Informasjon om den tragiske hendelsen på Slettheia skole

De ansatte ved Slettheia skole er klare til å ta imot elevene torsdag morgen etter den tragiske hendelsen onsdag der en av skolens elever ble drept. Skolen får hjelp fra kommunens kriseteam og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).

slettheia.jpg

Foto: Kristiansand kommune

– Dette er bare trist, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad. Elevene som kommer til skolen idag vil bli møtt av de lærerne de kjenner. De vil få omsorg og støtte, og de vil få anledning til å spørre om det som har skjedd.
I tillegg vil kommunens psykososiale kriseteam være tilstede for å bistå de som trenger det.

– Dette er en trist dag for oss alle, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. Heldigvis er vi en robust kommune med tigjengelige ressurser som kan bidra når slike tragiske hendelser skjer. Det er viktig at voksne snakker med barna om det som har skjedd og trygger dem etter slike hendelser.

Hva gjør kommunen?

På Slettheia skole er det ikke bare kommunens kriseteam og PP-tjenesten som bidrar, fritidsklubbene i området er åpne som vanlig med ulike aktiviteter. Her vil det være trygge voksne tilstede som kjenner nærmiljøet og barna godt. I tillegg vil forebyggende enhet vil være på Slettheia i kveld med ansatte fra uteteamet Gatepuls.

Tilbudet fra fritidsklubbene

Torsdag 28.september:

Klokka 17.00 - 19.00: Miniklubb på Slettheia grendehus for 1.-4. trinn.

Klokka: 17.00 - 20.00: Juniorklubben på Voie grendehus for 5.-7. trinn.

Fredag 29.september:

Klokka 16.30 - 22.30: Fritidsklubb på Slettheia grendehus for 5. trinn og oppover.

Klokka 17.00 - 21.00: Fritidsklubb på Voie grendehus for 7. trinn og oppover.

Hjelpesider

Trenger du noen å snakke med kan du kontakte en av våre hjelpetelefoner.

Når barn opplever døden på nært hold (Helsenorge.no)

Å snakke med barn om døden (Bufdir)

 

Skolen sendte torsdag morgen denne meldingen til foresatte 

Kjære foreldre på Slettheia skole!

Som dere kanskje er kjent med gjennom media så skjedde det i går et dobbeltdrap i skolens nærområde. Vi vet nå at det er en av skolens elever, og hennes mor, som er drept. Vi har ikke kunnet gå ut med informasjon om dette før nå. Det beklager vi.

Skoledagen i dag vil naturlig nok bære preg av denne tragiske hendelsen. Vi ønsker å ivareta elevene på best mulig måte, og her får vi hjelp fra kommunens kriseteam for å gjøre dette på en god måte. Alle klasserom vil være åpne når elevene kommer til skolen, og de voksne møter dem der. Dagen starter med informasjon i alle klassene, om det vi vet har skjedd og kan fortelle. Vi tilpasser dette til hvert trinn.

Trinnet der eleven gikk vil få mer informasjon.

Vi vil gi dere en tilbakemelding på slutten av dagen i dag, om hvordan dagen har vært. Dersom deres barn får spesielle reaksjoner på skolen, vil vi informere dere om dette. Dersom deres barn har reaksjoner dere trenger hjelp til, kan dere ta kontakt med skolen via Visma. Skolen tar da kontakt.

Dette er en trist dag for alle oss på Slettheia skole. Nå skal vi stå sammen og hjelpe hverandre for å komme oss gjennom denne vanskelige tiden.

Tore Mydland
rektor

Slettheia skole