Valglokaler og åpningstider 11. september

Valglokalene har åpent mandag 11. september kl. 09.00-21.00.

På valgdagen må du stemme i kommunen du var folkeregistrert bosatt per 30. juni i år. Du kan selv velge hvilket valglokale du ønsker å bruke. Husk legitimasjon.

Du finner valglokaler under bildet.

1500_valgurne_valgdirektoratet.jpg

Mandag 11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Illustrasjonsfoto: Valgdirektoratet

Lokalene med uthevet skrift er endret fra tidligere valg.

Valglokaler
Krets Valglokaler
Flekkerøy Flekkerøyhallen, Lindebøskauen 104
Ytre Vågsbygd Møvighallen, Flatholmveien 1
Indre Vågsbygd Vågsbygd kultursenter (Vågsbygd samfunnshus), Kirsten Flagstads vei 30
Hellemyr Hellemyrhallen, Hellemyrbakken 70
Tinnheia/Grim Idda Arena, Møllevannsveien 36
Kvadraturen Innbyggertorget i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
Lund syd Lund kirke, Marviksveien 5
Lund nord Gimlehallen, Jegersbergveien 3
Gimlekollen/Fagerholt Fagerholt skole, Tretjønnveien 2
Torridal Torridalshallen, Setesdalsveien 359
Justvik Valgkretsen er slått sammen med Gimlekollen/Fagerholt, valglokale Fagerholt skole
Tveit Ve skole, Kalvåsveien 42
Hånes Brattbakken skole, Øvre Brattbakken 1
Søm/Strømme Sukkevannshallen, Dvergsnesveien 27
Ytre Randesund Dvergsnes skole, Odderhei 1
Søgne Tangvallhallen, Gamle Høgskolevei 1 (nytt valglokale)
Nodeland Sygna kultursenter, Songdalsvegen 53 (nytt valglokale)
Finsland Heradshuset på Brandsvoll, Songdalsvegen 837 Finsland
Rosseland Valgkretsen er slått sammen med Nodeland, valglokale Sygna kultursenter

Om valgresultater

Foreløpig og endelig opptelling publiseres fortløpende på nettsiden valgresultater.no:

Valgresultater (ekstern nettside)

Her kan du blant annet filtrere resultater for fylke, kommune, valgkrets (i bydeler). Du kan også se hvor mange som har forhåndsstemt, og hvor mange stemmer og mandater det enkelte parti har fått etter hvert som tall oppdateres.

Foreløpig opptelling

  • Ordinære forhåndsstemmer blir offentliggjort når valglokalene stenger på valgdagen
    mandag 11. september klokken 21.00.
  • De første resultatene fra valgkretsene kommer inn når de er talt opp, fra rundt klokken
    22.00-22.30.
  • Foreløpig opptelling av valgdagsstemmer for alle kretser i kommunen, er klar rundt klokken 23.00-24.00.

Endelig opptelling og valgoppgjør – tirsdag 12. september

Etter at alle stemmesedler er talt opp manuelt ute i valgkretsene, fraktes de til et sentralt sted for ny opptelling, hvor stemmesedlene scannes og telles.

  • Frist for sent innkomne forhåndsstemmer er tirsdag 12. september klokken 17.00. Disse telles og behandles av valgstyret etter dette.
  • Endelig valgresultat og valgoppgjør foreligger omtrent klokken 20.00.
  • Valgoppgjøret viser mandatfordeling og hvilke kandidater som kommer inn i det nye bystyret.

Valgresultater (ekstern nettside)

Valg