiansand kommune, men grunnen til at regjeringen fremmer saken er knyttet til en mulig deling av Kristiansand kommune.

Statsforvalteren i Agder har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av å dele Kristiansand til to eller tre nye kommuner.

Kunnskapsgrunnlaget finner du her 

Onsdag varslet Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i en pressemelding at forskrifter om lokale folkeavstemninger i Søgne og Songdalen vil bli sendt ut på høring.

I pressemeldingen heter det at de digitale folkeavstemningene er tenkt gjennomført i uke 4 og 5, slik at det skal kunne fattes et vedtak om deling før sommeren 2024, og en deling av Kristiansand kommune kan tre i kraft 1. januar 2026.

Les pressemeldingen fra KDD på regjeringens hjemmeside

Les mer om prosessen rundt en mulig kommunedeling

NB! Siden vil bli oppdatert etter hvert som det foreligger flere fakta i saken.